Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Statistikens grunder, kväll HT19
Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Information
v 36, 2019 
Tis2019-09-03 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F1 SG kvä
Ons2019-09-04 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F2
Tors2019-09-05 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F3
v 37, 2019 
Tis2019-09-10 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö1
Ons2019-09-11 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F4
Tors2019-09-12 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö2
v 38, 2019 
Tis2019-09-17 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F5
Ons2019-09-18 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö3
Tors2019-09-19 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F6
v 39, 2019 
Tis2019-09-24 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Dataövningar D1
Ons2019-09-25 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F7
Tors2019-09-26 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö4
v 40, 2019 
Tis2019-10-01 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F8
Ons2019-10-02 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö5
Tors2019-10-03 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F9
v 41, 2019 
Tis2019-10-08 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö6
Ons2019-10-09 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F10
Tors2019-10-10 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö7
v 42, 2019 
Tis2019-10-15 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F11
Ons2019-10-16 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö8
Tors2019-10-17 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F12
v 43, 2019 
Tis2019-10-22 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Dataövningar D2
Ons2019-10-23 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö9
v 44, 2019 
Tis2019-10-29 15:00 - 20:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D ST108G
ST111G
ST211G
ST306G
ST423A
ST721A
39665,HT19,v:1940/1945,100% DAG,NML
39678,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39680,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39688,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML
39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Sannolikhetsteori
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urvalsundersökningar, tentamen
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
Obs. SG, kväll.
v 45, 2019 
Tis2019-11-05 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F1 SG2 kvä
Ons2019-11-06 18:00 - 20:00 D215, Södra huset D, Vån 2 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F2
Tors2019-11-07 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F3
v 46, 2019 
Tis2019-11-12 18:00 - 20:00 B307ö, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö1
Ons2019-11-13 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Dataövningar D1
Tors2019-11-14 18:00 - 20:00 B315ö, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F4
v 47, 2019 
Tis2019-11-19 18:00 - 20:00 B307ö, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö2
Ons2019-11-20 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F5
Tors2019-11-21 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö3
v 48, 2019 
Mån2019-11-25 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F6
Tis2019-11-26 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Dataövningar D2
Ons2019-11-27 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F7
Tors2019-11-28 15:00 - 20:00 D499, Södra huset D, Vån 4 ST108G
ST111G
ST423A
39678,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39688,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Statistikens grunder 1
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
v 49, 2019 
Tis2019-12-03 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö4
Ons2019-12-04 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F8
Tors2019-12-05 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö5
v 50, 2019 
Mån2019-12-09 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning Alla F9
Tis2019-12-10 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F10
Ons2019-12-11 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Dataövningar D3
v 51, 2019 
Tis2019-12-17 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö6
Ons2019-12-18 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F11
Tors2019-12-19 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö7
v 2, 2020 
Tis2020-01-07 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Föreläsning F12
Ons2020-01-08 18:00 - 20:00 B319, Södra huset B ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Dataövningar D4
Tors2020-01-09 18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Övning Ö8
v 3, 2020 
Ons2020-01-15 16:00 - 21:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D ST111G
ST123G
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
Statistikens grunder 2
Undersökningsmetodik
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 7, 2020 
Tors2020-02-13 16:00 - 21:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST111G
ST123G
ST223G
ST742A
39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Statistikens grunder 2
Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn