Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

cTl0-l1� riifdpG2 n eiegtnlm1tl kSaoms
Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Information
v 4, 2020 
Tis2020-01-21 08:00 - 10:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F1 + intro
12:00 - 14:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö1
Ons2020-01-22 08:00 - 10:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 B315ö, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 B315ö, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Grupp B Ö2
Tors2020-01-23 08:00 - 10:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F3
Fre2020-01-24 08:00 - 10:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 D220, Södra huset D, Vån 2 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 D220, Södra huset D, Vån 2 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Grupp B B1
v 5, 2020 
Mån2020-01-27 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F5
Tis2020-01-28 10:00 - 12:00 E387, Södra huset E, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Alla Ö3
Ons2020-01-29 10:00 - 12:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B2
Tors2020-01-30 13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F6
Fre2020-01-31 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F7
v 6, 2020 
Mån2020-02-03 08:00 - 10:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D2
Tis2020-02-04 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F8
13:00 - 15:00 B315ö, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B3
Ons2020-02-05 08:00 - 10:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D3
Tors2020-02-06 08:00 - 10:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B4
Fre2020-02-07 10:00 - 12:00 E387, Södra huset E, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Alla Ö4
v 7, 2020 
Mån2020-02-10 08:00 - 10:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D4
Tis2020-02-11 10:00 - 12:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F12
15:00 - 17:00 F487, Södra huset F, Vån 4 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Alla Ö5
Ons2020-02-12 09:00 - 11:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 D315, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B5
Fre2020-02-14 10:00 - 12:00 E387, Södra huset E, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B6
v 8, 2020 
Tis2020-02-18 09:00 - 14:00 Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A ST211G
ST744A
39694, V20, 100%, DAG, NML
39720, V20, 100%, DAG, NML
Multivariat analys
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
Ons2020-02-19 13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F1 STMT II
Tors2020-02-20 13:00 - 15:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F2
Fre2020-02-21 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F3
v 9, 2020 
Mån2020-02-24 08:00 - 10:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 B315ö, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B1
Tis2020-02-25 09:00 - 11:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F5
Tors2020-02-27 10:00 - 12:00 F315, Södra huset F, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B2
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F6
v 10, 2020 
Mån2020-03-02 10:00 - 12:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B3
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F7
Tis2020-03-03 08:00 - 10:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F8
10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D1
Ons2020-03-04 12:00 - 14:00 D220, Södra huset D, Vån 2 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Alla Ö1
Tors2020-03-05 10:00 - 12:00 F307, Södra huset F, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B4
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F9
Fre2020-03-06 09:00 - 11:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F10
v 11, 2020 
Mån2020-03-09 09:00 - 11:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F11
12:00 - 14:00 D299, Södra huset D, Vån 2 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övning Alla Ö2
Tis2020-03-10 10:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D2
Ons2020-03-11 09:00 - 11:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F12
12:00 - 14:00 D307, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B5
Tors2020-03-12 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla F13
13:00 - 15:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp A D3
15:00 - 17:00 B319, Södra huset B ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar Grupp B D3
v 12, 2020 
Mån2020-03-16 12:00 - 14:00 D320, Södra huset D, Vån 3 ST211G 39720, V20, 100%, DAG, NML Övrigt Alla B6
Tors2020-03-19 09:00 - 14:00 Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset A ST211G
ST720A
39695, V20, 100%, DAG, NML
39720, V20, 100%, DAG, NML
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urval och estimation
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam
v 13, 2020 
Tis2020-03-24 15:00 - 20:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST111G
ST123G
ST211G
39715, V20, 100%, DAG, NML
39716, V20, 50%, KV, NML
39720, V20, 100%, DAG, NML
Regressions- och tidsserieanalys
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Tentamen
Omtentamen
Alla Obs! Kvällskursen
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 17, 2020 
Tors2020-04-23 15:00 - 20:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST111G
ST211G
ST720A
39695, V20, 100%, DAG, NML
39715, V20, 100%, DAG, NML
39720, V20, 100%, DAG, NML
Statistikens grunder 2
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urval och estimation
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
 
KurskodNamn
ST111GStatistikens grunder
ST123GRegressionsanalys och undersökningsmetodik
ST211GStatistisk teori med tillämpningar
 
KurskodNamn
ST720AUrval och estimation
ST744AMultivariat analys