2020-08-31 - 2021-01-17   ST312G, Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Undervisningstyp
v 36, 2020 
Fre4/9 10:00 - 12:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Introduktion
v 37, 2020 
Tis8/9 13:00 - 15:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Fre11/9 10:00 - 12:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
v 48, 2020 
Mån23/11 13:00 - 15:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML B705, Södra huset hus B Föreläsning
v 2, 2021 
Ons13/1 08:00 - 16:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Tors14/1 08:00 - 16:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
Fre15/1 08:00 - 16:00 ST312G 39742,HT20,v:2036/2102,50% DAG,NML
KurskodNamn