2019-01-07 - 2019-06-09   C320, Max Goroschrummet, 0 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lärare Delkurs Studentgrupp Undervisningstyp Information
v 2, 2019 
Ti8/1 14:30 - 16:00 LITU10 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Grupp B C320, Max Goroschrummet Övning Övning 59
On9/1 09:00 - 10:30 LITN12, LITS02 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Alla C320, Max Goroschrummet Övning Övning 59
10:30 - 12:00 LITU10 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Grupp A C320, Max Goroschrummet Övning Övning 59
13:00 - 16:00 TTA115 Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk V Teckenspråk och tolkning I - helgrupp C320, Max Goroschrummet Examination Uppgift 41 (Förståelse)
v 3, 2019 
Ti15/1 09:00 - 10:30 LITU10 Josephine Willing Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Grupp B C320, Max Goroschrummet Övning Övning 63
10:30 - 12:00 LITU10 Josephine Willing Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Grupp A C320, Max Goroschrummet Övning Övning 63
13:00 - 14:30 LITN12, LITS02 Josephine Willing Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Alla C320, Max Goroschrummet Övning Övning 63, Kursutvärdering lämnas ut
On16/1 09:00 - 10:30 LITN12, LITS02, LITU10 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Alla C320, Max Goroschrummet Examination
10:30 - 12:00 LITN12, LITS02, LITU10 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Alla C320, Max Goroschrummet Examination Examination
14:30 - 16:00 LITN12, LITS02, LITU10 Anette Ekberg, Josephine Willing, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Alla C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Examination, Övning
v 4, 2019 
Ti22/1 10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet Övning Övning 1
13:00 - 14:30 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 1
14:30 - 16:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 1
On23/1 09:00 - 12:00 TTA115 Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk V Teckenspråk och tolkning I - helgrupp C320, Max Goroschrummet Omexamination Uppgift 42 (Förståelse och produktion)
13:00 - 17:00 Jeffy Mwakalinga C320, Max Goroschrummet
v 5, 2019 
28/1 09:00 - 12:00 TTA115 Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk V Teckenspråk och tolkning I - helgrupp C320, Max Goroschrummet Omexamination
13:00 - 16:00 TTA115 Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk V Teckenspråk och tolkning I - helgrupp C320, Max Goroschrummet Omexamination
Ti29/1 13:00 - 14:30 LITFL2 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Övning
14:30 - 17:00 LITFL2 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Övning
On30/1 09:00 - 12:00 LITFL2 Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Övning
13:00 - 16:00 TTA470 Magnus Ryttervik Tolkning IV C320, Max Goroschrummet Övning Övning 6
v 6, 2019 
4/2 10:00 - 12:00 LIN600-601, LIN611 Luba Nikolova Vesselinova C320, Max Goroschrummet Introduktion datorsalsintro, uppsatskurs, kand.
Ti5/2 09:00 - 12:00 LITK20, LITS03 Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet Seminarium Seminarium 1
13:00 - 14:30 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 8
14:30 - 16:00 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 8
To7/2 11:00 - 11:45 LITN12, LITS02, LITU10 Anette Ekberg, Josephine Willing Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus Alla C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen Omexamination omtentamen, samtal
v 7, 2019 
11/2 10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 12
Ti12/2 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 12
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 14
13:00 - 14:30 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 14
On13/2 09:00 - 12:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Seminarium Seminarium 4
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 Anders Hultén, Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen, C397, Österbergsalen Övning
v 8, 2019 
18/2 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 17
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 17
Ti19/2 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 19
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 19
13:00 - 16:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 5
v 9, 2019 
Ti26/2 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 22
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 22
13:00 - 15:00 LITFL2 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Övning
On27/2 13:00 - 15:00 LITFL2 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Övning
15:00 - 16:00 LITFL2 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Examination Examination, Språkförståelse
To28/2 10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet Övning Övning 25
v 10, 2019 
4/3 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 27
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 27
Ti5/3 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 28
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 28
13:00 - 16:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 9
On6/3 09:00 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Övning Övning 30
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 Anders Hultén, Anette Ekberg, Josephine Willing, Åsa Gustafsson C307, C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen, C397, Österbergsalen Övning
v 11, 2019 
Ti12/3 13:00 - 16:00 LITK20, LITS03 Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet Seminarium Seminarium 4
On13/3 10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet Övning, Obligatorisk närvaro Övning 38, (5a)
v 12, 2019 
18/3 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning, Obligatorisk närvaro Övning 39 Obligatorisk uppgift, (5b)
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning, Obligatorisk närvaro Övning 39 obligatorisk uppgift, (5b)
Ti19/3 09:00 - 10:30 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 13
10:30 - 12:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 13
18:00 - 18:30 LITFL2 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk - färdighetskurs II C320, Max Goroschrummet Omexamination Omexamination, Enligt övernskommelse med kursansvarig lärare. Omexaminationen ska vara inlämnad senast den 23 mars kl 13.00
On20/3 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning, Obligatorisk närvaro Övning 42
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning, Obligatorisk närvaro Övning 42, (5c)
To21/3 13:00 - 14:30 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 45
14:30 - 16:00 LITK20, LITS03 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 45
v 13, 2019 
Ti26/3 09:00 - 10:30 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 46
10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 46
13:00 - 14:30 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 48
14:30 - 16:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 48, kursutvärdering
On27/3 09:00 - 12:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 17
To28/3 10:30 - 12:00 LITK20, LITS03 Åsa Gustafsson Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Examination, Obligatorisk närvaro Examination, i språkförståelse
13:00 - 17:00 LITK20, LITS03 Anette Ekberg, Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet Examination, Obligatorisk närvaro Examination, i samtal och interaktion
Fr29/3 09:00 - 12:00 LITK20, LITS03 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet, E299, Språkstudion, Studio 1 Examination, Obligatorisk närvaro Examination, i egen produktion
v 14, 2019 
Ti2/4 10:00 - 12:00 LITFL2 Pia Simper-Allen Barns teckenspråk C320, Max Goroschrummet Föreläsning
On3/4 09:00 - 12:00 LITFL2 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk - färdighetskurs III C320, Max Goroschrummet Övning
13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 2
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 2
18:00 - 20:00 LITL01, LITN01 Anette Ekberg, Josephine Willing, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen, C397, Österbergsalen Övning Kursutvärdering lämnas ut
To4/4 09:00 - 10:30 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 4
10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 4
13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 6
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 6
v 15, 2019 
Ti9/4 13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 10
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 10
On10/4 09:00 - 10:30 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 12
10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 12
18:00 - 19:30 LITL01, LITN01 Anders Hultén, Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen, C397, Österbergsalen Examinationsseminarium
19:30 - 21:30 LITL01, LITN01 Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen, C397, Österbergsalen Examination
To11/4 13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 14
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 14
v 16, 2019 
15/4 09:00 - 12:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet Seminarium Seminarium 2
13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 16
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 16
Ti16/4 10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 18
13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 18
v 17, 2019 
Ti23/4 09:00 - 10:30 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 20
10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 20
v 18, 2019 
To2/5 09:00 - 10:30 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 23
10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 23
13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 25
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 25
Fr3/5 09:00 - 16:00 LITK20, LITS03 Anette Ekberg, Josephine Willing Svenskt teckenspråk III Teckenspråk i teori och praktik II-grA-B C320, Max Goroschrummet Examination Omexamination, Detaljerat schema presenteras efter rättningen
v 19, 2019 
6/5 09:00 - 12:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet Seminarium Seminarium 4
13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 27
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 27
Ti7/5 19:00 - 20:30 LITL01, LITN01 Anders Hultén, Anette Ekberg, Åsa Gustafsson C320, Max Goroschrummet, C389, Gunnel Källgren-salen, C397, Österbergsalen Examination
v 20, 2019 
13/5 09:00 - 10:30 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 33
10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 33
Ti14/5 10:00 - 12:00 LITFL2 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk - färdighetskurs III C320, Max Goroschrummet Övning
13:00 - 16:00 LITFL2 Anette Ekberg, Magnus Ryttervik, Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk - färdighetskurs III C320, Max Goroschrummet Examination Examination, Egen språkproduktion, redovisning och samtal
On15/5 10:00 - 12:00 LITFL2 Pia Simper-Allen Svenskt teckenspråk - färdighetskurs III C320, Max Goroschrummet Övning
13:00 - 14:30 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Övning Övning 30
v 21, 2019 
20/5 13:00 - 14:30 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 42
14:30 - 16:00 LITK20, LITS04 Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 42
Ti21/5 09:00 - 10:30 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grB C320, Max Goroschrummet Övning Övning 44
10:30 - 12:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-grA C320, Max Goroschrummet Övning Övning 44
13:00 - 16:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Examination Examination - produktion
To23/5 09:00 - 13:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg, Magnus Ryttervik Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Examination examination samtal
v 22, 2019 
27/5 13:00 - 16:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet Tentamensgenomgång
Ti28/5 09:00 - 12:00 LITK20, LITS04 Anette Ekberg, Eira Balkstam Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Examination Examination – Produktion
v 23, 2019 
3/6 13:00 - 16:00 LITK20, LITS04 Eira Balkstam, Magnus Ryttervik Svenskt teckenspråk IV Teckenspråk i teori och praktik II-alla C320, Max Goroschrummet Tentamensgenomgång
On5/6 09:00 - 12:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Omexamination Examination - förståelse
13:00 - 16:00 LITS06, TTA235 Eira Balkstam, Josephine Willing Svenskt teckenspråk VI Teckenspråk och tolkning II - helgrupp C320, Max Goroschrummet, C397, Österbergsalen Omexamination Examination - produktion

 
LIN600
 
LIN601
 
LIN611
 
LITFL2
 
LITK20
 
LITL01
 
LITN01
 
LITN12
 
LITS02
 
LITS03
 
LITS04
 
LITS06
 
LITU10
 
TTA115
 
TTA235
 
TTA470
 
Flera Kurs