2020-01-20 - 2020-08-30   ST211G, Statistisk teori med tillämpningar Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

VT20 - ST211G Statistisk teori med tillämpningar
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Ti21/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 + intro
12:00 - 14:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
On22/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
To23/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr24/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B1
v 5, 2020 
27/1 08:00 - 10:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Ti28/1 10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övning Alla Ö3
On29/1 10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Alla B2
To30/1 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fr31/1 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 6, 2020 
3/2 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ti4/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
13:00 - 15:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övrigt Alla B3
On5/2 08:00 - 10:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
To6/2 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Alla B4
Fr7/2 10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övning Alla Ö4
v 7, 2020 
10/2 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
Ti11/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
15:00 - 17:00 ST211G F487. Södra huset hus F Övning Alla Ö5
On12/2 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Alla B5
Fr14/2 10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Alla B6
v 8, 2020 
Ti18/2 09:00 - 14:00 ST211G, ST744A Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Multivariat analys, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.
On19/2 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 STMT II
To20/2 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
Fr21/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
v 9, 2020 
24/2 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övrigt Alla B1
Ti25/2 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
To27/2 10:00 - 12:00 ST211G F315. Södra huset hus F Övrigt Alla B2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
v 10, 2020 
2/3 10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Alla B3
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Ti3/3 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
On4/3 12:00 - 14:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övning Alla Ö1
To5/3 10:00 - 12:00 ST211G F307. Södra huset hus F Övrigt Alla B4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
Fr6/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
v 11, 2020 
9/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
12:00 - 14:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Alla Ö2
Ti10/3 10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
On11/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
12:00 - 14:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Alla B5
To12/3 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F13
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
15:00 - 17:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
v 12, 2020 
16/3 12:00 - 14:00 ST211G D320. Södra huset hus D Övrigt Alla B6
To19/3 09:00 - 14:00 ST211G, ST720A Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urval och estimation Tentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen.
v 13, 2020 
Ti24/3 15:00 - 20:00 ST111G, ST123G, ST211G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys, Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen, Tentamen Alla Obs! Kvällskursen Obligatorisk anmälan till tentamen
v 17, 2020 
To23/4 15:00 - 20:00 ST111G, ST211G, ST720A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urval och estimation Omtentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Övrigt
 
Flera Undervisningstyp