Tid 08:00 - 21:00
Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Aktivitet Studentgrupp Information
v 45, 2020 
Tis3/11 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F1
Ons4/11 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F2
Tors5/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F3
Fre6/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö1
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F4
v 46, 2020 
Mån9/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Dataövningar Alla D1
Tis10/11 13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F5
Ons11/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö2
Tors12/11 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F7
Fre13/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö3
v 47, 2020 
Mån16/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Dataövningar Alla D2
Tis17/11 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F8
12:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F9
Ons18/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö4
Tors19/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Dataövningar Alla D3
Fre20/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F10
v 48, 2020 
Tis24/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö5
Ons25/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F12
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö6
Tors26/11 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Dataövningar Alla D4
v 49, 2020 
Tis1/12 09:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Alla
Ons2/12 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F1
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F2
Fre4/12 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F3
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö1
v 50, 2020 
Mån7/12 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F4
Tis8/12 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F5
Ons9/12 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö2
Tors10/12 12:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F6
Fre11/12 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö3
v 51, 2020 
Mån14/12 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F7
Tis15/12 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F8
Ons16/12 09:00 - 11:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Grupp A Ö4
11:00 - 12:30 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:30 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Grupp C Ö4
15:30 - 17:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Grupp D Ö4
Tors17/12 08:00 - 10:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F9
Fre18/12 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö5
v 1, 2021 
Tis5/1 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Alla Ö6
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F11
Tors7/1 13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Föreläsning Alla F12
Fre8/1 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Övning Grupp A-D Ö7
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Alla
Ons13/1 09:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Alla
v 6, 2021 
Fre12/2 13:00 - 19:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Alla
KurskodNamn