2019-11-01 - 2020-02-13   ST223G, H19, 39699 Anpassa Prenumerera
Ekonometri HT19
Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2019 
Ti5/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla Intro + F1
On6/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
To7/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr8/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
v 46, 2019 
11/11 11:00 - 13:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Ti12/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
On13/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
To14/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
Fr15/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
v 47, 2019 
18/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
Ti19/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
To21/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
Fr22/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
v 48, 2019 
25/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
Ti26/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
On27/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
To28/11 12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F14
Fr29/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö7
v 49, 2019 
Ti3/12 10:00 - 15:00 ST223G, ST306G 39665,HT19,v:1940/1945,100% DAG,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Regressionsanalys, tentamen, Urvalsundersökningar, tentamen Omtentamen, Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam
To5/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F15 Ekonometri II
12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F16
Fr6/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F17
v 50, 2019 
9/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
15:00 - 17:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F18
Ti10/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D5
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D5
To12/12 14:00 - 16:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F19
Fr13/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Övning Grupp A Ö9
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö9
v 51, 2019 
16/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F20
Ti17/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D6
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D6
On18/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F21
To19/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö10
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö10
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F22
Fr20/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D7
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D7
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning F23
v 2, 2020 
Ti7/1 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö11
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F24
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö11
On8/1 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D8
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D8
To9/1 13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F25
Fr10/1 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö12
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö12
v 3, 2020 
13/1 09:00 - 14:00 ST123G, ST223G, ST745A 39672,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML, 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys, Regressionsanalys, tentamen, Statistisk inferens Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
To16/1 10:00 - 15:00 ST223G, ST742A 39612,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML, 39621,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML, 39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistisk vetenskapsteori, Tidsserieanalys, tentamen Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam
v 7, 2020 
To13/2 16:00 - 21:00 ST111G, ST123G, ST223G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Tidsserieanalys, tentamen, Undersökningsmetodik Omtentamen Alla, Alla (kväll) SG Kvällskursen, Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Flera Övriga objekt