2019-01-21 - 2019-08-31   HI8061, Privatiseringar och förstatliganden från tidigmodern tid till i dag Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Lärare Delkurs
v 15, 2019 
Mån8/4 10:00 - 12:00 HI8061 F320, Södra huset hus F Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Privatiseringar och förstatliganden
v 16, 2019 
Mån15/4 10:00 - 12:00 HI8061 F320, Södra huset hus F Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Privatiseringar och förstatliganden
v 17, 2019 
Tis23/4 13:00 - 15:00 HI8061 D247, Södra huset hus D Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Privatiseringar och förstatliganden
v 18, 2019 
Tis30/4 10:00 - 12:00 HI8061 F271, Södra huset hus F Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Privatiseringar och förstatliganden
v 19, 2019 
Mån6/5 10:00 - 12:00 HI8061 F320, Södra huset hus F Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Privatiseringar och förstatliganden
v 20, 2019 
Mån13/5 13:00 - 15:00 HI8061 F487, Södra huset hus F Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Privatiseringar och förstatliganden
KurskodNamn