2019-01-21 - 2019-08-18   EC1111, Mikroteori med tillämpningar, Föreläsning, Introduktion Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 4, 2019 
21/1 10:00 - 12:00 EC1111, EC1211 Aula Magna vänster hörsal Adam Jacobsson Introduktion Makroteori med tillämpningar, Mikroteori med tillämpningar Vid introduktionsföreläsningen ges praktisk information om kurserna inom Nationalekonomi, regler, examinationer, universitetet, studentorganisationer m.m
13:00 - 16:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Grundläggande begrepp, alternativkostnad, matematikrepetition. Kapitel 1-2 inkl. appendix i Krugman och Wells (K&W)
On23/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Utbud och efterfrågan: Kapitel 3-4 (K&W)
v 5, 2019 
28/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Konsumentteori, rationella konsumenter och preferenser: Kap. 9-10 i K&W (inklusive appendix).
To31/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Producentteori, Marknad, välfärd: Kap. 4 och 11-12 i K&W
Fr1/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Regleringar, elasticitet. Kap. 5-6 i K&W.
v 6, 2019 
On6/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Skatter, handel: Kap. 7-8 i K&W.
Fr8/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Monopol, oligopol: Kap. 13-14 i K&W.
v 7, 2019 
11/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Oligopol, monopolistisk konkurrens: Kap. 14-15 i K&W
To14/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Externaliteter, kollektiva varor: Kap. 16-17 i K&W
v 8, 2019 
Ti19/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Inkomstfördelning, faktormarknader: Kap. 18-19 inkl appendix i K&W
Fr22/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Osäkerhet: Kap. 20 i K&W Föreläsningsanteckningar-PDF:en finns nu längst ner på kurshemsidan: http://www.ne.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/nationalekonomi-i/vt18/nationalekonomi-i-vt2018-1.290007
v 9, 2019 
25/2 13:00 - 15:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Fördjupningsföreläsning, Fördjupningsföreläsning: Tore Söderqvist (Anthesis)
v 10, 2019 
4/3 09:00 - 11:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Fördjupningsföreläsning , Fördjupningsföreläsning: Pehr-Johan Norbäck, Institutet för näringslivsforskning
v 11, 2019 
11/3 09:00 - 11:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Fördjupningsföreläsning, Fördjupningsföreläsning: Jeawon Kim (Konkurrensverket)
v 12, 2019 
18/3 09:00 - 11:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Repetitionsföreläsning