2018-01-15 - 2018-08-19   EC1111, Mikroteori med tillämpningar, Föreläsning, Introduktion Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 3, 2018 
15/1 10:00 - 12:00 EC1111
EC1211
Aula Magna vänster hörsal Adam Jacobsson Introduktion Makroteori med tillämpningar
Mikroteori med tillämpningar
Vid introduktionsföreläsningen ges praktisk information om kurserna inom Nationalekonomi, regler, examinationer, universitetet, studentorganisationer m.m
13:00 - 16:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Grundläggande begrepp, alternativkostnad, matematikrepetition. Kapitel 1-2 inkl. appendix i Krugman och Wells (K&W)
Fr19/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Utbud och efterfrågan: Kapitel 3-4 (K&W)
v 4, 2018 
22/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Konsumentteori, rationella konsumenter och preferenser: Kap. 9-10 i K&W (inklusive appendix).
Ti23/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Producentteori, Marknad, välfärd: Kap. 4 och 11-12 i K&W
Fr26/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Regleringar, elasticitet. Kap. 5-6 i K&W.
v 5, 2018 
29/1 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Skatter, handel: Kap. 7-8 i K&W.
Fr2/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Monopol, oligopol: Kap. 13-14 i K&W.
v 6, 2018 
5/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna höger hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Oligopol, monopolistisk konkurrens: Kap. 14-15 i K&W
To8/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Externaliteter, kollektiva varor: Kap. 16-17 i K&W
v 7, 2018 
Ti13/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Inkomstfördelning, faktormarknader: Kap. 18-19 inkl appendix i K&W
Fr16/2 09:00 - 12:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Osäkerhet: Kap. 20 i K&W Föreläsningsanteckningar-PDF:en finns nu längst ner på kurshemsidan: http://www.ne.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/nationalekonomi-i/vt18/nationalekonomi-i-vt2018-1.290007
v 8, 2018 
On21/2 09:00 - 11:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Fördjupningsföreläsning: Fördjupningsföreläsning: Pehr-Johan Norbäck IFN - Internationell handel och investeringar
v 9, 2018 
To1/3 09:00 - 11:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Fördjupningsföreläsning: Jaewon Kim, Konkurrensverket - Konkurrensekonomi
13:00 - 15:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Fördjupningsföreläsning: Tore Söderqvist, Anthesis Enveco AB
v 11, 2018 
12/3 09:00 - 11:00 EC1111 Aula Magna vänster hörsal Jonas Vlachos Föreläsning Mikroteori med tillämpningar Repetitionsföreläsning