2019-01-07 - 2019-06-30   C315, 12 Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Lärare Undervisningstyp Information
v 2, 2019 
On9/1 14:00 - 15:00 Ingela Holmström C315
To10/1 09:00 - 12:00 Maria Koptjevskaja Tamm C315
13:00 - 16:00 Thomas Björkstrand Elan med Nik C315
v 3, 2019 
14/1 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte Avdelningsmöte, TSP C315
10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson Ansökningar C315
14:00 - 15:00 Ulla Bjursäter Samverkansberedningsgruppen C315
On16/1 09:00 - 14:30 Lisa Gustavsson KICK-OFF C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Ärling C315
To17/1 09:30 - 11:00 Tove Gerholm Övrigt BUVLING C315
Fr18/1 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Sofia och Ingela C315
v 4, 2019 
21/1 10:00 - 14:00 Rickard Franzén Henrik Bergkvist C315
Ti22/1 13:00 - 15:00 Iris-Corinna Schwarz HIDE: MH, MW, HZ, AK C315
On23/1 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
v 5, 2019 
28/1 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson Ansökningar C315
13:00 - 15:00 Tove Gerholm BUVLING C315
Ti29/1 13:00 - 15:00 Bernhard Wälchli Textseminarium för doktorander C315
On30/1 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To31/1 10:00 - 11:00 Linda Habermann Möte C315
Fr1/2 12:00 - 13:00 David Pagmar TiP-möte (Thesis in Progress) med Doktorandgruppen C315
v 6, 2019 
4/2 10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson Ansökningar C315
Ti5/2 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 17:00 Jeffy Mwakalinga C315
On6/2 13:00 - 14:00 Iris-Corinna Schwarz HIDE C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To7/2 09:00 - 10:00 Ingela Holmström uppföljnings-/utvärderingsmöte LITU10/LITN12 C315
13:00 - 15:00 Sophia Gustafsson Capkova Bedömningar FoSprak postdok C315
Fr8/2 10:00 - 12:00 Thomas Björkstrand Lexikoncafe C315
13:00 - 15:00 Tove Gerholm C315
v 7, 2019 
11/2 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson Ansökningar C315
13:00 - 15:00 David Pagmar Doktorandkurs C315
Ti12/2 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
On13/2 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
Fr15/2 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Ingela och Sofia C315
12:30 - 13:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
13:00 - 15:00 David Pagmar Doktorandkurs C315
v 8, 2019 
Ti19/2 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 15:00 David Pagmar Doktornarådsmöte C315
On20/2 09:30 - 10:30 Jeffy Mwakalinga Testa Remote Desktop C315
13:00 - 14:00 Ingela Holmström Möte C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
Fr22/2 10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli Handledning Logoped-grupp C315
14:30 - 16:30 Karolina Grzech Meeting with students C315
v 9, 2019 
25/2 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
15:00 - 16:00 David Pagmar Mentorstid C315
Ti26/2 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
On27/2 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
Fr1/3 09:00 - 10:45 Sílvia Gabarró-López Videoconference with a master student C315
12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
v 10, 2019 
4/3 11:00 - 12:00 Richard Kowalik Mentorstid Morfsynt C315
16:30 - 19:30 Lisa Gustavsson logopedmöte C315
Ti5/3 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
On6/3 11:00 - 12:00 Richard Kowalik Mentorstid Morfsynt C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To7/3 09:00 - 11:00 Karolina Grzech Meeting with students C315
14:30 - 16:30 Thomas Björkstrand Lexikoncafe C315
9/3 09:00 - 18:00 Amanda Kann C315, C389, Gunnel Källgren-salen
10/3 09:00 - 18:00 Amanda Kann C315, C389, Gunnel Källgren-salen
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 David Pagmar Statistikseminarium C315
Ti12/3 09:00 - 10:30 Thomas Björkstrand Lexikonmöte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
On13/3 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To14/3 10:30 - 12:00 Bernhard Wälchli C315
12:15 - 13:15 Sílvia Gabarró-López Meeting with students C315
16:00 - 17:00 Richard Kowalik Mentorstimme Morfsynt C315
17:00 - 19:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
Fr15/3 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Ingela och Sofia C315
12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
14:00 - 15:00 Richard Kowalik Mentorstid morfsynt C315
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
12:00 - 13:30 Karolina Grzech C315
14:00 - 15:00 Richard Kowalik Mentorstid morfsynt C315
Ti19/3 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 15:00 Mattias Heldner Textseminarium C315
15:00 - 17:00 Karolina Grzech Meeting with students C315
On20/3 13:00 - 15:00 Thomas Björkstrand CEFR-möte C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To21/3 13:15 - 14:15 Richard Kowalik Mentorstimme Morfsynt C315
v 13, 2019 
25/3 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
14:00 - 15:00 Richard Kowalik Mentorstid morfsynt C315
Ti26/3 10:00 - 11:00 Kristina Nilsson Björkenstam Möte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:30 - 14:30 Rickard Franzén kina C315
On27/3 13:00 - 15:00 Johanna Schelhaas Möte C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
Fr29/3 09:00 - 12:00 Pia Simper-Allen C315
12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
13:00 - 15:00 Thomas Björkstrand Lexikoncafe C315
v 14, 2019 
Ti2/4 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:30 - 15:00 Krister Schönström Skolverket C315
16:30 - 19:00 Lisa Gustavsson logopedisektionen C315
On3/4 11:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To4/4 12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova ASV-möten C315
16:00 - 18:00 Krister Schönström Firande av DHF C315
v 15, 2019 
8/4 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
12:00 - 14:00 Bernhard Wälchli doktorandkurs C315
15:00 - 16:00 Robert Östling Handledning SVA C315
Ti9/4 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
On10/4 09:00 - 10:30 Henrik Bergqvist C315
13:30 - 15:00 Thomas Björkstrand Lexikonmöte med Språkrådet C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
Fr12/4 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Ingela och Sofia C315
12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
v 16, 2019 
15/4 09:00 - 17:00 Henrik Bergqvist post-SCOPIC C315
Ti16/4 10:00 - 12:00 Sílvia Gabarró-López Skype meeting C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 15:00 Mattias Heldner Textseminarium C315
On17/4 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
v 17, 2019 
Ti23/4 09:00 - 10:30 Thomas Björkstrand Lexikonmöte med Språkrådet C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:30 - 15:30 Kätlin Aare writing "retreat" C315
On24/4 08:00 - 14:45 Kätlin Aare writing "retreat" C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To25/4 12:00 - 18:00 Mats Wirén C315
Fr26/4 12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
13:00 - 15:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
v 18, 2019 
Ti30/4 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
On1/5 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To2/5 10:00 - 12:00 Carla Wikse Barrow Möte C315
Fr3/5 10:00 - 11:00 Mats Wirén C315
v 19, 2019 
6/5 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
13:00 - 14:00 Thomas Björkstrand LEX-KORP möte C315
15:00 - 17:00 Thomas Björkstrand NIK och Jojo C315
Ti7/5 11:00 - 12:00 Robert Östling Möte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 15:00 Mattias Heldner Textseminarium C315
15:00 - 16:00 Francisco De Lacerda Fonetikstuga C315
On8/5 12:00 - 13:00 Sophia Gustafsson Capkova Sofia möte (fortsätter em) C315
13:00 - 17:00 Sophia Gustafsson Capkova C315
To9/5 10:00 - 11:30 Anna Tretjakova lönehandläggarmöte C315
12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova ASV-möten C315
13:00 - 15:00 Thomas Björkstrand Lexikoncafe C315
Fr10/5 09:00 - 12:00 Kristina Nilsson Björkenstam Projektmöte KNB C315
12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
v 20, 2019 
13/5 10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli Doktorandkurs C315
14:00 - 16:00 Carla Wikse Barrow Journal club logopedi/lingvistik C315
Ti14/5 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda Institutionsstyrelsemöte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 14:00 David Pagmar ASK C315
14:00 - 15:00 Iris-Corinna Schwarz Budgetmöte AT, LK, LG, EM, ICS C315
On15/5 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To16/5 10:00 - 11:00 Robert Östling Handledningsmöte SVA C315
Fr17/5 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Ingela och Sofia C315
v 21, 2019 
20/5 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 LIN600-601, LIN611 Francesca Di Garbo Seminarium Uppsatskurs, kandidat C307, C315
13:00 - 14:30 Iris-Corinna Schwarz S3NA resultatmöte C315
Ti21/5 10:00 - 11:00 Iris-Corinna Schwarz HIDE möte C315
12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 16:00 Sílvia Gabarró-López Skype meeting C315
On22/5 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
To23/5 12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova C315
Fr24/5 12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
v 22, 2019 
27/5 10:00 - 11:00 Sophia Gustafsson Capkova RALV C315
11:00 - 13:00 Anna Tretjakova Möte C315
Ti28/5 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
14:00 - 15:00 Thomas Björkstrand Lexikonmöte C315
On29/5 10:00 - 12:00 Amanda Kann Mentorstid LIN205 C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
v 23, 2019 
3/6 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
15:00 - 16:00 Lisa Gustavsson S3NA möte C315
Ti4/6 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
14:00 - 17:00 David Pagmar SCDI-möte + DorLing C315
On5/6 15:00 - 17:00 Rickard Franzén Möte Ärling C315
Fr7/6 09:00 - 12:00 David Pagmar MINT-annoteringsmöte C315
12:00 - 13:00 David Pagmar TIP: Thesis in progress C315
v 24, 2019 
10/6 10:00 - 11:00 Marcin Wlodarczak Handledning C315
Ti11/6 12:00 - 13:00 Mats Wiklund Möte DaLi-möte C315
13:00 - 14:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Ingela C315
To13/6 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova Möte Ingela och Sofia C315
12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova ASV-möte C315
Fr14/6 11:00 - 12:00 Robert Östling Intervju C315
13:00 - 14:00 Robert Östling Intervju C315
15:00 - 16:00 Robert Östling Intervju C315
v 25, 2019 
17/6 09:00 - 10:00 Ingela Holmström Möte C315
10:00 - 12:00 Pia Simper-Allen C315
13:00 - 14:00 Anna Tretjakova Möte Lexikon Ingela och Thomas C315
Ti18/6 10:00 - 18:00 Amanda Kann lingolympiad C315