2020-08-31 - 2021-01-17   ST111G, Statistikens grunder Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 17:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2020 
Mån31/8 08:00 - 10:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F1+intro
Tis1/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F2
Tors3/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F3
Fre4/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö1
v 37, 2020 
Mån7/9 13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F4
Tis8/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F5
Tors10/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö3
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F6
Fre11/9 15:00 - 17:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F7
v 38, 2020 
Mån14/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö4
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F8
Tis15/9 12:00 - 14:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö5
14:00 - 16:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F9
Ons16/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö6
Tors17/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F10
v 39, 2020 
Mån21/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö7
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F11
Tis22/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö8
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F12
Tors24/9 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö9
v 40, 2020 
Tis29/9 08:00 - 14:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen
Ons30/9 15:00 - 17:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar
Webbaserat
Alla D1
Tors1/10 15:00 - 17:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F1
Fre2/10 11:00 - 13:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F2
v 41, 2020 
Mån5/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö1
15:00 - 17:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F3
Tis6/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning F4
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar
Webbaserat
Alla D2
Tors8/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö2
15:00 - 17:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F5
Fre9/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö3
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar
Webbaserat
Alla D1
v 42, 2020 
Mån12/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F6
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar
Webbaserat
Alla D2
Tis13/10 15:00 - 17:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F7
Ons14/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö4
14:00 - 16:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F8
Tors15/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F9
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö5
Fre16/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar
Webbaserat
Alla D3
v 43, 2020 
Mån19/10 12:00 - 14:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F10
Tis20/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F11
Ons21/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö7
Tors22/10 08:00 - 10:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning
Webbaserat
Alla F12
13:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar
Webbaserat
Alla D4
Fre23/10 10:00 - 12:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Webbaserat
Övning
Alla Ö8
v 44, 2020 
Tors29/10 13:00 - 19:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen
v 45, 2020 
Mån2/11 15:00 - 21:00 ST111G 39754,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen
Tis3/11 13:00 - 19:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen
v 49, 2020 
Tors3/12 09:00 - 15:00 ST111G 39755,HT20,v:2036/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen Alla
v 50, 2020 
Mån7/12 15:00 - 21:00 ST111G 39754,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen Alla (kväll) Omtenta
v 2, 2021 
Ons13/1 15:00 - 21:00 ST111G 39754,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen Alla (kväll)
KurskodNamn