2019-03-18 - 2019-08-18   EC1211, Makroteori med tillämpningar, Examination, Omexamination, +1 objekt (4) Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
14:00 - 16:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1 Examination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 2 Examination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
09:00 - 14:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Hörsal 2. Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1-2
Tentamen
Examination OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
10:00 - 12:00 EC1211 Hörsal 4. Södra huset hus B Annika Alexius Tentamensgenomgång Makroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1211 Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1-2
Tentamen
Omexamination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se