2020-01-20 - 2020-06-14   ST312G, Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

VT20 - ST312G Självständigt statistiskt arbete (uppsats)
Tid Kurs Lokal, Lokal Undervisningstyp
v 4, 2020 
Fre24/1 08:00 - 10:00 ST312G B705, Södra huset hus B Introduktion
13:00 - 15:00 ST312G B705, Södra huset hus B Föreläsning
v 6, 2020 
Mån3/2 13:00 - 15:00 ST312G B705, Södra huset hus B Föreläsning
v 13, 2020 
Mån23/3 13:00 - 15:00 ST312G B705, Södra huset hus B Föreläsning
v 15, 2020 
Tors9/4 13:00 - 15:00 ST312G B705, Södra huset hus B Föreläsning
KurskodNamn

 
Föreläsning
 
Introduktion