2018-03-19 - 2018-08-19   EC1211, Makroteori med tillämpningar, Examination, Tentamensgenomgång Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Studentgrupp
 Examination 
v 15 Må 2018-04-09 v 15
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1 Makroteori med tillämpningar
v 17 Må 2018-04-23 v 17
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 2 Makroteori med tillämpningar
v 21 Sö 2018-05-27 v 21
09:00 - 14:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1-2
Tentamen
Makroteori med tillämpningar
v 33 Må 2018-08-13 v 33
09:00 - 14:00 EC1211 Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1-2
Tentamen
Makroteori med tillämpningar
 Tentamensgenomgång 
v 25 Ti 2018-06-19 v 25
10:00 - 12:00 EC1211 Hörsal 4. Södra huset hus B Annika Alexius Makroteori med tillämpningar