Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
Viktigt meddelande
v 3, 2022 
Tis2022-01-18 13:00 - 16:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning
Introduktion
ALLA Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Introduktion Pedagogik III
samt delkursen Pedagogikens forskningsfält.

16.00-17.00
Första sondering finna uppsatspartner.
Studiehandledning Pedagogikens forskningsfält. Introduktionen ges via zoom. En kortare version kommer också finnas inspelad på Athena.

Att finna uppsatspartner kommer också ske på zoom 16-17. Se zoomlänk på Athena.
Ons2022-01-19 10:00 - 11:00 via Zoom PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Petra Roll Bennet Frågestund om kursens innehåll via zoom. Se länk på Athena. Via zoom
13:00 - 16:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning ALLA Petra Roll Bennet Observera att föreläsningen är inspelad, inte live!

Att söka, läsa och granska vetenskapliga artiklar.

15.00-16.00
Fortsatt sondering uppsatspartner. Via zoom!
Bryman om litteratursökning. Inspelad på Athena
Tors2022-01-20 10:00 - 12:00 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Anna Nørholm Lundin Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Bengtsson, M. och Flisbäck, M. (2016) ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspektiv”,Sociologisk Forskning, 53(2), 127-150 Ges via zoom
13:00 - 15:00 2511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 1 Petra Roll Bennet Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Rivers, E. (2019). Navigating emotion in HR work: caring for ourselves?. Personnel Review,48(6), 1565-1579 Ges via zoom
13:00 - 15:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Anna Nørholm Lundin Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Bengtsson, M. och Flisbäck, M. (2016) ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspektiv”,Sociologisk Forskning, 53(2), 127-150 Ges via Zoom
Fre2022-01-21 10:00 - 12:00 2503, Frescativägen 54, Vån 5
2511, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund ALLA Petra Roll Bennet Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena!
Via zoom
13:00 - 15:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2519, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund ALLA Pelle Pelters Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena!
Via zoom
v 4, 2022 
Mån2022-01-24 10:00 - 12:00 via Zoom PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Petra Roll Bennet Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Se zoomlänk på Athena.
Via zoom
Tis2022-01-25 10:00 - 12:00 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Infosök ALLA Bibliotekskurs. Att söka i databaser efter tidigare forskning. Går att genomföra på egen hand när det passar. Så snart som möjligt! Finns öppen på Athenasidan. Genomför denna så snart som möjligt.
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning ALLA Petra Roll Bennet Problemformulering, syfte och frågeställningar.

Fortsatt sonderande uppsatspartner att skriva med.
Bryman, A (2011) kap. 4. APA-lathund Inspelad föreläsning
Tors2022-01-27 10:00 - 12:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Petra Roll Bennet Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Rivers, E. (2019). Navigating emotion in HR work: caring for ourselves?. Personnel Review,48(6), 1565-1579 Ges via zoom
13:00 - 15:00 2519, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 1 Anna Nørholm Lundin Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Bengtsson, M. och Flisbäck, M. (2016) ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspektiv”,Sociologisk Forskning, 53(2), 127-150 Ges via Zoom
13:00 - 15:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Rivers, E. (2019). Navigating emotion in HR work: caring for ourselves?. Personnel Review,48(6), 1565-1579 Ges via zoom
Fre2022-01-28 09:00 - 11:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2419, Frescativägen 54, Vån 4
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 1 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Stöd av lärare i sökning av artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Via zoom. Boka tid på Athena.
11:00 - 13:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2503, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Stöd av lärare i sökning av artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Via zoom. Boka tid på Athena.
14:00 - 16:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2419, Frescativägen 54, Vån 4
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Stöd av lärare i sökning av artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Via zoom. Boka tid på Athena.
v 5, 2022 
Mån2022-01-31 09:00 - 11:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5
2411, Frescativägen 54, Vån 4
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 1 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete inför uppgift "Uppsatsplan I". Via zoom. Boka tid på Athena.
12:00 - 14:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5
2527, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 3 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete inför uppgift "Uppsatsplan I". Via zoom. Boka tid på Athena.
14:00 - 16:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5
2503, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 2 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete inför uppgift "Uppsatsplan I". Via zoom. Boka tid på Athena.
Tis2022-02-01 10:00 - 12:00 via Zoom PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Petra Roll Bennet Handledning Uppsatsplan 1 via zoom. Boka tid på Athena. Via zoom
Ons2022-02-02 10:00 - 12:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2511, Frescativägen 54, Vån 5
2519, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Workshop Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Presentation av uppsatsidé för kurskamrater i grupper. Tre uppsatser per grupp. Förbered gärna en kortare presentation och dela skärm. Via zoom.
Tors2022-02-03 10:00 - 12:00 2511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156, V22, 100%, DAG, NML
34381, V22, 100%, DAG, NML
34418, V22, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Extra handledningstillfälle samtliga inlämningar. Öppet kontor! Ges via Zoom.
 
KurskodNamn
PE10GNPedagogikens forskningsfält
PEG310Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation
PEG320Pedagogik III