2020-08-31 - 2021-01-17   ST306G, Urvalsundersökningar Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Information
v 40, 2020 
Tors1/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L1
Fre2/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L2
10:00 - 12:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Övning E1
v 41, 2020 
Mån5/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L3
Tis6/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Övning E2
Ons7/10 10:00 - 12:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL1
Tors8/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L4
Fre9/10 10:00 - 12:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L5
13:00 - 15:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L6
v 42, 2020 
Mån12/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Övning E3
Tis13/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L7
12:00 - 14:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL2
Tors15/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L8
12:00 - 14:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Övning E4
v 43, 2020 
Mån19/10 08:00 - 10:00 ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L9
Tis20/10 10:00 - 12:00 ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL3
Tors22/10 08:00 - 10:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L10
10:00 - 12:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Övning E5
v 44, 2020 
Mån26/10 10:00 - 12:00 ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L11
v 45, 2020 
Mån2/11 13:00 - 19:00 ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Urvalsundersökningar, tentamen Hemtentamen
v 50, 2020 
Tis8/12 13:00 - 19:00 ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Urvalsundersökningar, tentamen Hemtentamen
KurskodNamn