2018-08-31 - 2019-02-28   TTA607, H18, 21482, TTA608, H18, 21483, TTA623, H18, 21570 Anpassa Prenumerera
TTA607/TTA608/TTA623 Masterprogram i tolkning, 120 hp, inriktning tolkning
Tid    Delkurs Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 35, 2018 
Fr31/8 14:00 - 16:00 Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Introduction Day, https://www.hum.su.se/english/education/master-s-level/introduction-day/introduction-day-for-master-s-students-at-the-faculty-of-humanities-1.242241
v 36, 2018 
3/9 10:00 - 11:00 Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Gerd Mattsson, Helena Bani Shoraka, Jan Pedersen, Lina Lehn, Magnus Dahnberg, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal Introduktion Master konferenstolkning-termin 1 Introduktion Masterprogram i tolkning D397
13:00 - 14:00 Jan Pedersen, Lina Lehn, Magnus Dahnberg, Mats Larsson, Monique Zwanenburg Widingsjö Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Översättning I - helgrupp Introduktion till TÖI E319
Ti4/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 1, Kurspresentation Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Wadensjö 2011 D373
v 37, 2018 
On12/9 11:00 - 13:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 2, Introduktion till fältet Interpreting Studies Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Wadensjö 2011; Angelelli & Baer 2016. D373
To13/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 3, Tolkning i offentlig sektor Fioretos et. al. 2014; Kammarkollegiets tolkföreskrifter; Hale 2014; Hellstrand 2013; Inghilleri 2015; Larsson 2013; Takimoto 2015; Wadensjö 2004 D373
v 38, 2018 
To20/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 4, Tolkning i offentlig sektor Fioretos et. al. 2014; Kammarkollegiets tolkföreskrifter; Hale 2014; Hellstrand 2013; Inghilleri 2015; Larsson 2013; Takimoto 2015; Wadensjö 2004 D373
v 39, 2018 
Ti25/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Malin Tesfazion Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 5, Teckenspråksstolkning Lyxell 2013; Napier et. al. 2010; Napier & Leeson 2015 D373
On26/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Magnus Dahnberg, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal, Arnold Castelain Gästföreläsning Master konferenstolkning-termin 1 D600
To27/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Malin Tesfazion Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 6, Teckenspråkstolkning Lyxell 2013; Napier et. al. 2010; Napier & Leeson 2015 D373
13:00 - 14:30 Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning, Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Magnus Dahnberg, Gabriela Nechvátalová Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D480
v 40, 2018 
1/10 13:00 - 15:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 7, Konferenstolkning Horvàth 2012; Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Lederer 2015 D365
v 41, 2018 
Ti9/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 8, Tolkens roll, yrkesetiska riktlinjer Kammarkollegiets tolkföreskrifter; AIIC; STTF; Wadensjö 2011 D373
v 42, 2018 
To18/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 9, Brokering Antonini 2015a; Antonini 2015b D397
v 43, 2018 
Ti23/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 10, Sammanfattning av delkursens olika moment; Kursvärdering D373
To25/10 13:00 - 14:30 Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning, Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg, Thomas Thomsen Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D373
15:00 - 15:15 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Hemtenta, Publicering examination Master konferenstolkning-termin 1 Publicering hemskrivning på mondosajt Hemtentor Tolkning (AN) [HT2018], menuval Uppgifter. Inlämning hemskrivning före onsdag 14 november kl. 9!
v 45, 2018 
To8/11 10:00 - 11:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Seminarium 1, Introduktion till kursen D373
11:00 - 13:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Seminarium 1 (fortsättning), SUB samling vid infodisken; Informationssökning inom översättningsvetenskap
v 46, 2018 
12/11 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Seminarium 2, Det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet Munday 2012: kap. 7-9; i Venuti: Even-Zohar, Toury D235
On14/11 08:45 - 09:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Hemtenta, Inlämning Master konferenstolkning-termin 1 Inlämning hemskrivning enligt instruktioner.
v 47, 2018 
19/11 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Cecilia Wadensjö Seminarium Seminarium 3, Forskning om tolkning - begrepp och definitioner Pöchhacker 2016: kap 1, 3, 7, 8; Pöchhacker & Shlesinger 2002: Anderson (s. 208-207), Roy (S. 344-353) D600
To22/11 15:00 - 17:00 Lawrence Venuti Gästföreläsning Master konferenstolkning-termin 1, Översättning I - helgrupp, Översättning II - helgrupp Hörsal 11
v 49, 2018 
3/12 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Seminarium 5, Översättningsteorins historiska utveckling Munday 2012: kap. 1-3; Venuti: Blum-Kulka, Lefevre D235
Ti4/12 09:00 - 12:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Elisabet Tiselius Seminarium Seminarium 4, Kognitiva perspektiv inom tolkningsforskningen Pöchhacker 2016: kap. 4, 5, 6; Pöchhacker & Shlesinger: Gerver, Barik, Moser-Mercer, Gile D365
v 50, 2018 
Ti11/12 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Seminarium 6, Funktionella och kognitiva perspektiv inom översättningsforskningen Munday 2012: kap. 4-6; Venuti: Vermeer; Individuellt valt artikel enligt instruktion vid kursstart D373
v 51, 2018 
Ti18/12 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Cecilia Wadensjö Seminarium Seminarium 7, Tolkning som kommunikativt fenomen Pöchhacker & Shlesinger 2002: Berk-Seligson (s. 278-292); Wadensjö (s. 354-370); Individuellt vald artikel enligt instrukti vid kursstart D373
v 2, 2019 
Ti8/1 12:00 - 12:15 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Hemtenta, Publicering examination Inlämning hemskrivning före tisdag 15 januari kl. 12!
v 3, 2019 
Ti15/1 11:45 - 12:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Hemtenta, Inlämning Inlämning hemskrivning enligt instruktioner.