Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Information
v 40, 2020 
Tors1/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L1
Fre2/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L2
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Övning E1
v 41, 2020 
Mån5/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L3
Tis6/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Övning E2
Ons7/10 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Dataövningar CL1
Tors8/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L4
Fre9/10 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L5
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L6
v 42, 2020 
Mån12/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Övning E3
Tis13/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L7
12:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Dataövningar CL2
Tors15/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L8
12:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Övning E4
v 43, 2020 
Mån19/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Föreläsning L9
Tis20/10 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Dataövningar CL3
Tors22/10 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Föreläsning L10
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Övning E5
v 44, 2020 
Mån26/10 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Föreläsning L11
v 45, 2020 
Mån2/11 13:00 - 19:00 Webbaserad undervisning ST306G 39731,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML
Urvalsundersökningar, tentamen Hemtentamen
v 50, 2020 
Tis8/12 13:00 - 19:00 Webbaserad undervisning ST306G 39740,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Urvalsundersökningar, tentamen Hemtentamen
 
KurskodNamn