2018-03-19 - 2018-08-19   EC1211, Makroteori med tillämpningar, Examination, Tentamensgenomgång Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Studentgrupp
 Examination 
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1 Makroteori med tillämpningar
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 2 Makroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1-2
Tentamen
Makroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1211 Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Annika Alexius Dugga 1-2
Tentamen
Makroteori med tillämpningar
 Tentamensgenomgång 
10:00 - 12:00 EC1211 Hörsal 4. Södra huset hus B Annika Alexius Makroteori med tillämpningar