2019-09-02 - 2019-11-25   ST211G, H19, 39691 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Statistisk teori med tillämpningar HT19
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
2/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 12. Södra huset hus F Föreläsning Alla F1+intro
Ti3/9 12:00 - 14:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
On4/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
To5/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr6/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B1
v 37, 2019 
9/9 08:00 - 10:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Ti10/9 10:00 - 12:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö3
On11/9 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
To12/9 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fr13/9 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 38, 2019 
16/9 12:00 - 14:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
14:00 - 16:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ti17/9 08:00 - 10:00 ST211G B307. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B3
10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B3
12:00 - 14:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
On18/9 08:00 - 10:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
To19/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
10:00 - 12:00 ST211G F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Övrigt Grupp A B4
Fr20/9 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
12:00 - 14:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
15:00 - 17:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
v 39, 2019 
23/9 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
14:00 - 16:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
Ti24/9 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
On25/9 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 ST211G B307. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B5
14:00 - 16:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B5
Fr27/9 08:00 - 10:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Grupp B B6
v 40, 2019 
30/9 16:00 - 21:00 ST211G, ST304G, ST425A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Generaliserade linjära modeller, Multivariata metoder, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Tentamen Obs! GLM 16-19, Mandatory registration for the exam. Obligatorisk anmälan till tentamen.
Ti1/10 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F1 STMT II
On2/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
To3/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr4/10 08:00 - 10:00 ST211G B419. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B1
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST211G B419. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B1
v 41, 2019 
7/10 12:00 - 14:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Ti8/10 08:00 - 10:00 ST211G B497. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B497. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
On9/10 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
14:00 - 16:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
To10/10 08:00 - 10:00 ST211G E397. Södra huset hus E Övrigt Grupp A B3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
12:00 - 14:00 ST211G F413. Södra huset hus F Övrigt Grupp B B3
Fr11/10 08:00 - 10:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
v 42, 2019 
Ti15/10 08:00 - 10:00 ST211G D320. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
On16/10 08:00 - 10:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
To17/10 08:00 - 10:00 ST211G B497. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST211G F389. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
Fr18/10 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
12:00 - 14:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
14:00 - 16:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
v 43, 2019 
21/10 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F13
13:00 - 15:00 ST211G C497. Södra huset hus C Övrigt Grupp A B5
15:00 - 17:00 ST211G C497. Södra huset hus C Övrigt Grupp B B5
Ti22/10 08:00 - 10:00 ST211G D289. Södra huset hus D Övning Alla Ö2. Grupp A+B
On23/10 08:00 - 10:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B6
v 44, 2019 
Ti29/10 15:00 - 20:00 ST108G, ST111G, ST211G, ST306G, ST423A, ST721A Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen, Försöksplanering, Sannolikhetsteori, Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urvalsundersökningar, tentamen Tentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam. Obs. SG, kväll.
v 45, 2019 
Ti5/11 15:00 - 20:00 ST211G, ST304G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Multivariata metoder, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for the exam.
v 48, 2019 
25/11 12:00 - 17:00 ST111G, ST211G, ST721A Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Sannolikhetsteori, Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Övrigt