2019-01-07 - 2019-06-30   C315, 12 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lärare Undervisningstyp Information
v 2, 2019 
On9/1 14:00 - 15:00 Ingela Holmström C315
To10/1 09:00 - 12:00 Maria Koptjevskaja Tamm C315
13:00 - 16:00 Thomas Björkstrand C315 Elan med Nik
v 3, 2019 
14/1 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte Avdelningsmöte, TSP
10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson C315 Ansökningar
14:00 - 15:00 Ulla Bjursäter C315 Samverkansberedningsgruppen
On16/1 09:00 - 14:30 Lisa Gustavsson C315 KICK-OFF
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Ärling
To17/1 09:30 - 11:00 Tove Nilsson Gerholm C315 Övrigt BUVLING
Fr18/1 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Sofia och Ingela
v 4, 2019 
21/1 10:00 - 14:00 Rickard Franzén C315 Henrik Bergkvist
Ti22/1 13:00 - 15:00 Iris-Corinna Schwarz C315 HIDE: MH, MW, HZ, AK
On23/1 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
v 5, 2019 
28/1 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson C315 Ansökningar
13:00 - 15:00 Tove Nilsson Gerholm C315 BUVLING
Ti29/1 13:00 - 15:00 Bernhard Wälchli C315 Textseminarium för doktorander
On30/1 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To31/1 10:00 - 11:00 Linda Habermann C315 Möte
Fr1/2 12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TiP-möte (Thesis in Progress) med Doktorandgruppen
v 6, 2019 
4/2 10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson C315 Ansökningar
Ti5/2 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 17:00 Jeffy Mwakalinga C315
On6/2 13:00 - 14:00 Iris-Corinna Schwarz C315 HIDE
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To7/2 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 uppföljnings-/utvärderingsmöte LITU10/LITN12
13:00 - 15:00 Sophia Gustafsson Capkova C315 Bedömningar FoSprak postdok
Fr8/2 10:00 - 12:00 Thomas Björkstrand C315 Lexikoncafe
13:00 - 15:00 Tove Nilsson Gerholm C315
v 7, 2019 
11/2 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 Lisa Gustavsson C315 Ansökningar
13:00 - 15:00 David Pagmar C315 Doktorandkurs
Ti12/2 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda C315 Institutionsstyrelsemöte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
On13/2 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
Fr15/2 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Ingela och Sofia
12:30 - 13:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
13:00 - 15:00 David Pagmar C315 Doktorandkurs
v 8, 2019 
Ti19/2 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 15:00 David Pagmar C315 Doktornarådsmöte
On20/2 09:30 - 10:30 Jeffy Mwakalinga C315 Testa Remote Desktop
13:00 - 14:00 Ingela Holmström C315 Möte
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
Fr22/2 10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315 Handledning Logoped-grupp
14:30 - 16:30 Karolina Grzech C315 Meeting with students
v 9, 2019 
25/2 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
15:00 - 16:00 David Pagmar C315 Mentorstid
Ti26/2 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
On27/2 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
Fr1/3 09:00 - 10:45 Sílvia Gabarró-López C315 Videoconference with a master student
12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
v 10, 2019 
4/3 11:00 - 12:00 Richard Kowalik C315 Mentorstid Morfsynt
16:30 - 19:30 Lisa Gustavsson C315 logopedmöte
Ti5/3 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
On6/3 11:00 - 12:00 Richard Kowalik C315 Mentorstid Morfsynt
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To7/3 09:00 - 11:00 Karolina Grzech C315 Meeting with students
14:30 - 16:30 Thomas Björkstrand C315 Lexikoncafe
9/3 09:00 - 18:00 Amanda Kann C315, C389, Gunnel Källgren-salen
10/3 09:00 - 18:00 Amanda Kann C315, C389, Gunnel Källgren-salen
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 David Pagmar C315 Statistikseminarium
Ti12/3 09:00 - 10:30 Thomas Björkstrand C315 Lexikonmöte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
On13/3 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To14/3 10:30 - 12:00 Bernhard Wälchli C315
12:15 - 13:15 Sílvia Gabarró-López C315 Meeting with students
16:00 - 17:00 Richard Kowalik C315 Mentorstimme Morfsynt
17:00 - 19:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
Fr15/3 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Ingela och Sofia
12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
14:00 - 15:00 Richard Kowalik C315 Mentorstid morfsynt
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
12:00 - 13:30 Karolina Grzech C315
14:00 - 15:00 Richard Kowalik C315 Mentorstid morfsynt
Ti19/3 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda C315 Institutionsstyrelsemöte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 15:00 Mattias Heldner C315 Textseminarium
15:00 - 17:00 Karolina Grzech C315 Meeting with students
On20/3 13:00 - 15:00 Thomas Björkstrand C315 CEFR-möte
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To21/3 13:15 - 14:15 Richard Kowalik C315 Mentorstimme Morfsynt
v 13, 2019 
25/3 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
14:00 - 15:00 Richard Kowalik C315 Mentorstid morfsynt
Ti26/3 10:00 - 11:00 Kristina Nilsson Björkenstam C315 Möte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:30 - 14:30 Rickard Franzén C315 kina
On27/3 13:00 - 15:00 Johanna Schelhaas C315 Möte
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
Fr29/3 09:00 - 12:00 Pia Simper-Allen C315
12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
13:00 - 15:00 Thomas Björkstrand C315 Lexikoncafe
v 14, 2019 
Ti2/4 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:30 - 15:00 Krister Schönström C315 Skolverket
16:30 - 19:00 Lisa Gustavsson C315 logopedisektionen
On3/4 11:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To4/4 12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova C315 ASV-möten
16:00 - 18:00 Krister Schönström C315 Firande av DHF
v 15, 2019 
8/4 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
12:00 - 14:00 Bernhard Wälchli C315 doktorandkurs
15:00 - 16:00 Robert Östling C315 Handledning SVA
Ti9/4 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda C315 Institutionsstyrelsemöte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
On10/4 09:00 - 10:30 Henrik Bergqvist C315
13:30 - 15:00 Thomas Björkstrand C315 Lexikonmöte med Språkrådet
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
Fr12/4 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Ingela och Sofia
12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
v 16, 2019 
15/4 09:00 - 17:00 Henrik Bergqvist C315 post-SCOPIC
Ti16/4 10:00 - 12:00 Sílvia Gabarró-López C315 Skype meeting
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 15:00 Mattias Heldner C315 Textseminarium
On17/4 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
v 17, 2019 
Ti23/4 09:00 - 10:30 Thomas Björkstrand C315 Lexikonmöte med Språkrådet
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:30 - 15:30 Kätlin Aare C315 writing "retreat"
On24/4 08:00 - 14:45 Kätlin Aare C315 writing "retreat"
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To25/4 12:00 - 18:00 Mats Wirén C315
Fr26/4 12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
13:00 - 15:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
v 18, 2019 
Ti30/4 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
On1/5 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To2/5 10:00 - 12:00 Carla Wikse Barrow C315 Möte
Fr3/5 10:00 - 11:00 Mats Wirén C315
v 19, 2019 
6/5 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
13:00 - 14:00 Thomas Björkstrand C315 LEX-KORP möte
15:00 - 17:00 Thomas Björkstrand C315 NIK och Jojo
Ti7/5 11:00 - 12:00 Robert Östling C315 Möte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 15:00 Mattias Heldner C315 Textseminarium
15:00 - 16:00 Francisco De Lacerda C315 Fonetikstuga
On8/5 12:00 - 13:00 Sophia Gustafsson Capkova C315 Sofia möte (fortsätter em)
13:00 - 17:00 Sophia Gustafsson Capkova C315
To9/5 10:00 - 11:30 Anna Tretjakova C315 lönehandläggarmöte
12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova C315 ASV-möten
13:00 - 15:00 Thomas Björkstrand C315 Lexikoncafe
Fr10/5 09:00 - 12:00 Kristina Nilsson Björkenstam C315 Projektmöte KNB
12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
v 20, 2019 
13/5 10:00 - 12:00 Bernhard Wälchli C315 Doktorandkurs
14:00 - 16:00 Carla Wikse Barrow C315 Journal club logopedi/lingvistik
Ti14/5 10:00 - 12:00 Francisco De Lacerda C315 Institutionsstyrelsemöte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 14:00 David Pagmar C315 ASK
14:00 - 15:00 Iris-Corinna Schwarz C315 Budgetmöte AT, LK, LG, EM, ICS
On15/5 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To16/5 10:00 - 11:00 Robert Östling C315 Handledningsmöte SVA
Fr17/5 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Ingela och Sofia
v 21, 2019 
20/5 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 LIN600-601, LIN611 Francesca Di Garbo C307, C315 Seminarium Uppsatskurs, kandidat
13:00 - 14:30 Iris-Corinna Schwarz C315 S3NA resultatmöte
Ti21/5 10:00 - 11:00 Iris-Corinna Schwarz C315 HIDE möte
12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 16:00 Sílvia Gabarró-López C315 Skype meeting
On22/5 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
To23/5 12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova C315
Fr24/5 12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
v 22, 2019 
27/5 10:00 - 11:00 Sophia Gustafsson Capkova C315 RALV
11:00 - 13:00 Anna Tretjakova C315 Möte
Ti28/5 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
14:00 - 15:00 Thomas Björkstrand C315 Lexikonmöte
On29/5 10:00 - 12:00 Amanda Kann C315 Mentorstid LIN205
15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
v 23, 2019 
3/6 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
15:00 - 16:00 Lisa Gustavsson C315 S3NA möte
Ti4/6 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
14:00 - 17:00 David Pagmar C315 SCDI-möte + DorLing
On5/6 15:00 - 17:00 Rickard Franzén C315 Möte Ärling
Fr7/6 09:00 - 12:00 David Pagmar C315 MINT-annoteringsmöte
12:00 - 13:00 David Pagmar C315 TIP: Thesis in progress
v 24, 2019 
10/6 10:00 - 11:00 Marcin Wlodarczak C315 Handledning
Ti11/6 12:00 - 13:00 Mats Wiklund C315 Möte DaLi-möte
13:00 - 14:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Ingela
To13/6 09:00 - 10:30 Sophia Gustafsson Capkova C315 Möte Ingela och Sofia
12:00 - 13:00 Luba Nikolova Vesselinova C315 ASV-möte
Fr14/6 11:00 - 12:00 Robert Östling C315 Intervju
13:00 - 14:00 Robert Östling C315 Intervju
15:00 - 16:00 Robert Östling C315 Intervju
v 25, 2019 
17/6 09:00 - 10:00 Ingela Holmström C315 Möte
10:00 - 12:00 Pia Simper-Allen C315
13:00 - 14:00 Anna Tretjakova C315 Möte Lexikon Ingela och Thomas
Ti18/6 10:00 - 18:00 Amanda Kann C315 lingolympiad

 
C307, Södra huset hus C
 
C315, Södra huset hus C
 
C389, Gunnel Källgren-salen, Södra huset hus C
 
Flera Lokal