2020-01-20 - 2020-08-30   ST211G, Statistisk teori med tillämpningar Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

VT20 - ST211G Statistisk teori med tillämpningar
Tid Kurs Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Tis21/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 + intro
12:00 - 14:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
Ons22/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
Tors23/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fre24/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G D220, Södra huset hus D Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G D220, Södra huset hus D Övrigt Grupp B B1
v 5, 2020 
Mån27/1 08:00 - 10:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Tis28/1 10:00 - 12:00 ST211G E387, Södra huset hus E Övning Alla Ö3
Ons29/1 10:00 - 12:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övrigt Alla B2
Tors30/1 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fre31/1 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 6, 2020 
Mån3/2 08:00 - 10:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Tis4/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
13:00 - 15:00 ST211G B315ö, Södra huset hus B Övrigt Alla B3
Ons5/2 08:00 - 10:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
Tors6/2 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST211G D315, Södra huset hus D Övrigt Alla B4
Fre7/2 10:00 - 12:00 ST211G E387, Södra huset hus E Övning Alla Ö4
v 7, 2020 
Mån10/2 08:00 - 10:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
Tis11/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
15:00 - 17:00 ST211G F487, Södra huset hus F Övning Alla Ö5
Ons12/2 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 ST211G D315, Södra huset hus D Övrigt Alla B5
Fre14/2 10:00 - 12:00 ST211G E387, Södra huset hus E Övrigt Alla B6
v 8, 2020 
Tis18/2 09:00 - 14:00 ST211G
ST744A
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Multivariat analys
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
Ons19/2 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 STMT II
Tors20/2 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
Fre21/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
v 9, 2020 
Mån24/2 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G B315ö, Södra huset hus B Övrigt Alla B1
Tis25/2 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Tors27/2 10:00 - 12:00 ST211G F315, Södra huset hus F Övrigt Alla B2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
v 10, 2020 
Mån2/3 10:00 - 12:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övrigt Alla B3
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Tis3/3 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
10:00 - 12:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Ons4/3 12:00 - 14:00 ST211G D220, Södra huset hus D Övning Alla Ö1
Tors5/3 10:00 - 12:00 ST211G F307, Södra huset hus F Övrigt Alla B4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
Fre6/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
v 11, 2020 
Mån9/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
12:00 - 14:00 ST211G D299, Södra huset hus D Övning Alla Ö2
Tis10/3 10:00 - 12:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ons11/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
12:00 - 14:00 ST211G D307, Södra huset hus D Övrigt Alla B5
Tors12/3 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F13
13:00 - 15:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
15:00 - 17:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
v 12, 2020 
Mån16/3 12:00 - 14:00 ST211G D320, Södra huset hus D Övrigt Alla B6
Tors19/3 09:00 - 14:00 ST211G
ST720A
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urval och estimation
Tentamen Alla Mandatory registration for exam
Obligatorisk anmälan till tentamen.
v 13, 2020 
Tis24/3 15:00 - 20:00 ST111G
ST123G
ST211G
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Omtentamen
Tentamen
Alla Obs! Kvällskursen
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 17, 2020 
Tors23/4 15:00 - 20:00 ST111G
ST211G
ST720A
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urval och estimation
Omtentamen Alla Mandatory registration for exam
Obligatorisk anmälan till tentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Övrigt
 
Flera Undervisningstyp