2019-11-01 - 2020-02-13   ST223G, H19, 39699 Anpassa Prenumerera
Ekonometri HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2019 
Tis5/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla Intro + F1
Ons6/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
Tors7/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö1
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fre8/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Övning Grupp A-B Ö2
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
v 46, 2019 
Mån11/11 11:00 - 13:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Tis12/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Ons13/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö3
Tors14/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
Fre15/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö4
v 47, 2019 
Mån18/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
Tis19/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Tors21/11 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Övning Grupp A-B Ö5
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
Fre22/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
v 48, 2019 
Mån25/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
Tis26/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306, Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö6
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
Ons27/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
Tors28/11 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E319, Södra huset hus E Övning Grupp A-B
12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F14
Fre29/11 12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306, Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö7
v 49, 2019 
Tis3/12 10:00 - 15:00 ST223G
ST306G
39665,HT19,v:1940/1945,100% DAG,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Regressionsanalys, tentamen
Urvalsundersökningar, tentamen
Omtentamen
Tentamen
Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
Tors5/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F15 Ekonometri II
12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F16
Fre6/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F17
v 50, 2019 
Mån9/12 12:00 - 14:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö8
15:00 - 17:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F18
Tis10/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D5
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D5
Tors12/12 14:00 - 16:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F19
Fre13/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö9
v 51, 2019 
Mån16/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F20
Tis17/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D6
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D6
Ons18/12 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F21
Tors19/12 09:00 - 11:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E319, Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö10
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F22
Fre20/12 08:00 - 10:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D7
10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D7
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning F23
v 2, 2020 
Tis7/1 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F24
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306, Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö11
Ons8/1 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D8
13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D8
Tors9/1 13:00 - 15:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F25
Fre10/1 10:00 - 12:00 ST223G 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306, Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö12
v 3, 2020 
Mån13/1 09:00 - 14:00 ST123G
ST223G
ST745A
39672,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys
Regressionsanalys, tentamen
Statistisk inferens
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Tors16/1 10:00 - 15:00 ST223G
ST742A
39612,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML
39621,HT18,v:1845/1903,100% DAG,NML
39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistisk vetenskapsteori
Tidsserieanalys, tentamen
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
v 7, 2020 
Tors13/2 16:00 - 21:00 ST111G
ST123G
ST223G
ST742A
39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2
Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning