Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 16:00 - 19:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Föreläsning
Introduktion
Alla Erica Hagström
Kajsa Falkner
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Seminarium Grupp 2 Kajsa Falkner
Tis2023-09-05 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Seminarium Grupp 1 Erica Hagström
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Föreläsning Alla Kajsa Falkner
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Seminarium Grupp 2 Kajsa Falkner
Tors2023-09-21 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Seminarium Grupp 1 Erica Hagström
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 16:00 - 17:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Förberedelse inför examination Alla Digital minitenta kl 16-17.
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Föreläsning Alla Stefan Ekecrantz
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 16:00 - 19:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Seminarium Grupp 2 Kajsa Falkner
Tis2023-10-10 16:00 - 18:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Seminarium Grupp 1 Erica Hagström
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 23:45 - 00:00 UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Inlämning Alla Inlämning av skriftilig uppgift om litteratursökning.
Ons2023-10-18 16:00 - 17:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Frivillig fokusgrupp-intervju
Tors2023-10-19 16:00 - 17:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Frivillig fokusgrupp-intervju
v 43, 2023 
Mån2023-10-23 08:00 - 08:15 UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Examination Alla Publicering av skriftlig hemtentamen.
Fre2023-10-27 23:45 - 00:00 UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Examination OBS: Inlämning senast kl 23:55 på Athenasajten.
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 23:45 - 00:00 UCG03U
UCG04U
34873, H23, 50%, DAG, DST
34874, H23, 50%, DAG, DST
Omexamination OBS: Inlämning senast kl 23:55 på Athenasajten.
 
KurskodNamn
UCG03UForskningsmetoder I – ULV
UCG04UForskningsmetoder I – VAL