2020-01-20 - 2020-05-24   ST111G, V20, 39715 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

VT20 - ST111G Statistikens grunder
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Ti21/1 13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla Intro + F1
On22/1 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F2
To23/1 13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 12. Södra huset hus F Föreläsning Alla F3
Fr24/1 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST111G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
15:00 - 17:00 ST111G B315. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö1
v 5, 2020 
27/1 08:00 - 10:00 ST111G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G D220. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 ST111G B307. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö2
Ti28/1 10:00 - 12:00 ST111G E397. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
15:00 - 17:00 ST111G E397. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö3
On29/1 14:00 - 16:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
To30/1 10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Fr31/1 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
v 6, 2020 
3/2 08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G F397. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 ST111G F397. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
Ti4/2 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 ST111G F315. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö5
To6/2 08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 ST111G D320. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö6
v 7, 2020 
10/2 08:00 - 10:00 ST111G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö7
15:00 - 17:00 ST111G D320. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö7
Ti11/2 08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
15:00 - 17:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö8
On12/2 10:00 - 12:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
To13/2 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 ST111G E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö9
Fr14/2 13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
v 8, 2020 
17/2 14:00 - 19:00 ST111G, ST304G Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Multivariata metoder, Statistikens grunder 1 Tentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen
To20/2 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 12. Södra huset hus F Föreläsning Alla F1 SG2
Fr21/2 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F3
v 9, 2020 
24/2 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
Ti25/2 08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
On26/2 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
To27/2 08:00 - 10:00 ST111G D320. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 ST111G D320. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
Fr28/2 08:00 - 10:00 ST111G D207. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö3
09:00 - 11:00 ST111G E397. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö3
12:00 - 14:00 ST111G F220. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö3
14:00 - 16:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
v 10, 2020 
2/3 10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ti3/3 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
On4/3 08:00 - 10:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
To5/3 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G F315. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 ST111G F320. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
Fr6/3 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 ST111G D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
v 11, 2020 
9/3 08:00 - 10:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
Ti10/3 08:00 - 10:00 ST111G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
15:00 - 17:00 ST111G F315. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö6
On11/3 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
10:00 - 12:00 ST111G A5137. Södra huset hus A Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G E413. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö7
13:00 - 15:00 ST111G B413. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö7
To12/3 08:00 - 10:00 ST111G D207. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
08:00 - 10:00 ST111G D215. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 ST111G D207. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö8
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
v 12, 2020 
To19/3 09:00 - 14:00 ST111G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 13, 2020 
Ti24/3 15:00 - 20:00 ST111G, ST123G, ST211G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys, Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen, Tentamen Alla Obs! Kvällskursen Obligatorisk anmälan till tentamen
v 17, 2020 
To23/4 15:00 - 20:00 ST111G, ST211G, ST720A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urval och estimation Omtentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Flera Undervisningstyp