2020-08-31 - 2020-11-30   ST211G, Statistisk teori med tillämpningar Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2020 
Mån31/8 08:00 - 10:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F1+intro
Tis1/9 12:00 - 14:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övning Alla Ö1
Ons2/9 08:00 - 10:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Övning Alla Ö2
Tors3/9 08:00 - 10:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F3
Fre4/9 08:00 - 10:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B1
v 37, 2020 
Mån7/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D1
10:00 - 12:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Maria Anna Di Lucca
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F5
Tis8/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övning Alla Ö3
Ons9/9 10:00 - 12:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Övrigt Alla B2
Tors10/9 10:00 - 12:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Övrigt Alla B3
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F6
Fre11/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F7
v 38, 2020 
Mån14/9 11:00 - 13:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F8
14:00 - 16:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D2
14:00 - 16:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Maria Anna Di Lucca
Tis15/9 10:00 - 12:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Övrigt Alla B4
12:00 - 14:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F9
Ons16/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F10
Tors17/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övning Alla Ö4
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D3
13:00 - 15:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Maria Anna Di Lucca
Fre18/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övning Alla Ö5
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B5
v 39, 2020 
Mån21/9 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D4
10:00 - 12:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Maria Anna Di Lucca
14:00 - 16:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F11
Tis22/9 10:00 - 12:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Övrigt Alla B6
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F12
Ons23/9 09:00 - 11:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F13
v 40, 2020 
Mån28/9 13:00 - 19:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Hemtentamen Alla
Tors1/10 13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F1
Fre2/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F2
v 41, 2020 
Mån5/10 12:00 - 14:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F3
Tis6/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B1
Ons7/10 09:00 - 11:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F4
Tors8/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F5
Fre9/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B2
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F6
v 42, 2020 
Tis13/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F7
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B3
Ons14/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övning Alla Ö1
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F8
Tors15/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B4
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F9
Fre16/10 09:00 - 11:00 ST211G 39660,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML
39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F10
12:00 - 14:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D1
12:00 - 14:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Maria Anna Di Lucca
v 43, 2020 
Mån19/10 08:00 - 10:00 ST211G 39660,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML
39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D2
08:00 - 10:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Maria Anna Di Lucca
10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F11
Tis20/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övning Alla Ö2
Ons21/10 10:00 - 12:00 ST211G 39660,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML
39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Dataövningar Alla D3
Tors22/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B5
13:00 - 15:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F12
Fre23/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Övrigt Alla B6
v 44, 2020 
Mån26/10 10:00 - 12:00 ST211G 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning Föreläsning Alla F13
Tors29/10 13:00 - 19:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Hemtentamen
v 45, 2020 
Mån2/11 13:00 - 19:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Hemtentamen
v 49, 2020 
Mån30/11 10:00 - 16:00 ST211G 39743,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Hemtentamen
KurskodNamn