2020-11-03 - 2021-02-14   STE101, Grundläggande statistik för ekonomer Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2020 
Tis3/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla Intr + L1
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L2
Tors5/11 08:00 - 10:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L3
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L4
Fre6/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S1
v 46, 2020 
Mån9/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L5
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L6
Ons11/11 10:00 - 12:00 STE101 39685,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Grupp 1-3 CL1
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Grupp 4-6 CL1
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Grupp 7-9 CL1
Fre13/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L7
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla PE1
v 47, 2020 
Mån16/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L8
Tis17/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S2
Tors19/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L9
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla PE2
Fre20/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L10
v 48, 2020 
Tis24/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L11
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla PE3
Ons25/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S3
Tors26/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L12
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla PE4
Fre27/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L13
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L14
v 49, 2020 
Mån30/11 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S4
Ons2/12 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S5
Tors3/12 13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L15
v 50, 2020 
Mån7/12 09:00 - 11:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L16
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L17
Tis8/12 08:00 - 10:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 1 S6
08:00 - 10:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 5 S6
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 2 S6
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 6 S6
12:00 - 14:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 3 S6
12:00 - 14:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 7 S6
14:00 - 16:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 4 S6
14:00 - 16:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 8 S6
Ons9/12 08:00 - 10:00 STE101 Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Grupp 9
S6
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L18
Tors10/12 10:00 - 12:00 STE101 39685,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Grupp 1-3 CL2
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Grupp 4-6 CL2
10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Grupp 7-9 CL2
v 51, 2020 
Mån14/12 08:00 - 10:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla PE6
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L19
Tis15/12 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S7
Tors17/12 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L20
Fre18/12 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S8
v 1, 2021 
Tis5/1 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla PE7
13:00 - 15:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L21
Tors7/1 08:00 - 10:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L22
15:00 - 17:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla L23
Fre8/1 10:00 - 12:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Seminarium Alla S9
v 2, 2021 
Tors14/1 10:00 - 16:00 STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Hemtentamen Alla
KurskodNamn