2020-01-20 - 2020-05-24   39715, V20, 100%, DAG Anpassa Prenumerera
VT20 - ST111G Statistikens grunder
Tid Kurs Lokal, Byggnad Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Tis21/1 13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla Intro + F1
Ons22/1 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F2
Tors23/1 13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 12, Södra huset hus F Föreläsning Alla F3
Fre24/1 08:00 - 10:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST111G B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
15:00 - 17:00 ST111G B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö1
v 5, 2020 
Mån27/1 08:00 - 10:00 ST111G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G D220, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 ST111G B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö2
Tis28/1 10:00 - 12:00 ST111G E397, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
15:00 - 17:00 ST111G E397, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö3
Ons29/1 14:00 - 16:00 ST111G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Tors30/1 10:00 - 12:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Fre31/1 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
v 6, 2020 
Mån3/2 08:00 - 10:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G F397, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 ST111G F397, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
Tis4/2 08:00 - 10:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 ST111G F315, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö5
Tors6/2 08:00 - 10:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 ST111G D320, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö6
v 7, 2020 
Mån10/2 08:00 - 10:00 ST111G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö7
15:00 - 17:00 ST111G D320, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö7
Tis11/2 08:00 - 10:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
15:00 - 17:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö8
Ons12/2 10:00 - 12:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Tors13/2 08:00 - 10:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 ST111G E387, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö9
Fre14/2 13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
v 8, 2020 
Mån17/2 14:00 - 19:00 ST111G
ST304G
Laduvikssalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Multivariata metoder
Statistikens grunder 1
Tentamen Alla Mandatory registration for exam
Obligatorisk anmälan till tentamen
Tors20/2 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 12, Södra huset hus F Föreläsning Alla F1 SG2
Fre21/2 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 2, Södra huset hus A Föreläsning Alla F3
v 9, 2020 
Mån24/2 08:00 - 10:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
Tis25/2 08:00 - 10:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Ons26/2 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
Tors27/2 08:00 - 10:00 ST111G D320, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 ST111G D320, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
Fre28/2 08:00 - 10:00 ST111G D207, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö3
09:00 - 11:00 ST111G E397, Södra huset hus E Övning Grupp B Ö3
12:00 - 14:00 ST111G F220, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö3
14:00 - 16:00 ST111G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
v 10, 2020 
Mån2/3 10:00 - 12:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Tis3/3 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Ons4/3 08:00 - 10:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
08:00 - 10:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
Tors5/3 08:00 - 10:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G F315, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 ST111G F320, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
Fre6/3 08:00 - 10:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 ST111G D307, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
v 11, 2020 
Mån9/3 08:00 - 10:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
08:00 - 10:00 ST111G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST111G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
Tis10/3 08:00 - 10:00 ST111G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
15:00 - 17:00 ST111G F315, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö6
Ons11/3 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
10:00 - 12:00 ST111G A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G E413, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö7
13:00 - 15:00 ST111G B413, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö7
Tors12/3 08:00 - 10:00 ST111G D207, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
08:00 - 10:00 ST111G D215, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 ST111G D207, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö8
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
v 12, 2020 
Tors19/3 09:00 - 14:00 ST111G Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 13, 2020 
Tis24/3 15:00 - 20:00 ST111G
ST123G
ST211G
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Omtentamen
Tentamen
Alla Obs! Kvällskursen
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 17, 2020 
Tors23/4 15:00 - 20:00 ST111G
ST211G
ST720A
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urval och estimation
Omtentamen Alla Mandatory registration for exam
Obligatorisk anmälan till tentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Flera Undervisningstyp