2020-08-31 - 2021-01-17   MO4000, Atmosfärens fysik och kemi, MO8001, Meteorologi I, +2 Kurs (4) Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/8 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Ingrid Eronn
Jörg Gumbel
Introduktion
Upprop/Introduktion
12:00
10:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Ingrid Eronn
Jörg Gumbel
Introduktion
Upprop/Introduktion
14:00
13:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aitor Aldama Campino
Laboration
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aitor Aldama Campino
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid dynamics
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
14:00
13:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aitor Aldama Campino
Laboration
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
14:00
13:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Räkneövning
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Räkneövning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid dynamics
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid dynamics
15:00
13:15
MO8001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Ingrid Eronn
Föreläsning
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/9 
MO8009
C502A Kuling, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Laboration
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8009
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
15:00
13:15
MO8007
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
MO4000
MO8001
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Laboration
Python Tutorial
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
15:00
13:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Laboration
16:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Räkneövning
12:00
11:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid Dynamics
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
15:00
13:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
16:00
14:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid dynamics
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
MO8009
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
12:00
10:15
MO8009
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
15:00
13:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Räkneövning
12:00
11:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid dynamics
15:00
13:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
16:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
11:00
09:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
14:00
12:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aitor Aldama Campino
Laboration
15:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid Dynamics
15:00
13:15
MO8001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Ingrid Eronn
Föreläsning
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Laboration
12:00
10:15
MO8007
C502A Kuling, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aitor Aldama Campino
Laboration
13:00
12:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Laboration
16:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
MO4000
MO8001
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Laboration
Python tutorial
14:00
12:15
MO8009
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Räkneövning
11:00
10:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Sonja Murto
Räkneövning
Thermodynamics
12:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Aitor Aldama Campino
Laboration
14:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Fluid Dynamics
15:00
13:15
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Räkneövning
16:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/9 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Jörg Gumbel
Föreläsning
Intro Chemistry/Radiation
11:00
10:15
MO8007
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Dipanjan Dey
Räkneövning
12:00
11:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
15:00
12:15
MO8007
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/9 
MO8009
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/9 
MO4000
MO8001
MO8007
MO8009
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U
Tentamen
MO4000 and MO8001: Thermodynamics
17:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
11:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
13:00
12:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Räkneövning
Chemistry
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
14:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
16:00
14:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
14:00
13:15
MO8001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Ingrid Eronn
Övning
16:00
14:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/10 
MO8007
C502A Kuling, Arrhenius hus C
Kristofer Döös
Föreläsning
Return of exam
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
14:00
13:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Övrigt
Exam evaluation
15:00
14:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Räkneövning
Radiation
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
14:00
13:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
Chemistry
16:00
14:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/10 
MO4000
MO8001
Aiden Jönsson
Laboration
Chemistry
16:00
08:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Övning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
16:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
14:00
13:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Sonja Murto
Tentamensgenomgång
Thermodynamics
15:00
14:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Räkneövning
Chemistry
13:00
10:15
MO8009
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Inga Koszalka
Övrigt
Return of exam
16:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
14:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Räkneövning
Radiation
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Räkneövning
Chemistry
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Räkneövning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Laboration
Radation
15:15
08:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
11:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Övning
Chemistry
12:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
MO4000
MO8001
MO8010
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Tentamen
MO4000 and MO8001: Chemistry
17:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/11 
MO4000
MO8001
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Laboration
Radation
15:00
09:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/11 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Björn Linder
Övning
Radiation
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/11 
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Tentamen
MO4000, MO8001, Radiation
15:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/11 
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Synoptics
11:00
09:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
14:00
12:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Tentamensgenomgång
Chemistry
15:00
14:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/11 
MO4000
MO8002
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO4000
MO8001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jörg Gumbel
Tentamensgenomgång
Radiation
16:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
11:00
09:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/11 
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Synoptic
12:00
10:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
MO4000
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Weather discussion
14:00
12:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
MO4000
MO8002
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Laboration
Dynamics
12:00
09:15
MO4000
MO8002
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Laboration
Dynamics
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Synoptics
11:00
09:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/12 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/12 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/12 
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Synoptics
11:00
09:15
MO4000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Weather discussion
14:00
12:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/12 
MO4000
MO8002
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/12 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/12 
MO4000
MO8002
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Tentamen
14:00
09:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/12 

v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/1 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/1 
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
12:00
09:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
15:00
13:15
MO4000
MO8002
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Erland Källén
Tentamensgenomgång
Dynamics
16:00
15:15
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/1 
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
12:00
09:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
16:00
13:15
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/1 
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
12:00
09:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
16:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/1 
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
12:00
09:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
16:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/1 
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
12:00
09:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
16:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/1 
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
12:00
09:15
MO4000
C651 Bjerknessalen, Arrhenius hus C
Aiden Jönsson
Laboration
16:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/1 
KurskodNamn
KurskodNamn


 
MO4000
 
MO8001
 
MO8009
 
MO8007