2019-01-21 - 2019-07-15   LIN018, Barns språkutveckling Anpassa Prenumerera
Tid Delkurs Undervisningstyp
v 6, 2019 
Ti5/2 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 7, 2019 
Ti12/2 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 8, 2019 
Ti19/2 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 9, 2019 
Ti26/2 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 10, 2019 
Ti5/3 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 11, 2019 
Ti12/3 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 12, 2019 
Ti19/3 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 13, 2019 
Ti26/3 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 14, 2019 
Ti2/4 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Föreläsning
v 15, 2019 
Ti9/4 18:00 - 20:00 C307 Barns språkutveckling Frågestund, Föreläsning
v 17, 2019 
Ti23/4 18:00 - 21:00 C307 Barns språkutveckling Tentamen
v 20, 2019 
Ti14/5 18:00 - 19:00 C307 Barns språkutveckling Tentamensgenomgång
v 23, 2019 
Ti4/6 18:00 - 21:00 C307 Barns språkutveckling Omtentamen

 
Frågestund
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Tentamensgenomgång
 
Flera Undervisningstyp