2020-01-20 - 2020-08-20   39717, V20, 100%, DAG Anpassa Prenumerera
Regressionsanalys och undersökningsmetodik, dag VT20
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2020 
Ons25/3 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 + intro
Tors26/3 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fre27/3 12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Övning Alla Ö1
v 14, 2020 
Mån30/3 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
Tis31/3 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
Ons1/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Tors2/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Övning Alla Ö2
10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
v 15, 2020 
Mån6/4 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Tis7/4 12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Övning Alla Ö3
Ons8/4 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
Tors9/4 13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
v 16, 2020 
Tis14/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
15:00 - 17:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
Ons15/4 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Övning Alla Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
Tors16/4 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
v 17, 2020 
Mån20/4 13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Övning Alla Ö5
Tis21/4 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
15:00 - 17:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
Fre24/4 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Övning Alla Ö6
v 18, 2020 
Tis28/4 08:00 - 13:00 ST123G
ST743A
39698,VT20,v:2013/2019,100% DAG,NML
39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys
Statistiska beräkningar
Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 19, 2020 
Mån4/5 12:00 - 14:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 Undersökningsmetodik
Tis5/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
Tors7/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fre8/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Övning Alla Ö1
v 20, 2020 
Mån11/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Tis12/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Övning Alla Ö2
Ons13/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 12, Södra huset hus F Övning Alla Ö3
Tors14/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Fre15/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
v 21, 2020 
Mån18/5 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML E413, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö4
11:00 - 13:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö4
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö4
Tis19/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
Ons20/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
v 22, 2020 
Mån25/5 09:00 - 11:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 9, Södra huset hus D Övning Alla Ö5
13:00 - 15:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Övning Alla Ö6
Tis26/5 10:00 - 12:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
Ons27/5 08:00 - 10:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
11:00 - 13:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML E413, Södra huset hus E Övning Grupp B Ö7
14:00 - 16:00 ST123G 39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö7
v 23, 2020 
Tis2/6 15:00 - 20:00 ST123G
ST743A
39698,VT20,v:2013/2019,100% DAG,NML
39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistiska beräkningar
Undersökningsmetodik
Omtentamen
Tentamen
Alla Mandatory registration for exam
v 24, 2020 
Mån8/6 15:00 - 20:00 ST123G
ST131G
ST223G
39709,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML
39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML
39718,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys
Regressionsanalys, tentamen
Statistik för statsvetare, tentamen
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 34, 2020 
Mån17/8 15:00 - 20:00 ST123G
ST223G
39709,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML
39717,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning