2020-01-20 - 2020-08-17   ST131G, Introduktion till statistik för statsvetare Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

VT20 - ST131G Introduktion till statistik för statsvetare
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2020 
Ti24/3 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F1
13:00 - 15:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F2
To26/3 13:00 - 15:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F3
Fr27/3 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F4
v 14, 2020 
30/3 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F5
Ti31/3 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F6
13:00 - 15:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F7
On1/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F8
v 15, 2020 
6/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F9
13:00 - 15:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F10
Ti7/4 13:00 - 15:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F11
To9/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F12
v 16, 2020 
Ti14/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F13
On15/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F14
To16/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F15
v 17, 2020 
Ti21/4 10:00 - 12:00 ST131G B705. Södra huset hus B Föreläsning F16
v 18, 2020 
Ti28/4 08:00 - 13:00 ST131G, ST223G Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Regressionsanalys, tentamen, Statistik för statsvetare, tentamen Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.
v 24, 2020 
8/6 15:00 - 20:00 ST123G, ST131G, ST223G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys, Regressionsanalys, tentamen, Statistik för statsvetare, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen