TTA160 Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar, 7,5 hp
Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 37, 2020 
Mån7/9 10:30 - 12:30 TTA115-116
TTA160
via Zoom Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 1
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65070086808
Tors10/9 08:00 - 10:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 2
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
Fre11/9 13:00 - 16:00 TTA160 via Zoom Lärarlös/No teacher Introduktion till tolkning och tolkningsteori Eget arbete
Webbaserat
Instuderingstid
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62769790708
v 38, 2020 
Tis15/9 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Marie Sikström Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 3
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62515915028
Fre18/9 14:00 - 16:00 TTA160 via Zoom Lärarlös/No teacher Introduktion till tolkning och tolkningsteori Eget arbete
Webbaserat
Instuderingstid
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62769790708
v 39, 2020 
Tis22/9 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Marie Sikström Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 4
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62515915028
Ons23/9 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Lärarlös/No teacher Introduktion till tolkning och tolkningsteori Eget arbete
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Instuderingstid
Fre25/9 14:00 - 15:00 TTA115-116
TTA150
TTA160
TTA436
TTA480
TTA608
TTA735
via Zoom Gästföreläsning
Övrigt
Firandet av Hieronymusdagen
https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/tolkseminariet/tolkseminariet-firandet-av-hieronymusdagen-1.478766 (ej obligatorisk)

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64812432943
v 40, 2020 
Tis29/9 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Marie Sikström Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 5
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62515915028
Fre2/10 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Lärarlös/No teacher Introduktion till tolkning och tolkningsteori Eget arbete
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Instuderingstid
v 41, 2020 
Mån5/10 10:30 - 12:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Malin Tesfazion Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 6
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67691481634
Fre9/10 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Lärarlös/No teacher Introduktion till tolkning och tolkningsteori Eget arbete
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Instuderingstid
v 42, 2020 
Tis13/10 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Malin Tesfazion Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67691481634
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
Tors15/10 10:00 - 12:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Lärarlös/No teacher Introduktion till tolkning och tolkningsteori Eget arbete
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Instuderingstid
v 43, 2020 
Tis20/10 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Seminarium
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Seminarium 8
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67682269861
16:00 - 16:15 TTA115-116
TTA160
via Athena Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Hemtentamen
Publicering examination
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp
v 44, 2020 
Fre30/10 11:45 - 12:00 TTA115-116
TTA160
via Athena Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Hemtentamen
Inlämning
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Examinator: se lärare
v 45, 2020 
Tis3/11 14:00 - 16:00 TTA115-116
TTA160
via Zoom Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Föreläsning
Tentamensgenomgång
Webbaserat
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Avslutning, tentagenomgång
Obligatorisk för studenter på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
v 50, 2020 
Mån7/12 12:00 - 12:15 TTA115-116
TTA160
via Athena Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Hemtentamen
Omskrivning
Publicering examination
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp
v 51, 2020 
Tors17/12 08:45 - 09:00 TTA115-116
TTA160
via Athena Magnus Dahnberg Introduktion till tolkning och tolkningsteori Hemtentamen
Inlämning
Omskrivning
Teckenspråk och tolkning I - helgrupp Examinator: se lärare
16:30 - 17:30 TTA115-116
TTA150
TTA160
TTA436
TTA480
TTA608
TTA735
via Zoom Judy Jenner Gästföreläsning
Webbaserat
The future of Translation and Interpreting; https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64655265950
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Introduktion till tolkning och tolkningsteori
 
Introduktion till tolkning och tolkningsteori
 
Introduktion till tolkning och tolkningsteori
 
Flera Delkurs