2018-08-31 - 2019-02-28   TTA607, H18, 21482, TTA608, H18, 21483, TTA623, H18, 21570 Visa meny Prenumerera
TTA607/TTA608/TTA623 Masterprogram i tolkning, 120 hp, inriktning tolkning
Tid    Delkurs Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 35, 2018 
Fr31/8 14:00 - 16:00 Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Introduction Day, https://www.hum.su.se/english/education/master-s-level/introduction-day/introduction-day-for-master-s-students-at-the-faculty-of-humanities-1.242241
v 36, 2018 
3/9 10:00 - 11:00 Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Gerd Mattsson, Helena Bani Shoraka, Jan Pedersen, Lina Lehn, Magnus Dahnberg, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Introduktion Masterprogram i tolkning D397
13:00 - 14:00 Jan Pedersen, Lina Lehn, Magnus Dahnberg, Mats Larsson, Monique Zwanenburg Widingsjö Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1, Översättning I - helgrupp Introduktion till TÖI E319
Ti4/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 1, Kurspresentation Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Wadensjö 2011 D373
v 37, 2018 
On12/9 11:00 - 13:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 2, Introduktion till fältet Interpreting Studies Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Wadensjö 2011; Angelelli & Baer 2016. D373
To13/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 3, Tolkning i offentlig sektor Fioretos et. al. 2014; Kammarkollegiets tolkföreskrifter; Hale 2014; Hellstrand 2013; Inghilleri 2015; Larsson 2013; Takimoto 2015; Wadensjö 2004 D373
v 38, 2018 
To20/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 4, Tolkning i offentlig sektor Fioretos et. al. 2014; Kammarkollegiets tolkföreskrifter; Hale 2014; Hellstrand 2013; Inghilleri 2015; Larsson 2013; Takimoto 2015; Wadensjö 2004 D373
v 39, 2018 
Ti25/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Malin Tesfazion Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 5, Teckenspråksstolkning Lyxell 2013; Napier et. al. 2010; Napier & Leeson 2015 D373
On26/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Magnus Dahnberg, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal, Arnold Castelain Gästföreläsning Master konferenstolkning-termin 1 D600
To27/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Malin Tesfazion Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 6, Teckenspråkstolkning Lyxell 2013; Napier et. al. 2010; Napier & Leeson 2015 D373
13:00 - 14:30 Tolkning - översiktskurs, Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Magnus Dahnberg, Gabriela Nechvátalová Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D480
v 40, 2018 
1/10 13:00 - 15:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 7, Konferenstolkning Horvàth 2012; Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Lederer 2015 D365
v 41, 2018 
Ti9/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 8, Tolkens roll, yrkesetiska riktlinjer Kammarkollegiets tolkföreskrifter; AIIC; STTF; Wadensjö 2011 D373
v 42, 2018 
To18/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 9, Brokering Antonini 2015a; Antonini 2015b D397
v 43, 2018 
Ti23/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Seminarium 10, Sammanfattning av delkursens olika moment; Kursvärdering D373
To25/10 13:00 - 14:30 Tolkning - översiktskurs, Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg, Thomas Thomsen Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D373
15:00 - 15:15 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Hemtenta, Publicering examination Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Inlämning hemskrivning före fredag 9 november kl. 12!
v 45, 2018 
Ti6/11 10:00 - 12:00 Samtida forskning om tolkning Helena Bani Shoraka Seminarium Master tolkning - termin 1 Seminarium 1, Kurspresentation; Intro till fältet Interpreting studies Adam & Stone. 2011. S. 225-240; Pöchhacker. 2015. Kap. 4; Pöchhacker. 2016. Kap. 3; D365
To8/11 10:00 - 11:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Master tolkning - termin 1 D373
11:00 - 13:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Master tolkning - termin 1 SUB samling vid infodisken
Fr9/11 08:45 - 09:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Hemtenta, Inlämning Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Inlämning hemskrivning enligt instruktioner.
v 46, 2018 
12/11 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Master tolkning - termin 1 D235
Fr16/11 10:00 - 12:00 Samtida forskning om tolkning Helena Bani Shoraka Seminarium Master tolkning - termin 1 Seminarium 2, Sociologiska/sociolingvistiska ansatser Andersson. 1976/2002; Davidson; Sagli.2015; Inghilleri. 2015; Roy. 2015; Hale & Napier 2013 som referens/uppslagsbok D373
v 47, 2018 
19/11 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Cecilia Wadensjö Seminarium Master tolkning - termin 1 D600
To22/11 15:00 - 17:00 Lawrence Venuti Gästföreläsning Master konferenstolkning-termin 1, Master översättning - termin 3, Översättning I - helgrupp, Översättning II - helgrupp Hörsal 11
v 48, 2018 
Ti27/11 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Elisabet Tiselius Seminarium Master tolkning - termin 1 D235
Fr30/11 10:00 - 12:00 Samtida forskning om tolkning Helena Bani Shoraka Seminarium Master tolkning - termin 1 Seminarium 3, Diskursinriktade ansatser Wadensjö. 2015; Van de Mieroop et al. 2012; Wadensjö. 2015; Hale & Napier 2013 som referens/uppslagsbok D480
v 49, 2018 
3/12 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Master tolkning - termin 1 D235
v 50, 2018 
Ti11/12 13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Seminarium Master tolkning - termin 1 D373
On12/12 13:00 - 15:00 Samtida forskning om tolkning Cecilia Alvstad Seminarium Master tolkning - termin 1 Seminarium 4, Kognitiva ansatser Englund Dimitrova & Tiselius. 2016; Harvais et al.; Domain general cognitive abilities; Leanza. 2005; Seeber. 2015; Hale & Napier 2013 som referens/uppslagsbok D373
Fr14/12 15:00 - 16:30 Tolkning - översiktskurs, Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D373
v 51, 2018 
Ti18/12 10:00 - 12:00 Samtida forskning om tolkning Cecilia Alvstad Seminarium Master tolkning - termin 1 Seminarium 5, Assessing aptitude; Utifrånstudier om flerspråkighet och tolkanvändning; Kursvärdering Pöchhacker. 2011; Russo. 2011; Timarova et al. 2011 ; Jacobs et al. 2004; Westlake & Jones. 2017 D235
12:00 - 12:15 Samtida forskning om tolkning Helena Bani Shoraka Hemtenta, Publicering examination Master tolkning - termin 1 Inlämning hemskrivning före måndag 7 januari kl. 12!
13:00 - 16:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Cecilia Wadensjö Seminarium Master tolkning - termin 1 D373
v 2, 2019 
7/1 11:45 - 12:00 Samtida forskning om tolkning Helena Bani Shoraka Hemtenta, Inlämning Master tolkning - termin 1 Inlämning hemskrivning enligt instruktioner.
Ti8/1 12:00 - 12:15 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Hemtenta, Publicering examination Master tolkning - termin 1 Inlämning hemskrivning före tisdag 15 januari kl. 12!
v 3, 2019 
Ti15/1 11:45 - 12:00 Översättningsvetenskaplig teori och metod Ulf Norberg Hemtenta, Inlämning Master tolkning - termin 1 Inlämning hemskrivning enligt instruktioner.
 
Samtida forskning om tolkning
 
Tolkning - översiktskurs
 
Översättningsvetenskaplig teori och metod