Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
Viktigt meddelande
v 3, 2022 
Tis18/1 13:00 - 16:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning
Introduktion
ALLA Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Introduktion Pedagogik III
samt delkursen Pedagogikens forskningsfält.

16.00-17.00
Första sondering finna uppsatspartner.
Studiehandledning Pedagogikens forskningsfält. Introduktionen ges via zoom. En kortare version kommer också finnas inspelad på Athena.

Att finna uppsatspartner kommer också ske på zoom 16-17. Se zoomlänk på Athena.
Ons19/1 10:00 - 11:00 via Zoom PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Petra Roll Bennet Frågestund om kursens innehåll via zoom. Se länk på Athena. Via zoom
13:00 - 16:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning ALLA Petra Roll Bennet Observera att föreläsningen är inspelad, inte live!

Att söka, läsa och granska vetenskapliga artiklar.

15.00-16.00
Fortsatt sondering uppsatspartner. Via zoom!
Bryman om litteratursökning. Inspelad på Athena
Tors20/1 10:00 - 12:00 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Anna Nørholm Lundin Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Bengtsson, M. och Flisbäck, M. (2016) ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspektiv”,Sociologisk Forskning, 53(2), 127-150 Ges via zoom
13:00 - 15:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Anna Nørholm Lundin Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Bengtsson, M. och Flisbäck, M. (2016) ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspektiv”,Sociologisk Forskning, 53(2), 127-150 Ges via Zoom
13:00 - 15:00 2511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 1 Petra Roll Bennet Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Rivers, E. (2019). Navigating emotion in HR work: caring for ourselves?. Personnel Review,48(6), 1565-1579 Ges via zoom
Fre21/1 10:00 - 12:00 2503, Frescativägen 54, Vån 5
2511, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund ALLA Petra Roll Bennet Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena!
Via zoom
13:00 - 15:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2519, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund ALLA Pelle Pelters Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena!
Via zoom
v 4, 2022 
Mån24/1 10:00 - 12:00 via Zoom PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Petra Roll Bennet Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Se zoomlänk på Athena.
Via zoom
Tis25/1 10:00 - 12:00 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Infosök ALLA Bibliotekskurs. Att söka i databaser efter tidigare forskning. Går att genomföra på egen hand när det passar. Så snart som möjligt! Finns öppen på Athenasidan. Genomför denna så snart som möjligt.
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning ALLA Petra Roll Bennet Problemformulering, syfte och frågeställningar.

Fortsatt sonderande uppsatspartner att skriva med.
Bryman, A (2011) kap. 4. APA-lathund Inspelad föreläsning
Tors27/1 10:00 - 12:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Petra Roll Bennet Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Rivers, E. (2019). Navigating emotion in HR work: caring for ourselves?. Personnel Review,48(6), 1565-1579 Ges via zoom
13:00 - 15:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Rivers, E. (2019). Navigating emotion in HR work: caring for ourselves?. Personnel Review,48(6), 1565-1579 Ges via zoom
13:00 - 15:00 2519, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 1 Anna Nørholm Lundin Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Bengtsson, M. och Flisbäck, M. (2016) ”När kallet ställs på sin spets: Pensionering ur ett existenssociologiskt perspektiv”,Sociologisk Forskning, 53(2), 127-150 Ges via Zoom
Fre28/1 09:00 - 11:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2419, Frescativägen 54, Vån 4
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 1 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Stöd av lärare i sökning av artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Via zoom. Boka tid på Athena.
11:00 - 13:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2503, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Stöd av lärare i sökning av artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Via zoom. Boka tid på Athena.
14:00 - 16:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2419, Frescativägen 54, Vån 4
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Stöd av lärare i sökning av artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Via zoom. Boka tid på Athena.
v 5, 2022 
Mån31/1 09:00 - 11:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5
2411, Frescativägen 54, Vån 4
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 1 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete inför uppgift "Uppsatsplan I". Via zoom. Boka tid på Athena.
12:00 - 14:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5
2527, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 3 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete inför uppgift "Uppsatsplan I". Via zoom. Boka tid på Athena.
14:00 - 16:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5
2503, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 2 Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete inför uppgift "Uppsatsplan I". Via zoom. Boka tid på Athena.
Tis1/2 10:00 - 12:00 via Zoom PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Petra Roll Bennet Handledning Uppsatsplan 1 via zoom. Boka tid på Athena. Via zoom
Ons2/2 10:00 - 12:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2511, Frescativägen 54, Vån 5
2519, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Workshop Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Presentation av uppsatsidé för kurskamrater i grupper. Tre uppsatser per grupp. Förbered gärna en kortare presentation och dela skärm. Via zoom.
Tors3/2 10:00 - 12:00 2511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34156,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34381,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
34418,VT2022,v:2203/2206,100% DAG,NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Pelle Pelters
Petra Roll Bennet
Extra handledningstillfälle samtliga inlämningar. Öppet kontor! Ges via Zoom.
 
KurskodNamn