Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 3, 2021 
Mån2021-01-18 09:00 - 10:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Introduktion
10:00 - 13:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Introduktion: Interventioner inom AO/fallbeskrivning och inlämningsuppgift Kap 1,2 och 10
Tors2021-01-21 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Modeller för att förklara teams effektivitet Kap 11
Fre2021-01-22 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Kontextens betydelse för teamprocesser Kapitel 3 och 4
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
v 4, 2021 
Mån2021-01-25 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Processer i team och lärande Kapitel 5, 6, 7
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete
Fre2021-01-29 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Praktisk träning i metoder för teamutveckling Kapitel 10
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Helena Tronner Facilitering och arbete med inlämningsuppgift
v 5, 2021 
Mån2021-02-01 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Halvgrupp. Fördjupning i IMOI och fall Kapitel 5,7 och 9
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Halvgrupp. Fördjupning i IMOI och fall
Tors2021-02-04 09:00 - 12:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete i team med fall
Fre2021-02-05 09:00 - 16:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete i team med fall
16:45 - 17:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
kl. 18 inlämning för feedback
v 6, 2021 
Mån2021-02-08 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Feedback enl särskilt schema.
A.Lantz kontor.
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Feedback enl särskilt schema.
A. Lantz kontor.
Tors2021-02-11 09:00 - 12:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Eget arbete i team med förberedelse för debrief
Fre2021-02-12 08:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Seminarium
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Helena Tronner Halvgrupp. Debrief
13:00 - 17:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Seminarium
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Helena Tronner Halvgrupp. Debrief
v 7, 2021 
Mån2021-02-15 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Annika Lantz Friedrich Summering Kapitel 11
18:45 - 19:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Inlämning teamuppgift+reflektion
Tors2021-02-18 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Introduktion ledarskap
Fre2021-02-19 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarskapsteori
13:00 - 16:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
v 8, 2021 
Mån2021-02-22 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Sara Henryson Eidvall Destruktivt ledarskap
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarskap & motivation
Tors2021-02-25 09:00 - 12:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Fre2021-02-26 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Ledarutveckling 1
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarutveckling 2
v 9, 2021 
Mån2021-03-01 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Ledarutveckling 3 - jobba under handledning
13:00 - 16:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Eget arbete PP t7 KBT
PP t7 PDT
Tors2021-03-04 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Workshop
Fre2021-03-05 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Workshop Inlämning för feedback
17:45 - 18:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
kl. 18 inlämning för feedback
v 10, 2021 
Mån2021-03-08 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Feedback enl särskilt schema. Johnny Hellgrens kontor
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Feedback enl särskilt schema. Johnny Hellgrens kontor
Tors2021-03-11 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Johnny Hellgren Utblickar
18:45 - 19:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Inlämning av ledaruppgift+reflektion via Athena
Fre2021-03-12 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 1. Introduktion
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68897154451
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 2. Arbetsanalys
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68897154451
v 11, 2021 
Fre2021-03-19 13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 3. Validitet och reliabilitet i urval
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69097133805
v 12, 2021 
Mån2021-03-22 13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 4. Individuella differenser
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64937858934
Fre2021-03-26 13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 5. Anställningsintervjun
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69626931628
v 13, 2021 
Mån2021-03-29 13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63071303706
v 14, 2021 
Fre2021-04-09 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 6. Beslutsunderlag
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68586208498
v 15, 2021 
Mån2021-04-12 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 7. Ekonomisk nytta
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62796026309
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jobba med ekonomisk nytta
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62796026309
Fre2021-04-16 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62116511672
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Arbete med fallet
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62116511672
v 16, 2021 
Mån2021-04-19 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg 8. Diskriminering
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61040000687
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Arbete med fallet
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63314394986
17:45 - 18:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Inlämning av fallet för feedback
Tors2021-04-22 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Feedback och jobba med fallet
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68344226068
Fre2021-04-23 13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Anders Sjöberg Feedback och jobba med fallet
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66144604586
17:45 - 18:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning Slutinlämning av fallet
v 17, 2021 
Mån2021-04-26 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Introduktion Stress och hälsa
Tors2021-04-29 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Den hälsosamma organisationen
v 18, 2021 
Mån2021-05-03 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Interventioner
13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Föreläsning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Petra Lindfors Stress, prevention och återgång till arbetslivet
Fre2021-05-07 09:00 - 12:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Seminarium PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Utvärdering och rollen som konsult
v 19, 2021 
Mån2021-05-10 13:00 - 16:00 via Zoom PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Obligatorisk närvaro
Seminarium
PP t7 KBT
PP t7 PDT
Jacobus Pienaar Redovisning av inlämningsuppgift
v 21, 2021 
Mån2021-05-24 17:45 - 18:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
18:00 - Inlämning av examinationsuppgift
v 22, 2021 
Fre2021-06-04 17:45 - 18:00 PSPR24 36537, V21, 50%, DAG, NML Fördjupning i teori och metod Inlämning PP t7 KBT
PP t7 PDT
Hemtentamen
 
KurskodNamn
PSPR24Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod