2019-09-02 - 2020-02-20   ST111G, H19, 39693 Anpassa Prenumerera
Statistikens grunder, kväll HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Tis3/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F1 SG kvä
Ons4/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F2
Tors5/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F3
v 37, 2019 
Tis10/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö1
Ons11/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F4
Tors12/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö2
v 38, 2019 
Tis17/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F5
Ons18/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö3
Tors19/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F6
v 39, 2019 
Tis24/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D1
Ons25/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F7
Tors26/9 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö4
v 40, 2019 
Tis1/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F8
Ons2/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö5
Tors3/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F9
v 41, 2019 
Tis8/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö6
Ons9/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F10
Tors10/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö7
v 42, 2019 
Tis15/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F11
Ons16/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö8
Tors17/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F12
v 43, 2019 
Tis22/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D2
Ons23/10 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö9
v 44, 2019 
Tis29/10 15:00 - 20:00 ST108G
ST111G
ST211G
ST306G
ST423A
ST721A
39665,HT19,v:1940/1945,100% DAG,NML
39678,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39680,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39688,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML
39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Sannolikhetsteori
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urvalsundersökningar, tentamen
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
Obs. SG, kväll.
v 45, 2019 
Tis5/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F1 SG2 kvä
Ons6/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML D215, Södra huset hus D Föreläsning F2
Tors7/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F3
v 46, 2019 
Tis12/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Ö1
Ons13/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D1
Tors14/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B315ö, Södra huset hus B Föreläsning F4
v 47, 2019 
Tis19/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Ö2
Ons20/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F5
Tors21/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö3
v 48, 2019 
Mån25/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F6
Tis26/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D2
Ons27/11 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F7
Tors28/11 15:00 - 20:00 ST108G
ST111G
ST423A
39678,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39688,HT19,v:1936/1944,50% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
D499, Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Statistikens grunder 1
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
v 49, 2019 
Tis3/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö4
Ons4/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F8
Tors5/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö5
v 50, 2019 
Mån9/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
Tis10/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F10
Ons11/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D3
v 51, 2019 
Tis17/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö6
Ons18/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F11
Tors19/12 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö7
v 2, 2020 
Tis7/1 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Föreläsning F12
Ons8/1 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar D4
Tors9/1 18:00 - 20:00 ST111G 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML B487, Södra huset hus B Övning Ö8
v 3, 2020 
Ons15/1 16:00 - 21:00 ST111G
ST123G
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Statistikens grunder 2
Undersökningsmetodik
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 7, 2020 
Tors13/2 16:00 - 21:00 ST111G
ST123G
ST223G
ST742A
39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2
Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning