2019-09-02 - 2020-02-20   ST111G, H19, 39693 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Statistikens grunder, kväll HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Ti3/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F1 SG kvä
On4/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F2
To5/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F3
v 37, 2019 
Ti10/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö1
On11/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F4
To12/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö2
v 38, 2019 
Ti17/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F5
On18/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö3
To19/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F6
v 39, 2019 
Ti24/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar D1
On25/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F7
To26/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö4
v 40, 2019 
Ti1/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F8
On2/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö5
To3/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F9
v 41, 2019 
Ti8/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö6
On9/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F10
To10/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö7
v 42, 2019 
Ti15/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F11
On16/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö8
To17/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F12
v 43, 2019 
Ti22/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar D2
On23/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö9
v 44, 2019 
Ti29/10 15:00 - 20:00 ST108G, ST111G, ST211G, ST306G, ST423A, ST721A 39665,HT19,v:1940/1945,100% DAG,NML, 39678,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML, 39680,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML, 39688,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML, 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen, Försöksplanering, Sannolikhetsteori, Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urvalsundersökningar, tentamen Tentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam. Obs. SG, kväll.
v 45, 2019 
Ti5/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F1 SG2 kvä
On6/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML D215. Södra huset hus D Föreläsning F2
To7/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F3
v 46, 2019 
Ti12/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B307. Södra huset hus B Övning Ö1
On13/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar D1
To14/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B315. Södra huset hus B Föreläsning F4
v 47, 2019 
Ti19/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B307. Södra huset hus B Övning Ö2
On20/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F5
To21/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö3
v 48, 2019 
25/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F6
Ti26/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar D2
On27/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F7
To28/11 15:00 - 20:00 ST108G, ST111G, ST423A 39678,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML, 39688,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML D499. Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen, Försöksplanering, Statistikens grunder 1 Omtentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam
v 49, 2019 
Ti3/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö4
On4/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F8
To5/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö5
v 50, 2019 
9/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
Ti10/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F10
On11/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar D3
v 51, 2019 
Ti17/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö6
On18/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F11
To19/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö7
v 2, 2020 
Ti7/1 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Föreläsning F12
On8/1 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar D4
To9/1 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487. Södra huset hus B Övning Ö8
v 3, 2020 
On15/1 16:00 - 21:00 ST111G, ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Statistikens grunder 2, Undersökningsmetodik Tentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen
v 7, 2020 
To13/2 16:00 - 21:00 ST111G, ST123G, ST223G, ST742A 39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML, 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Tidsserieanalys, tentamen, Undersökningsmetodik Omtentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning