Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp, halvfart distans, vårterminen 2023
Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Tentamenssal
v 12, 2023 
Tis2023-03-21 10:00 - 11:00 via Zoom CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Information Grupp 1-2 Ulf Norberg Introduktion
v 15, 2023 
Tis2023-04-11 09:00 - 09:15 via Athena CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Inlämning Grupp 1-2 Ulf Norberg Inlämningsuppgift publiceras i Athena.
18:00 - 20:00 via Zoom CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Frivilligt Grupp 1-2 Ulf Norberg Frågestund inför inlämningsuppgift.
v 16, 2023 
Mån2023-04-17 13:00 - 16:00 D220, Södra huset D, Vån 2 CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro
Campusträff
Grupp 2 Ulf Norberg Obligatorisk närvaro på två av tre campusträffar.

Byte av grupp går bra vid träffen måndagen den 17 april.
Sön2023-04-23 23:45 - 00:00 via Athena CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Inlämning Grupp 1-2 Ulf Norberg Inlämningsuppgift lämnas in senast 23.59.
v 19, 2023 
Mån2023-05-08 10:00 - 16:00 D480, Södra huset D, Vån 4 CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro
Campusträff
Grupp 2 Ulf Norberg Obligatorisk närvaro på två av tre campusträffar.
v 21, 2023 
Tis2023-05-23 13:00 - 16:00 D480, Södra huset D, Vån 4 CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro
Campusträff
Grupp 2 Ulf Norberg Obligatorisk närvaro på två av tre campusträffar.
v 22, 2023 
Mån2023-05-29 18:00 - 20:00 via Zoom CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Tentamensförberedelse Grupp 1-2 Ulf Norberg Frågestund inför tentamen.
Tors2023-06-01 08:00 - 12:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Digital salstentamen
09:00 - 09:15 via Athena CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Inlämning Grupp 1-2 Ulf Norberg Ominlämningsuppgift publiceras i Athena.
v 24, 2023 
Mån2023-06-12 23:45 - 00:00 via Athena CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Inlämning Grupp 1-2 Ulf Norberg Ominlämningsuppgift lämnas in senast 23.59.
v 33, 2023 
Tis2023-08-15 09:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 CTS112 21144, V23, 50%, DAG, DST Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Digital salstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
CTS112SVA I: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv