2020-01-20 - 2020-08-17   ST123G, V20, 39716 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Regressionsanalys och undersökningsmetodik, kväll VT20
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
20/1 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F1
On22/1 18:00 - 20:00 ST123G B315. Södra huset hus B Föreläsning F2
v 5, 2020 
27/1 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F3
Ti28/1 18:00 - 20:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Ö1
To30/1 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F4
v 6, 2020 
3/2 18:00 - 20:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar D1
Ti4/2 18:00 - 20:00 ST123G B315. Södra huset hus B Föreläsning F5
To6/2 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö2
v 7, 2020 
10/2 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F6
Ti11/2 18:00 - 20:00 ST123G B307. Södra huset hus B Föreläsning F7
v 8, 2020 
17/2 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning Ö3
Ti18/2 18:00 - 20:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar D2
To20/2 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F8
v 9, 2020 
24/2 18:00 - 20:00 ST123G B315. Södra huset hus B Föreläsning F9
Ti25/2 18:00 - 20:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Ö4
v 10, 2020 
2/3 18:00 - 20:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar D3
Ti3/3 18:00 - 20:00 ST123G E397. Södra huset hus E Föreläsning F10
v 11, 2020 
9/3 18:00 - 20:00 ST123G D215. Södra huset hus D Föreläsning F11
To12/3 18:00 - 20:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar D4
v 12, 2020 
Ti17/3 18:00 - 20:00 ST123G E420. Södra huset hus E Övning Ö5
On18/3 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö6
To19/3 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F12
v 13, 2020 
Ti24/3 15:00 - 20:00 ST111G, ST123G, ST211G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys, Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen, Tentamen Alla Obs! Kvällskursen Obligatorisk anmälan till tentamen
To26/3 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F1 Undersökningsmetodik
v 14, 2020 
30/3 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F2
To2/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F3
v 15, 2020 
6/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö1
To9/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F4
v 16, 2020 
Ti14/4 18:00 - 20:00 ST123G D215. Södra huset hus D Föreläsning F5
To16/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö2
v 17, 2020 
20/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F6
On22/4 18:00 - 20:00 ST123G D207. Södra huset hus D Övning Ö3
To23/4 15:00 - 20:00 ST108G, ST123G Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen, Regressions- och tidsserieanalys Omtentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 18, 2020 
27/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F7
To30/4 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F8
v 19, 2020 
4/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö4
To7/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F9
v 20, 2020 
11/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F10
To14/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö5
v 21, 2020 
18/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F11
On20/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö6
v 22, 2020 
25/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Föreläsning F12
On27/5 18:00 - 20:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Ö7
v 23, 2020 
Ti2/6 15:00 - 20:00 ST123G, ST223G Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Tidsserieanalys, tentamen, Undersökningsmetodik Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 34, 2020 
17/8 15:00 - 20:00 ST123G, STE101 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Statistik för ekonomer, tentamen, Undersökningsmetodik Omtentamen Alla Obs! Kvällskursen Reg/und Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Flera Övriga objekt