2020-01-20 - 2020-08-20   ST123G, V20, 39717 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Regressionsanalys och undersökningsmetodik, dag VT20
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2020 
On25/3 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 + intro
To26/3 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr27/3 12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Övning Alla Ö1
v 14, 2020 
30/3 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
Ti31/3 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
On1/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
To2/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Övning Alla Ö2
10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
v 15, 2020 
6/4 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Ti7/4 12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Övning Alla Ö3
On8/4 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
To9/4 13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
v 16, 2020 
Ti14/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
15:00 - 17:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
On15/4 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Övning Alla Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
To16/4 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
v 17, 2020 
20/4 13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Övning Alla Ö5
Ti21/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
15:00 - 17:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
Fr24/4 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Övning Alla Ö6
v 18, 2020 
Ti28/4 08:00 - 13:00 ST123G, ST743A 39698,VT20,v:2013/2019,100% DAG,NML, 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys, Statistiska beräkningar Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 19, 2020 
4/5 12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 Undersökningsmetodik
Ti5/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
To7/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr8/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Övning Alla Ö1
v 20, 2020 
11/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Ti12/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Övning Alla Ö2
On13/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Övning Alla Ö3
To14/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Fr15/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
v 21, 2020 
18/5 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML E413. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö4
11:00 - 13:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö4
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö4
Ti19/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
On20/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
v 22, 2020 
25/5 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Övning Alla Ö5
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Övning Alla Ö6
Ti26/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
On27/5 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
11:00 - 13:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML E413. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö7
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö7
v 23, 2020 
Ti2/6 15:00 - 20:00 ST123G, ST743A 39698,VT20,v:2013/2019,100% DAG,NML, 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistiska beräkningar, Undersökningsmetodik Omtentamen, Tentamen Alla Mandatory registration for exam
v 24, 2020 
8/6 15:00 - 20:00 ST123G, ST131G, ST223G 39709,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 39718,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys, Regressionsanalys, tentamen, Statistik för statsvetare, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 34, 2020 
17/8 15:00 - 20:00 ST123G, ST223G 39709,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Tidsserieanalys, tentamen, Undersökningsmetodik Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Flera Övriga objekt