2020-01-20 - 2020-08-30   21152, V20, 100%, DAG Anpassa Prenumerera
TTA257 Översättning II, 30 hp
Tid Delkurs Studentgrupp Lokal, Byggnad Lärare Undervisningstyp Information
v 4, 2020 
Tis21/1 12:00 - 13:00 Översättning II - helgrupp D480, Södra huset hus D Cathrine Ottosson
Mats Larsson
Monique Zwanenburg Widingsjö
Introduktion
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - helgrupp D480, Södra huset hus D Daria Titarenko
Morena Azbel Schmidt
Föreläsning Föreläsning 1
Tors23/1 09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Cecilia Alvstad Seminarium Seminarium 1
Kursinformation och introduktion. Vad är översättningsvetenskap?
*Vänligen undvik att använda rakvatten, parfymer och andra starka dofter.
09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 D480, Södra huset hus D Ida Solberg Seminarium Seminarium 1
Kursinformation och introduktion. Vad är översättningsvetenskap?
10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 D235, Södra huset hus D Valérie Alfvén Seminarium Seminarium 1
Kursinformation och introduktion. Vad är översättningsvetenskap?
v 5, 2020 
Mån27/1 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning Hallqvist-uppgift
Ons29/1 10:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - helgrupp D389, Södra huset hus D Daria Titarenko
Morena Azbel Schmidt
Föreläsning Föreläsning 2
Tors30/1 09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Cecilia Alvstad Seminarium Seminarium 2
Några milstolpar före 1900. Kronologisk överblick, 1900-talet och framåt. Översättarna och deras olika roller.
*Vänligen undvik att använda rakvatten, parfymer och andra starka dofter.
10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 D365, Södra huset hus D Valérie Alfvén Seminarium Seminarium 2
Några milstolpar före 1900. Kronologisk överblick, 1900-talet och framåt. Översättarna och deras olika roller.
13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Ida Solberg Seminarium Seminarium 2
Några milstolpar före 1900. Kronologisk överblick, 1900-talet och framåt. Översättarna och deras olika roller.
v 6, 2020 
Mån3/2 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Kristina Ekelund Seminarium Seminarium 1
Introduktion myndighetstext;
Tema: introduktion, informationssökning, diskussion av inlämningsuppgift, översättningssyn och översättningsproblem, rollmetaforer
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Seminarium Seminarium 1
Introduktion myndighetstext;
Tema: introduktion, informationssökning, diskussion av inlämningsuppgift, översättningssyn och översättningsproblem, rollmetaforer
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 D373, Södra huset hus D Linus Olsson Seminarium Seminarium 1
Introduktion myndighetstext;
Tema: introduktion, informationssökning, diskussion av inlämningsuppgift, översättningssyn och översättningsproblem, rollmetaforer
Ons5/2 10:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Elin Svahn Seminarium Seminarium 1
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 D235, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Seminarium Seminarium 1
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 D373, Södra huset hus D Daria Titarenko Seminarium Seminarium 1
v 7, 2020 
Mån10/2 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning översättning myndighetstext
Ons12/2 09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Cecilia Alvstad Seminarium Seminarium 3
Tidiga forskningsansatser.
Översättningsprinciper och -metoder.
Ekvivalens.
*Vänligen undvik att använda rakvatten, parfymer och andra starka dofter.
Tors13/2 10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 D365, Södra huset hus D Valérie Alfvén Seminarium Seminarium 3
Tidiga forskningsansatser.
Översättningsprinciper och -metoder.
Ekvivalens.
13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Ida Solberg Seminarium Seminarium 3
Tidiga forskningsansatser.
Översättningsprinciper och -metoder.
Ekvivalens.
v 8, 2020 
Mån17/2 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Kristina Ekelund Seminarium Seminarium 2
Diskussion myndighetstext;
Introduktion turisttext,
Tema: lingvistisk översättningssyn – översättning med källtexten i fokus
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Seminarium Seminarium 2
Diskussion myndighetstext;
Introduktion turisttext,
Tema: lingvistisk översättningssyn – översättning med källtexten i fokus
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 D373, Södra huset hus D Linus Olsson Seminarium Seminarium 2
Diskussion myndighetstext;
Introduktion turisttext,
Tema: lingvistisk översättningssyn – översättning med källtexten i fokus
Tis18/2 12:00 - 13:00 Översättning II - helgrupp D373, Södra huset hus D Cathrine Ottosson
Mats Larsson
Information Information om val inför termin 3
Ons19/2 10:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Elin Svahn Seminarium Seminarium 2
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Seminarium Seminarium 2
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 D480, Södra huset hus D Daria Titarenko Seminarium Seminarium 2
Tors20/2 10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 D365, Södra huset hus D Valérie Alfvén Seminarium Seminarium 4
Lingvistiska översättningsteorier.
v 9, 2020 
Mån24/2 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning översättning turisttext
Tors27/2 13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2-3 D373, Södra huset hus D Ida Solberg Seminarium Seminarium 4
Lingvistiska översättningsteorier.
v 10, 2020 
Mån2/3 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Kristina Ekelund Seminarium Seminarium 3
Diskussion turisttext; Introduktion handbokstext (granskningsuppgift), Tema: sociolingvistisk översättningssyn – översättning med budskapet i fokus
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Seminarium Seminarium 3
Diskussion turisttext; Introduktion handbokstext (granskningsuppgift), Tema: sociolingvistisk översättningssyn – översättning med budskapet i fokus
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 D373, Södra huset hus D Linus Olsson Seminarium Seminarium 3
Diskussion turisttext;
Introduktion handbokstext (granskningsuppgift),
Tema: sociolingvistisk översättningssyn – översättning med budskapet i fokus
Ons4/3 09:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Elin Svahn Seminarium Seminarium 3
13:00 - 16:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 D235, Södra huset hus D Daria Titarenko Seminarium Seminarium 3
13:00 - 16:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Seminarium Seminarium 3
v 11, 2020 
Mån9/3 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning översättning handbokstext
13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Cecilia Alvstad Seminarium Seminarium 5
Skoposteorin.
*Vänligen undvik att använda rakvatten, parfymer och andra starka dofter.
Ons11/3 09:00 - 16:00 Editathon
Vi skriver och översätter artiklar om tolkning och översättning. Vi bjuder på fika och lunch och du kan komma hela eller del av dagen. Anmälan senast 1/3 till monique.widingsjo@su.se;
Tillsammans fyller vi Wikipedia med översättningsvetenskap!

www.tolk.su.se/editathon
Tors12/3 10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 D365, Södra huset hus D Valérie Alfvén Seminarium Seminarium 5
Skoposteorin.
Fre13/3 09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 D389, Södra huset hus D Ida Solberg Seminarium Seminarium 5
Skoposteorin.
v 12, 2020 
Mån16/3 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 D373, Södra huset hus D Kristina Ekelund Seminarium Seminarium 4
Diskussion handbokstext;
Introduktion tidningstext,
Tema: funktionalistisk översättningssyn – översättning med mottagaren i fokus
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 D365, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Seminarium Seminarium 4
Diskussion handbokstext; Introduktion tidningstext, Tema: funktionalistisk översättningssyn – översättning med mottagaren i fokus
Tis17/3 13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 via Athena Linus Olsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 4
Diskussion handbokstext;
Introduktion tidningstext,
Tema: funktionalistisk översättningssyn – översättning med mottagaren i fokus
Join Zoom Meeting https://stockholmuniversity.zoom.us/j/415658157
Ons18/3 10:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 via Athena Daria Titarenko Seminarium
Webbaserat
Seminarium 4
Join Zoom Meetinghttps://stockholmuniversity.zoom.us/j/809337999
10:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 via Athena Elin Svahn Seminarium
Webbaserat
Seminarium 4
Join Zoom Meeting
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/729729761
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 via Athena Morena Azbel Schmidt Seminarium
Webbaserat
Seminarium 4
Join Zoom Meeting
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/165126737
v 13, 2020 
Mån23/3 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning översättning tidningstext
Ons25/3 10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 via Athena Valérie Alfvén Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
Diskursanalys och översättningskritik.
Join Zoom Meeting https://stockholmuniversity.zoom.us/j/568263804
Fre27/3 09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 via Athena Cecilia Alvstad Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
Diskursanalys och översättningskritik.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/836340753 (meeting ID: 836 340 753)
13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 via Athena Ida Solberg Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
Diskursanalys och översättningskritik.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/4760954662 (Meeting ID: 476 095 4662)
v 14, 2020 
Mån30/3 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 via Athena Kristina Ekelund Seminarium
Webbaserat
Seminarium 5
Diskussion tidningstext; Introduktion populärvetenskaplig text (gransningsuppgift),
Tema: kulturella referenser som översättningsproblem
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/115856205
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 via Athena Elisabeth Bladh Seminarium
Webbaserat
Seminarium 5
Diskussion tidningstext; Introduktion populärvetenskaplig text (gransningsuppgift),
Tema: kulturella referenser som översättningsproblem;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/391341113
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 via Athena Linus Olsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 5
Diskussion tidningstext; Introduktion populärvetenskaplig text (gransningsuppgift),
Tema: kulturella referenser som översättningsproblem;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/435607605
Ons1/4 09:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 via Athena Elin Svahn Seminarium
Webbaserat
Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/937645904
13:00 - 16:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 via Athena Daria Titarenko Seminarium
Webbaserat
Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/917388774
13:00 - 16:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 via Athena Morena Azbel Schmidt Seminarium
Webbaserat
Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/868559663
Tors2/4 09:00 - 12:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 via Athena Cecilia Alvstad Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
Systemteorier inom översättningsvetenskapen. Polysystemteorin.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/836340753
10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 via Athena Valérie Alfvén Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
Systemteorier inom översättningsvetenskapen. Polysystemteorin.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/568263804
v 15, 2020 
Mån6/4 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning översättning populärvetenskaplig text
Tors9/4 13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 via Athena Ida Solberg Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
Systemteorier inom översättningsvetenskapen. Polysystemteorin.
v 16, 2020 
Tis14/4 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 via Athena Kristina Ekelund Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
Diskussion populärvetenskaplig text;
Introduktion populärlitterär text,
Tema: egennamn som översättningsproblem
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 via Athena Elisabeth Bladh Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
Diskussion populärvetenskaplig text;
Introduktion populärlitterär text,
Tema: egennamn som översättningsproblem;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/391341113
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 via Athena Linus Olsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
Diskussion populärvetenskaplig text;
Introduktion populärlitterär text,
Tema: egennamn som översättningsproblem
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66608334792
Ons15/4 10:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 via Athena Elin Svahn Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66985927187
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 via Athena Daria Titarenko Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64125188499
13:00 - 15:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 via Athena Morena Azbel Schmidt Seminarium
Webbaserat
Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61485531952
v 17, 2020 
Mån20/4 11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning översättning populärlitterär text
Tis21/4 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - helgrupp via Athena Björn Olofsson Föreläsning
Webbaserat
Föreläsning 1
Marknadsföring som översättare.
Ny teknik i föränderligt marknadslandskap.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
Ons22/4 13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 3 via Athena Cecilia Alvstad Seminarium
Webbaserat
Seminarium 8
Forts. systemteorier inom översättningsvetenskapen. DTS. Avslutning och utvärdering av kursen.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/836340753
13:00 - 16:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 2 via Athena Ida Solberg Seminarium
Webbaserat
Seminarium 8
Forts. systemteorier inom översättningsvetenskapen. DTS. Avslutning och utvärdering av kursen.
Tors23/4 10:00 - 13:00 Översättningsteori Översättning II - Grupp 1 via Athena Valérie Alfvén Seminarium
Webbaserat
Seminarium 8
Forts. systemteorier inom översättningsvetenskapen. DTS. Avslutning och utvärdering av kursen.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/976369895
Fre24/4 13:00 - 13:15 Översättningsteori Översättning II - helgrupp via Athena Cecilia Alvstad
Ida Solberg
Valérie Alfvén
Hemtentamen
Publicering examination
v 18, 2020 
Mån27/4 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 via Athena Kristina Ekelund Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
Diskussion populärlitterär text;
Introduktion revidering översättning,
Tema: bildspråk som översättningsproblem
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62902527034
12:00 - 15:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 via Athena Linus Olsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
Diskussion populärlitterär text;
Introduktion revidering översättning,
Tema: bildspråk som översättningsproblem
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64027631507
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 via Athena Elisabeth Bladh Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
Diskussion populärlitterär text;
Introduktion revidering översättning,
Tema: bildspråk som översättningsproblem;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/391341113
Tis28/4 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - helgrupp via Athena Björn Olofsson Föreläsning
Webbaserat
Föreläsning 2
Infosökning, Google, databaser, nätresurser;
Etik och konfidentialitet;
Granskning;
Senaste nytt från CAT- och MT-världen
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
Ons29/4 09:00 - 12:00 Textanalys Översättning II - Grupp 3 via Athena Elin Svahn Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64718496458
13:00 - 16:00 Textanalys Översättning II - Grupp 1 via Athena Daria Titarenko Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68599480739
13:00 - 16:00 Textanalys Översättning II - Grupp 2 via Athena Morena Azbel Schmidt Seminarium
Webbaserat
Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61485531952
v 19, 2020 
Mån4/5 09:00 - 09:15 Översättningsteori Översättning II - helgrupp via Athena Cecilia Alvstad
Ida Solberg
Valérie Alfvén
Hemtentamen
Inlämning
11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning reviderad översättning
Tis5/5 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - helgrupp via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Föreläsning
Webbaserat
Föreläsning 3
Tips och tricks i Word (gruppuppgift);
Leveranssätt;
Mer om PDF;
Standarder för översättning;
Presentation om översättningsbyråer och deras verksamhet

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66623840115?pwd=SzEyNmUzQ3hiWDIvVjlqekUranUydz09
15:00 - 16:00 Elin Svahn
Anna Lindberg, Andreas Norman
Gästföreläsning
Webbaserat
Översättarträff
Kontakta Elin Svahn på elin.svahn@su.se senast kl. 14.30 den 5 maj för att få en länk till Zoom-mötet.

https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6vers%C3%A4ttartr%C3%A4ff-i-zoom-5-5-med-%C3%B6vers%C3%A4ttarcentrum-och-%C3%B6vers%C3%A4ttarsektionen-1.496951
Ons6/5 12:00 - 12:15 Textanalys Översättning II - helgrupp via Athena Daria Titarenko
Elin Svahn
Morena Azbel Schmidt
Hemtentamen
Publicering examination
v 20, 2020 
Mån11/5 09:00 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 3 via Athena Kristina Ekelund Seminarium
Webbaserat
Seminarium 8
Diskussion revidering översättning,
Tema: att hantera svårigheter, rollmetaforer och översättningssyn
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62281070010
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 2 via Athena Elisabeth Bladh Seminarium
Webbaserat
Seminarium 8
Diskussion revidering översättning,
Tema: att hantera svårigheter, rollmetaforer och översättningssyn
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/391341113
13:00 - 16:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - Grupp 1 via Athena Linus Olsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 8
Diskussion revidering översättning,
Tema: att hantera svårigheter, rollmetaforer och översättningssyn
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67503738161
Ons13/5 11:45 - 12:00 Textanalys Översättning II - helgrupp via Athena Daria Titarenko
Elin Svahn
Morena Azbel Schmidt
Hemtentamen
Inlämning
13:00 - 16:00 Yrkeskunskap Översättning II - Grupp 1 via Athena Björn Olofsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 1
Fortsättningsdag med memoQ;
Repetition;
Databashantering;
Projekthantering;
Termextrahering;
Granskning;
Extern bearbetning och återimport
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
Tors14/5 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - Grupp 2 via Athena Björn Olofsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 1
Fortsättningsdag med memoQ;
Repetition;
Databashantering;
Projekthantering;
Termextrahering;
Granskning;
Extern bearbetning och återimport
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
13:00 - 16:00 Yrkeskunskap Översättning II - Grupp 3 via Athena Björn Olofsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 1
Fortsättningsdag med memoQ;
Repetition;
Databashantering;
Projekthantering;
Termextrahering;
Granskning;
Extern bearbetning och återimport
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
v 21, 2020 
Tis19/5 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - Grupp 1 via Athena Björn Olofsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
Ons20/5 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - Grupp 3 via Athena Björn Olofsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
13:00 - 16:00 Yrkeskunskap Översättning II - Grupp 2 via Athena Björn Olofsson Seminarium
Webbaserat
Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/7747844023?pwd=_uhLFZvP2UgMC66kxIUBZXcJc6ZTw77I
v 22, 2020 
Mån25/5 08:45 - 09:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning portfolio del 2-4
Tis26/5 09:00 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - helgrupp via Athena Linus Olsson Föreläsning
Webbaserat
Föreläsning 4
Ergonomi och utrustning;
Kvalitetskontroll och LQA;
Datasäkerhet;
Programvara och hjälpmedel;
Terminologi och korpusar;
Utvärdering
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62417303915?pwd=T01hZXRTTEpYTU10K1p5OVpKWkc2QT09
Ons27/5 12:00 - 12:15 Översättningsteori Översättning II - helgrupp via Athena Cecilia Alvstad
Ida Solberg
Valérie Alfvén
Hemtentamen
INSTÄLLT
Omskrivning
Publicering examination
Fre29/5 12:00 - 12:15 Yrkeskunskap Översättning II - helgrupp via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Hemtentamen
Publicering examination
v 23, 2020 
Fre5/6 08:45 - 09:00 Översättningsteori Översättning II - helgrupp via Athena Cecilia Alvstad
Ida Solberg
Valérie Alfvén
Hemtentamen
INSTÄLLT
Inlämning
Omskrivning
11:45 - 12:00 Yrkeskunskap Översättning II - helgrupp via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Hemtentamen
Inlämning
11:45 - 12:00 Översättning i teori och praktik II Översättning II - helgrupp Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Inlämning Inlämning komplettering portfolio eller ny portfolio
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Textanalys
 
Yrkeskunskap
 
Yrkeskunskap
 
Översättning i teori och praktik II
 
Översättningsteori
 
Flera Delkurs