2018-01-15 - 2018-09-02   TTA660, V18, 21398 Anpassa Prenumerera
TTA660 Masterprogram i tolkning, 120 hp, termin 4
Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 3, 2018 
15/1 09:00 - 12:00 TTA660 D373. Södra huset hus D Elisabet Tiselius Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Presentation av kursen; Tidsplan; PM; Att skriva intro/bakgrund
To18/1 13:00 - 14:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
v 5, 2018 
To1/2 13:00 - 14:30 TTA470, TTA660 D365. Södra huset hus D Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Tolkseminarium
v 6, 2018 
To8/2 09:00 - 16:00 TTA470, TTA660 D365. Södra huset hus D Magnus Dahnberg Examensarbete Eget arbete Master tolkning - termin 4
v 7, 2018 
12/2 11:45 - 12:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 Bakgrund
Fr16/2 09:00 - 12:00 TTA660 D397. Södra huset hus D Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Diskussion av introduktion & bakgrund; Att skriva metod.
v 8, 2018 
To22/2 13:00 - 14:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
v 9, 2018 
To1/3 13:00 - 14:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
v 10, 2018 
To8/3 09:00 - 16:00 TTA660 D235. Södra huset hus D Magnus Dahnberg Examensarbete Eget arbete Master tolkning - termin 4
Fr9/3 13:00 - 14:30 TTA470, TTA660 D373. Södra huset hus D Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Tolkseminarium
v 11, 2018 
12/3 11:45 - 12:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 Metod
v 12, 2018 
On21/3 13:30 - 16:30 TTA660 D365. Södra huset hus D Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Diskussion av metodkapitel; Att gora och presentera en analys.
To22/3 09:00 - 16:00 TTA470, TTA660 D235. Södra huset hus D Elisabet Tiselius Examensarbete Eget arbete Master tolkning - termin 4
v 13, 2018 
26/3 11:45 - 12:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 Analys
On28/3 13:00 - 16:00 TTA660 D235. Södra huset hus D Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Diskussion av analys; Att skriva en diskussion
To29/3 09:00 - 16:00 TTA470, TTA660 D600. Södra huset hus D Elisabet Tiselius Examensarbete Eget arbete Master tolkning - termin 4
13:00 - 14:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
v 15, 2018 
On11/4 10:00 - 16:00 TTA605-606, TTA617, TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4 Humanistdagen, https://www.hum.su.se/om-oss/evenemang/humanistdagen/humanistdagen-2018-1.376061
11:45 - 12:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 Diskussion
Fr13/4 09:00 - 12:00 TTA660 D365. Södra huset hus D Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Diskussion av diskussion samt hela arbetet
13:00 - 14:30 TTA470, TTA660 D373. Södra huset hus D Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Tolkseminarium
v 17, 2018 
23/4 15:00 - 16:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
Ti24/4 10:00 - 11:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
To26/4 13:00 - 14:30 TTA470, TTA660 D480. Södra huset hus D Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Tolkseminarium
v 18, 2018 
To3/5 13:00 - 14:30 TTA640, TTA645, TTA650, TTA660 Examensarbete Högre seminarium Master tolkning - termin 4, Master översättning - termin 2, Master översättning - termin 4
Fr4/5 11:45 - 12:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 För den som vill lägga fram uppsatsen under vårterminen: Sänd den befintliga versionen av uppsatsen till handledaren, för att få godkännande av att uppsatsen läggs fram på seminarium.
v 19, 2018 
7/5 09:00 - 12:00 TTA660 D235. Södra huset hus D Elisabet Tiselius Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Att presentera sitt arbete och opponera på andras
v 20, 2018 
14/5 16:45 - 17:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Information Master tolkning - termin 4 Besked lämnas från handledaren om uppsatsen får läggas fram, och vilka revideringar som behöver göras inför framläggningen.
v 21, 2018 
21/5 11:45 - 12:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 Uppsatsförfattarna sänder framläggningsversionen till handledare, examinator, opponent, seminariedeltagare
v 22, 2018 
Ti29/5 10:00 - 12:00 TTA660 D365. Södra huset hus D Elisabet Tiselius, Helena Bani Shoraka, Magnus Dahnberg Examensarbete Uppsatsventilering Master tolkning - termin 4
To31/5 13:00 - 14:30 TTA470, TTA660 D365. Södra huset hus D Elisabet Tiselius, Elisabeth Geiger Poignant, Helena Bani Shoraka Examensarbete Seminarium Master tolkning - termin 4 Tolkseminarium
v 23, 2018 
Ti5/6 15:45 - 16:00 TTA660 Magnus Dahnberg Examensarbete Inlämning Master tolkning - termin 4 Ladda upp slutversion i DiVA enligt instruktioner
 
Eget arbete
 
Högre seminarium
 
Information
 
Inlämning
 
Seminarium
 
Uppsatsventilering