2019-01-01 - 2019-05-29   ST211G, Statistisk teori med tillämpningar Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Statistisk teori med tillämpningar VT19
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Ti22/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 + intro
12:00 - 14:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
On23/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
To24/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr25/1 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B1
v 5, 2019 
28/1 08:00 - 10:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Ti29/1 08:00 - 10:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö3
On30/1 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
To31/1 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fr1/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 6, 2019 
4/2 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ti5/2 08:00 - 10:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
13:00 - 15:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B3
On6/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
15:00 - 17:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
To7/2 12:00 - 14:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B4
14:00 - 16:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
Fr8/2 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
v 7, 2019 
11/2 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
Ti12/2 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
On13/2 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B5
14:00 - 16:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B5
Fr15/2 08:00 - 10:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Grupp B B6
v 8, 2019 
18/2 14:00 - 19:00 ST211G, ST304G Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Multivariata metoder, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Tentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen
On20/2 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 STMT II
To21/2 14:00 - 16:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F2
Fr22/2 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
v 9, 2019 
25/2 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B1
Ti26/2 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
To28/2 08:00 - 10:00 ST211G E397. Södra huset hus E Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G F315. Södra huset hus F Övrigt Grupp B B2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
v 10, 2019 
4/3 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B3
10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B3
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Ti5/3 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
On6/3 10:00 - 12:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
13:00 - 15:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
To7/3 08:00 - 10:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B4
10:00 - 12:00 ST211G F307. Södra huset hus F Övrigt Grupp B B4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
Fr8/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
12:00 - 14:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
Ti12/3 10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
On13/3 08:00 - 10:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B5
10:00 - 12:00 ST211G B307. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B5
To14/3 09:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
15:00 - 17:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
Fr15/3 10:00 - 13:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F13
v 12, 2019 
18/3 08:00 - 10:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B6
13:00 - 15:00 ST211G D320. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B6
To21/3 09:00 - 14:00 ST211G, ST720A Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urval och estimation Tentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen.
v 13, 2019 
Ti26/3 15:00 - 20:00 ST111G, ST211G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 17, 2019 
To25/4 15:00 - 20:00 ST111G, ST211G, ST720A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urval och estimation Omtentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Övrigt