2020-08-31 - 2021-02-14   ST123G, Regressionsanalys och undersökningsmetodik Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2020 
Tis3/11 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F1
Ons4/11 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F2
Tors5/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F3
Fre6/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö1
13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F4
v 46, 2020 
Mån9/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D1
Tis10/11 13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F5
Ons11/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö2
Tors12/11 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F7
Fre13/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö3
v 47, 2020 
Mån16/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D2
Tis17/11 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F8
12:00 - 14:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F9
Ons18/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö4
Tors19/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D3
Fre20/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F10
v 48, 2020 
Tis24/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö5
Ons25/11 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F12
13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö6
Tors26/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D4
v 49, 2020 
Tis1/12 09:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Alla
Ons2/12 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F1
13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F2
Fre4/12 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F3
10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö1
v 50, 2020 
Mån7/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F4
Tis8/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F5
Ons9/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö2
Tors10/12 12:00 - 14:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F6
Fre11/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö3
v 51, 2020 
Mån14/12 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F7
Tis15/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F8
Ons16/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö4
Tors17/12 08:00 - 10:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F9
Fre18/12 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö5
v 1, 2021 
Tis5/1 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F11
Tors7/1 13:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F12
Fre8/1 10:00 - 12:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö7
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Alla
Ons13/1 09:00 - 15:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Alla
v 3, 2021 
Mån18/1 18:00 - 20:00 ST123G 39751,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F1
v 4, 2021 
Mån25/1 18:00 - 20:00 ST123G 39751,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F3
Tors28/1 18:00 - 20:00 ST123G 39751,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F4
v 5, 2021 
Mån1/2 18:00 - 20:00 ST123G 39751,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D1
Tors4/2 18:00 - 20:00 ST123G 39751,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö2
v 6, 2021 
Mån8/2 18:00 - 20:00 ST123G 39751,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F6
Fre12/2 13:00 - 19:00 ST123G 39750,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Alla
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.