2020-01-20 - 2020-08-17   ST123G, V20, 39716 Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Regressionsanalys och undersökningsmetodik, kväll VT20
Tid Kurs Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Mån20/1 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F1
Ons22/1 18:00 - 20:00 ST123G B315ö, Södra huset hus B Föreläsning F2
v 5, 2020 
Mån27/1 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F3
Tis28/1 18:00 - 20:00 ST123G B315ö, Södra huset hus B Övning Ö1
Tors30/1 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F4
v 6, 2020 
Mån3/2 18:00 - 20:00 ST123G B319, Södra huset hus B Dataövningar D1
Tis4/2 18:00 - 20:00 ST123G B315ö, Södra huset hus B Föreläsning F5
Tors6/2 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö2
v 7, 2020 
Mån10/2 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F6
Tis11/2 18:00 - 20:00 ST123G B307ö, Södra huset hus B Föreläsning F7
v 8, 2020 
Mån17/2 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning Ö3
Tis18/2 18:00 - 20:00 ST123G B319, Södra huset hus B Dataövningar D2
Tors20/2 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F8
v 9, 2020 
Mån24/2 18:00 - 20:00 ST123G B315ö, Södra huset hus B Föreläsning F9
Tis25/2 18:00 - 20:00 ST123G B315ö, Södra huset hus B Övning Ö4
v 10, 2020 
Mån2/3 18:00 - 20:00 ST123G B319, Södra huset hus B Dataövningar D3
Tis3/3 18:00 - 20:00 ST123G E397, Södra huset hus E Föreläsning F10
v 11, 2020 
Mån9/3 18:00 - 20:00 ST123G D215, Södra huset hus D Föreläsning F11
Tors12/3 18:00 - 20:00 ST123G B319, Södra huset hus B Dataövningar D4
v 12, 2020 
Tis17/3 18:00 - 20:00 ST123G E420, Södra huset hus E Övning Ö5
Ons18/3 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö6
Tors19/3 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F12
v 13, 2020 
Tis24/3 15:00 - 20:00 ST111G
ST123G
ST211G
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Omtentamen
Tentamen
Alla Obs! Kvällskursen
Obligatorisk anmälan till tentamen
Tors26/3 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F1 Undersökningsmetodik
v 14, 2020 
Mån30/3 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F2
Tors2/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F3
v 15, 2020 
Mån6/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö1
Tors9/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F4
v 16, 2020 
Tis14/4 18:00 - 20:00 ST123G D215, Södra huset hus D Föreläsning F5
Tors16/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö2
v 17, 2020 
Mån20/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F6
Ons22/4 18:00 - 20:00 ST123G D207, Södra huset hus D Övning Ö3
Tors23/4 15:00 - 20:00 ST108G
ST123G
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen
Regressions- och tidsserieanalys
Omtentamen Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam
v 18, 2020 
Mån27/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F7
Tors30/4 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F8
v 19, 2020 
Mån4/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö4
Tors7/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F9
v 20, 2020 
Mån11/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F10
Tors14/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö5
v 21, 2020 
Mån18/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F11
Ons20/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö6
v 22, 2020 
Mån25/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Föreläsning F12
Ons27/5 18:00 - 20:00 ST123G B487, Södra huset hus B Övning Ö7
v 23, 2020 
Tis2/6 15:00 - 20:00 ST123G
ST223G
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 34, 2020 
Mån17/8 15:00 - 20:00 ST123G
STE101
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Statistik för ekonomer, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla Obs! Kvällskursen Reg/und
Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning