Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Statistikens grunder, kväll HT19
Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Information
v 36, 2019 
Tis2019-09-03 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F1 SG kvä
Ons2019-09-04 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F2
Tors2019-09-05 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F3
v 37, 2019 
Tis2019-09-10 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö1
Ons2019-09-11 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F4
Tors2019-09-12 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö2
v 38, 2019 
Tis2019-09-17 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F5
Ons2019-09-18 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö3
Tors2019-09-19 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F6
v 39, 2019 
Tis2019-09-24 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D1
Ons2019-09-25 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F7
Tors2019-09-26 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö4
v 40, 2019 
Tis2019-10-01 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F8
Ons2019-10-02 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö5
Tors2019-10-03 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F9
v 41, 2019 
Tis2019-10-08 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö6
Ons2019-10-09 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F10
Tors2019-10-10 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö7
v 42, 2019 
Tis2019-10-15 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F11
Ons2019-10-16 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö8
Tors2019-10-17 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F12
v 43, 2019 
Tis2019-10-22 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D2
Ons2019-10-23 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö9
v 44, 2019 
Tis2019-10-29 15:00 - 20:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D ST108G
ST111G
ST211G
ST306G
ST423A
ST721A
39665, H19, 100%, DAG, NML
39678, H19, 100%, DAG, NML
39680, H19, 100%, DAG, NML
39688, H19, 50%, DAG, NML
39691, H19, 100%, DAG, NML
39693, H19, 50%, KV, NML
Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Sannolikhetsteori
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urvalsundersökningar, tentamen
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
Obs. SG, kväll.
v 45, 2019 
Tis2019-11-05 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F1 SG2 kvä
Ons2019-11-06 18:00 - 20:00 D215, Södra huset D, Vån 2 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F2
Tors2019-11-07 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F3
v 46, 2019 
Tis2019-11-12 18:00 - 20:00 B307ö, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö1
Ons2019-11-13 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D1
Tors2019-11-14 18:00 - 20:00 B315ö, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F4
v 47, 2019 
Tis2019-11-19 18:00 - 20:00 B307ö, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö2
Ons2019-11-20 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F5
Tors2019-11-21 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö3
v 48, 2019 
Mån2019-11-25 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F6
Tis2019-11-26 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D2
Ons2019-11-27 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F7
Tors2019-11-28 15:00 - 20:00 D499, Södra huset D, Vån 4 ST108G
ST111G
ST423A
39678, H19, 100%, DAG, NML
39688, H19, 50%, DAG, NML
39693, H19, 50%, KV, NML
Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Statistikens grunder 1
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
v 49, 2019 
Tis2019-12-03 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö4
Ons2019-12-04 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F8
Tors2019-12-05 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö5
v 50, 2019 
Mån2019-12-09 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning Alla F9
Tis2019-12-10 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F10
Ons2019-12-11 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D3
v 51, 2019 
Tis2019-12-17 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö6
Ons2019-12-18 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F11
Tors2019-12-19 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö7
v 2, 2020 
Tis2020-01-07 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Föreläsning F12
Ons2020-01-08 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Dataövningar D4
Tors2020-01-09 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693, H19, 50%, KV, NML Övning Ö8
v 3, 2020 
Ons2020-01-15 16:00 - 21:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D ST111G
ST123G
39690, H19, 100%, DAG, NML
39693, H19, 50%, KV, NML
Statistikens grunder 2
Undersökningsmetodik
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 7, 2020 
Tors2020-02-13 16:00 - 21:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST111G
ST123G
ST223G
ST742A
39683, H19, 100%, DAG, NML
39690, H19, 100%, DAG, NML
39693, H19, 50%, KV, NML
39699, H19, 100%, DAG, NML
Statistikens grunder 2
Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
 
KurskodNamn
ST108GFinansiell statistik
ST111GStatistikens grunder
ST123GRegressionsanalys och undersökningsmetodik
ST211GStatistisk teori med tillämpningar
ST223GEkonometri
 
KurskodNamn
ST306GUrvalsundersökningar
ST423AFörsöksplanering
ST721ASannolikhetsteori
ST742AStatistisk vetenskapsteori