2018-08-31 - 2019-02-28   TTA607, H18, 21482, TTA609, H18, 21484, TTA613, H18, 21486 Anpassa Prenumerera
TTA607/TTA609/TTA613 Masterprogram i tolkning, 120 hp, inriktning konferenstolkning
Tid    Delkurs Lärare Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 35, 2018 
Fr31/8 14:00 - 16:00 Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Master tolkning - termin 1 Introduction Day, https://www.hum.su.se/english/education/master-s-level/introduction-day/introduction-day-for-master-s-students-at-the-faculty-of-humanities-1.242241
v 36, 2018 
3/9 10:00 - 11:00 Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Gerd Mattsson, Helena Bani Shoraka, Jan Pedersen, Lina Lehn, Magnus Dahnberg, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal Introduktion Master konferenstolkning-termin 1 Introduktion Masterprogram i tolkning D397
11:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Gerd Mattsson, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal Introduktion Master konferenstolkning-termin 1 Introduktion Masterprogram i tolkning, inriktning Konferenstolkning D397
13:00 - 14:00 Jan Pedersen, Lina Lehn, Magnus Dahnberg, Mats Larsson, Monique Zwanenburg Widingsjö Introduktion Master konferenstolkning-termin 1, Översättning I - helgrupp Introduktion till TÖI E319
Ti4/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 1, Kurspresentation Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Wadensjö 2011 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 1, Introduktion till minnesövningar Klingberg kap. 1 & 2; Gillies s. 148-149 D373
On5/9 13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 1, Minnesövningar Klingberg kap. 3 & 4; Gillies övn C70 D397
To6/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 2, Minnesövningar Klingberg kap. 5 & 6; Gillies övn C71, C72, C73 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 2, Genomgång egna övningar Gillies s. 11-16 D397
Fr7/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 3, Minnesövningar Klingberg kap. 7 & 8; Gillies övn C74 + C75 D397
v 37, 2018 
10/9 09:00 - 11:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 3, Retorik Nechvatalovà D235
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 1 D397
Ti11/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 2 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 3 D397
On12/9 11:00 - 13:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 2, Introduktion till fältet Interpreting Studies Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Wadensjö 2011; Angelelli & Baer 2016. D373
14:00 - 16:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 4, Minnesövningar D397
To13/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 3, Tolkning i offentlig sektor Fioretos et. al. 2014; Kammarkollegiets tolkföreskrifter; Hale 2014; Hellstrand 2013; Inghilleri 2015; Larsson 2013; Takimoto 2015; Wadensjö 2004 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 4, Att hantera kritik Gillies s. 11-34 D397
15:15 - 16:45 Introduktion till konferenstolkning Srikant Sarangi Högre seminarium Master konferenstolkning-termin 1 D600 , https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/h%C3%B6gre-seminariet/h%C3%B6gre-sem-t%C3%B6i-srikant-sarangi-titel-kommer-1.399525
Fr14/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Seminarium, Övning Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium & övning 5, Arbeta med egna tal D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 4 D397
v 38, 2018 
17/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 5 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 6 D397
Ti18/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Viveka Holm Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 7, Minnesövningar D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Viveka Holm Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 8, Minnesövningar D397
On19/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning engelska 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning engelska 2 D397
To20/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 4, Tolkning i offentlig sektor Fioretos et. al. 2014; Kammarkollegiets tolkföreskrifter; Hale 2014; Hellstrand 2013; Inghilleri 2015; Larsson 2013; Takimoto 2015; Wadensjö 2004 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 6 D397
Fr21/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 9 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Eget arbete 7 D397
v 39, 2018 
24/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 Eget arbete tyska 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 Övning franska 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 Övning tyska 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 Övning franska 2 D397
Ti25/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Malin Tesfazion Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 5, Teckenspråksstolkning Lyxell 2013; Napier et. al. 2010; Napier & Leeson 2015 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning 10 D397
On26/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Magnus Dahnberg, Monique Zwanenburg Widingsjö, Peter Agarwal, Arnold Castelain Gästföreläsning Master konferenstolkning-termin 1 D600
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 Eget arbete franska 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 Övning tyska 2 D365
To27/9 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Malin Tesfazion Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 6, Teckenspråkstolkning Lyxell 2013; Napier et. al. 2010; Napier & Leeson 2015 D373
13:00 - 14:30 Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning, Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Magnus Dahnberg, Gabriela Nechvátalová Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D480
Fr28/9 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 6 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 Övning engelska 3 D397
v 40, 2018 
1/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 Egen övning 8, Delmål 1 klart D397
13:00 - 15:00 Tolkning - översiktskurs Magnus Dahnberg Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 7, Konferenstolkning Horvàth 2012; Pöchhacker 2015a; Pöchhacker 2015b; Lederer 2015 D365
Ti2/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Sophie Llewellyn Smith Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Sophie Llewellyn Smith Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 D365
On3/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Louise Ratford, Sophie Llewellyn Smith Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Louise Ratford, Sophie Llewellyn Smith Övning Master konferenstolkning-termin 1 D373
To4/10 09:00 - 11:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant, Sophie Llewellyn Smith Övning Master konferenstolkning-termin 1 OBS tiden! D397
12:00 - 14:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant, Sophie Llewellyn Smith Övning Master konferenstolkning-termin 1 OBS tiden! D397
Fr5/10 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Introduktion, Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 41, 2018 
8/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti9/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 8, Tolkens roll, yrkesetiska riktlinjer Kammarkollegiets tolkföreskrifter; AIIC; STTF; Wadensjö 2011 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Att ge och ta återkoppling, del 2 D397
On10/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
To11/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Louise Ratford EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
Fr12/10 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 2 D235
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 42, 2018 
15/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Véronique Piller FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti16/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D235
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D235
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
On17/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
15:45 - 16:00 Introduktion till konferenstolkning Inlämning Master konferenstolkning-termin 1 Inlämning 1, Inlämning konsekanalys enligt instruktioner
To18/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 9, Brokering Antonini 2015a; Antonini 2015b D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
Fr19/10 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 3 D235
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D235
v 43, 2018 
22/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Véronique Piller FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti23/10 10:00 - 12:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 10, Sammanfattning av delkursens olika moment; Kursvärdering D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
On24/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
To25/10 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D365
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 14:30 Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning, Tolkning - översiktskurs Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg, Thomas Thomsen Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA607-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D373
15:00 - 15:15 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Hemtenta, Publicering examination Master konferenstolkning-termin 1 Publicering hemskrivning på mondosajt Hemtentor Tolkning (AN) [HT2018], menuval Uppgifter. Inlämning hemskrivning före onsdag 14 november kl. 9!
Fr26/10 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Maria Hemph Moran Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 4 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 45, 2018 
5/11 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 5 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
Ti6/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Véronique Piller FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano Simultan Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
On7/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Cathy Pearson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA, Intro sim D397
13:45 - 15:45 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Cathy Pearson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA, Intro sim D397
To8/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Cathy Pearson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA, Intro Sim D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Cathy Pearson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA, Intro sim D397
Fr9/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön, Cathy Pearson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA, Intro sim D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön, Cathy Pearson EnÖ, Simultan Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA, Intro sim D397
v 46, 2018 
12/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Pascale Lacroix FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti13/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
On14/11 08:45 - 09:00 Tolkning - översiktskurs Helena Bani Shoraka Hemtenta, Inlämning Master konferenstolkning-termin 1 Inlämning hemskrivning enligt instruktioner.
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Ursula Stachl Peier Övning Master konferenstolkning-termin 1 Återtal D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
To15/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D365
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
14:00 - 16:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 6 D235
Fr16/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Louise Ratford EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Louise Ratford EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 47, 2018 
19/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Pascal Mathieu FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 SCIC PA franska D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Pascal Mathieu FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 SCIC PA franska D397
Ti20/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Pascal Mathieu FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 SCIC PA franska D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Pascal Mathieu FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 SCIC PA franska D397
On21/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Pascal Mathieu FrÖ Inspelning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 SCIC PA franska, Inspelning analysmaterial D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Pascal Mathieu FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 SCIC PA franska D397
To22/11 09:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Jan Pedersen, Ulf Norberg Övrigt Master konferenstolkning-termin 1 Återtal D397
13:00 - 15:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 7 D397
15:00 - 17:00 Lawrence Venuti Gästföreläsning Master konferenstolkning-termin 1, Översättning I - helgrupp, Översättning II - helgrupp Hörsal 11
Fr23/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 48, 2018 
26/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti27/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
On28/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Antje Morzfeldt via Skype TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D365
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D365
To29/11 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
Fr30/11 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 8 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 49, 2018 
3/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Hemph Moran EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
Ti4/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
On5/12 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 9 D235
13:00 - 16:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Lena Öhman EnÖ Examination Master konferenstolkning-termin 1 Konsekprov D373, D397
To6/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman, Antje Morzfeldt via Skype TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D373
15:45 - 16:00 Introduktion till konferenstolkning Inlämning Master konferenstolkning-termin 1
Fr7/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D235
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Véronique Piller FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
v 50, 2018 
10/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Véronique Piller FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti11/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D365
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Ursula Stachl Peier TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
On12/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Ursula Stachl Peier Övning Master konferenstolkning-termin 1 Återtal D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Ursula Stachl Peier Övning Master konferenstolkning-termin 1 Återtal D397
To13/12 10:00 - 12:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Seminarium 10 D373
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Talare: Ursula Stachl-Peier EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
Fr14/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Maria Bodner Gröön, Ursula Stahl-Peier EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 Konsek D397
v 51, 2018 
17/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman, Karin Friemel TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 SCIC PA tyska D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 16:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman, Karin Friemel TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 SCIC PA tyska D397
Ti18/12 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D235
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman, Karin Friemel TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 SCIC PA tyska D373
11:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano Individuella samtal MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Laura Babcock, Lena Öhman, Louise Ratford, Maria Bodner Gröön, Paolo Balzano, Karin Friemel, Véronique Pillier Övning Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA tyska, Övningskonferens D397
15:00 - 16:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Laura Babcock, Lena Öhman, Louise Ratford, Maria Bodner Gröön, Paolo Balzano, Karin Friemel, Véronique Pillier Övrigt Master konferenstolkning-termin 1 SCIC PA tyska, Återkoppling D397
On19/12 09:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Lena Öhman, Karin Friemel TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 SCIC PA tyska D397
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 SCIC PA tyska, Individuell återkoppling konsekanalys D397
v 2, 2019 
7/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti8/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
On9/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Logopeder Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Logopeder Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
To10/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Talare: Laura Babcock EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
Fr11/1 09:00 - 11:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson Seminarium Master konferenstolkning-termin 1 Kurspresentation Konferenstolkning I-III D397
12:00 - 14:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
v 3, 2019 
14/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, TyÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Paolo Balzano, Talare: Véronique Piller FrÖ Övning MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D397
Ti15/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar, FrÖ Eget arbete MA konferenstolkning (Franska)-termin 1 D238
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Elisabeth Geiger Poignant TyÖ Övning MA konferenstolkning (Tyska)-termin 1 D397
On16/1 10:00 - 12:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
13:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
To17/1 10:00 - 13:00 Fackspråk och EU-terminologi Gerd Mattsson Tentamen Master konferenstolkning-termin 1 Ta med giltig identitetsbevis med bild! D365
14:00 - 15:00 Introduktion till konferenstolkning Egna övningar Eget arbete Master konferenstolkning-termin 1 D397
Fr18/1 10:00 - 13:00 Introduktion till konferenstolkning Gerd Mattsson, Louise Ratford EnÖ Övning Master konferenstolkning-termin 1 D397
14:00 - 15:30 Introduktion till konferenstolkning, Tematisk fördjupning, Tolkning - tematisk fördjupning Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Seminarium Tolkseminarium, Obligatorisk för TTA435- och TTA609-studenter, frivilig för TTA150- och TTA480-studenter. D389