2018-01-15 - 2018-08-19   EC1111, Mikroteori med tillämpningar, Examination, Tentamensgenomgång Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Studentgrupp
 Examination 
18:00 - 20:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Hörsal 2. Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Jonas Vlachos Dugga 1 Mikroteori med tillämpningar
16:00 - 18:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Hörsal 2. Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Jonas Vlachos Dugga 2 Mikroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Hörsal 2. Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E
Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Jonas Vlachos Dugga 1-2
Tentamen
Mikroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A
Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D
Jonas Vlachos Dugga 1-2
Tentamen
Mikroteori med tillämpningar
 Tentamensgenomgång 
13:00 - 15:00 EC1111 Hörsal 2. Södra huset hus A Jonas Vlachos Mikroteori med tillämpningar