Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 09:00 - 16:00 2527, Frescativägen 54, Vån 5 YP027U 34071, V24, 50%, DAG, DST
34079, V24, 50%, DAG, DST
34080, V24, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Allmän VAL
Vård VAL
Michael Håkansson VAL 60 hp (allmän + vård)
v 17, 2024 
Tis2024-04-23 09:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
YP027U 34071, V24, 50%, DAG, DST
34079, V24, 50%, DAG, DST
34080, V24, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Allmän VAL
Vård VAL
Michael Håkansson VAL 60 hp (allmän + vård)
Distansundervisning via Athena och Zoom.
v 20, 2024 
Tors2024-05-16 09:00 - 16:00 2427, Frescativägen 54, Vån 4 YP027U 34071, V24, 50%, DAG, DST
34079, V24, 50%, DAG, DST
34080, V24, 50%, DAG, DST
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Allmän VAL
Vård VAL
Michael Håkansson VAL 60 hp (allmän + vård)
v 22, 2024 
Sön2024-06-02 23:00 - 00:00 via Athena YP027U 34071, V24, 50%, DAG, DST
34079, V24, 50%, DAG, DST
34080, V24, 50%, DAG, DST
Examination Allmän VAL
Vård VAL
Michael Håkansson VAL 60 hp (allmän + vård)
Inlämning av examination senast 23:59.
 
KurskodNamn
YP027USociala relationer i yrkesutbildning - kurs inom VAL projektet