2019-01-14 - 2019-04-30   STE101, V19, 39653 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Grundläggande statistik för ekonomer VT19
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Ti22/1 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F1 + intro
To24/1 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F2
15:00 - 17:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F3
Fr25/1 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F4
v 5, 2019 
28/1 10:00 - 12:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 2 S1
10:00 - 12:00 STE101 D215. Södra huset hus D Seminarium Grupp 1 S1
13:00 - 15:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 3 S1
13:00 - 15:00 STE101 D215. Södra huset hus D Seminarium Grupp 5 S1
15:00 - 17:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 4 S1
15:00 - 17:00 STE101 D215. Södra huset hus D Seminarium Grupp 6 S1
Ti29/1 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F5
To31/1 13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F6
Fr1/2 09:00 - 11:00 STE101 B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 2 D1
09:00 - 11:00 STE101 B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 1 D1
12:00 - 14:00 STE101 B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 3 D1
12:00 - 14:00 STE101 B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 5 D1
14:00 - 16:00 STE101 B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 4 D1
14:00 - 16:00 STE101 B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 6 D1
v 6, 2019 
Ti5/2 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Övning Alla PÖ1
13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F7
On6/2 13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F8
To7/2 09:00 - 11:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 2 S2
09:00 - 11:00 STE101 D307. Södra huset hus D Seminarium Grupp 1 S2
12:00 - 14:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 3 S2
12:00 - 14:00 STE101 D307. Södra huset hus D Seminarium Grupp 5 S2
14:00 - 16:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 4 S2
14:00 - 16:00 STE101 D307. Södra huset hus D Seminarium Grupp 6 S2
Fr8/2 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F9
v 7, 2019 
Ti12/2 10:00 - 12:00 STE101 Hörsal 10. Södra huset hus E Övning Alla PÖ2
15:00 - 17:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F10
On13/2 13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F11
To14/2 09:00 - 11:00 STE101 B315. Södra huset hus B Seminarium Grupp 2 S3
09:00 - 11:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 1 S3
12:00 - 14:00 STE101 B315. Södra huset hus B Seminarium Grupp 3 S3
12:00 - 14:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 5 S3
14:00 - 16:00 STE101 B315. Södra huset hus B Seminarium Grupp 4 S3
14:00 - 16:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 6 S3
Fr15/2 10:00 - 12:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Övning Alla PÖ3
v 8, 2019 
18/2 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F12
13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Övning Alla PÖ4
Ti19/2 13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F13
On20/2 09:00 - 11:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 2 S4
09:00 - 11:00 STE101 F487. Södra huset hus F Seminarium Grupp 1 S4
12:00 - 14:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 3 S4, +grupp 4
12:00 - 14:00 STE101 F487. Södra huset hus F Seminarium Grupp 5 S4, +grupp 6
To21/2 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F14
v 9, 2019 
25/2 08:00 - 10:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Övning Alla PÖ5
Ti26/2 09:00 - 11:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 2 S5
09:00 - 11:00 STE101 E420. Södra huset hus E Seminarium Grupp 1 S5
12:00 - 14:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 3 S5, +grupp 4
12:00 - 14:00 STE101 E420. Södra huset hus E Seminarium Grupp 5 S5, +grupp 6
On27/2 13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F15
To28/2 13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F16
Fr1/3 10:00 - 12:00 STE101 D307. Södra huset hus D Seminarium Grupp 2 S6
10:00 - 12:00 STE101 D315. Södra huset hus D Seminarium Grupp 1 S6
13:00 - 15:00 STE101 D307. Södra huset hus D Seminarium Grupp 3 S6, +grupp 4
13:00 - 15:00 STE101 D315. Södra huset hus D Seminarium Grupp 5 S6, +grupp 6
v 10, 2019 
Ti5/3 09:00 - 11:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F17
13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F18
On6/3 09:00 - 11:00 STE101 B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 2 D2
09:00 - 11:00 STE101 B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 1 D2
12:00 - 14:00 STE101 B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 3 D2, +grupp 4
12:00 - 14:00 STE101 B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 5 D2, +grupp 6
14:00 - 16:00 STE101 B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 4 D2
14:00 - 16:00 STE101 B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp 6 D2
To7/3 09:00 - 11:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Övning Alla PÖ6
13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 6. Södra huset hus C Föreläsning Alla F19
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 11:00 STE101 B315. Södra huset hus B Seminarium Grupp 2 S7
09:00 - 11:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 1 S7
12:00 - 14:00 STE101 B315. Södra huset hus B Seminarium Grupp 3 S7, +grupp 4
12:00 - 14:00 STE101 B487. Södra huset hus B Seminarium Grupp 5 S7, +grupp 6
Ti12/3 10:00 - 12:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F20
On13/3 10:00 - 12:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 2 S8
10:00 - 12:00 STE101 D215. Södra huset hus D Seminarium Grupp 1 S8
13:00 - 15:00 STE101 D207. Södra huset hus D Seminarium Grupp 3 S8, +grupp 4
13:00 - 15:00 STE101 D215. Södra huset hus D Seminarium Grupp 5 S8, +grupp 6
Fr15/3 09:00 - 11:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Övning Alla PÖ7
13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F21
v 12, 2019 
18/3 09:00 - 11:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F22
13:00 - 15:00 STE101 Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F23
Ti19/3 09:00 - 11:00 STE101 D220. Södra huset hus D Seminarium Grupp 2 S9
09:00 - 11:00 STE101 E420. Södra huset hus E Seminarium Grupp 1 S9
12:00 - 14:00 STE101 D220. Södra huset hus D Seminarium Grupp 3 S9, +grupp 4
12:00 - 14:00 STE101 E420. Södra huset hus E Seminarium Grupp 5 S9, +grupp 6
Fr22/3 09:00 - 14:00 STE101 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Statistik för ekonomer, tentamen Tentamen Alla OBS! SVENSKA VERSIONEN, Obligatorisk anmälan till tentamen.
09:00 - 14:00 STE101 Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistik för ekonomer, tentamen Tentamen Alla OBS! SVENSKA VERSIONEN., Obligatorisk anmälan till tentamen.
v 17, 2019 
To25/4 15:00 - 20:00 ST108G, STE101 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen, Statistik för ekonomer, tentamen Omtentamen Alla SVENSKA VERSIONEN (GSFE), Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Seminarium
 
Tentamen
 
Övning