2020-01-20 - 2020-08-17   ST131G, Introduktion till statistik för statsvetare Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

VT20 - ST131G Introduktion till statistik för statsvetare
Tid Kurs Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2020 
Tis24/3 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F1
13:00 - 15:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F2
Tors26/3 13:00 - 15:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F3
Fre27/3 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F4
v 14, 2020 
Mån30/3 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F5
Tis31/3 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F6
13:00 - 15:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F7
Ons1/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F8
v 15, 2020 
Mån6/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F9
13:00 - 15:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F10
Tis7/4 13:00 - 15:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F11
Tors9/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F12
v 16, 2020 
Tis14/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F13
Ons15/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F14
Tors16/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F15
v 17, 2020 
Tis21/4 10:00 - 12:00 ST131G B705, Södra huset hus B Föreläsning F16
v 18, 2020 
Tis28/4 08:00 - 13:00 ST131G
ST223G
Laduvikssalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Regressionsanalys, tentamen
Statistik för statsvetare, tentamen
Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.
v 24, 2020 
Mån8/6 15:00 - 20:00 ST123G
ST131G
ST223G
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys
Regressionsanalys, tentamen
Statistik för statsvetare, tentamen
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
KurskodNamn

 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen