2020-08-31 - 2021-02-14   ST745A, Inferensteori Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Information
v 49, 2020 
Tors3/12 12:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L1
Fre4/12 10:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L2
13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E1
v 50, 2020 
Mån7/12 13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L3
Tis8/12 13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L4
Tors10/12 09:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L5
13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E2
Fre11/12 09:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L6
14:00 - 16:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E3
v 51, 2020 
Mån14/12 13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L7
Tis15/12 10:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L8
13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E4
Ons16/12 15:00 - 17:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L9
Tors17/12 10:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E5
13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL1
v 52, 2020 
Mån21/12 10:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L10
13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E6
v 1, 2021 
Tors7/1 09:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L11
Fre8/1 10:00 - 12:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L12
13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E7
v 2, 2021 
Mån11/1 13:00 - 15:00 ST745A 39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning E8
Fre15/1 09:00 - 15:00 ST745A 39732,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
Statistisk inferens Digital hemtentamen
v 6, 2021 
Fre12/2 13:00 - 19:00 ST745A 39732,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
39762,HT20,v:2049/2102,100% DAG,NML
Statistisk inferens Digital hemtentamen Re-exam
KurskodNamn