2020-01-20 - 2020-06-14   ST312G, Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

VT20 - ST312G Självständigt statistiskt arbete (uppsats)
Tid Kurs Lokal Undervisningstyp
v 4, 2020 
Fr24/1 08:00 - 10:00 ST312G B705. Södra huset hus B Introduktion
13:00 - 15:00 ST312G B705. Södra huset hus B Föreläsning
v 6, 2020 
3/2 13:00 - 15:00 ST312G B705. Södra huset hus B Föreläsning
v 13, 2020 
23/3 13:00 - 15:00 ST312G B705. Södra huset hus B Föreläsning
v 15, 2020 
To9/4 13:00 - 15:00 ST312G B705. Södra huset hus B Föreläsning

 
Föreläsning
 
Introduktion