2019-09-02 - 2019-11-25   ST211G, H19, 39691 Anpassa Prenumerera
Statistisk teori med tillämpningar HT19
Tid    Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
2/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 12. Södra huset hus F Föreläsning Alla F1+intro
Ti3/9 12:00 - 14:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
On4/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
To5/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr6/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G D220. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B1
v 37, 2019 
9/9 08:00 - 10:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Ti10/9 10:00 - 12:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö3
On11/9 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
To12/9 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fr13/9 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 38, 2019 
16/9 12:00 - 14:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
14:00 - 16:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ti17/9 08:00 - 10:00 ST211G B307. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B3
10:00 - 12:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B3
12:00 - 14:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
On18/9 08:00 - 10:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D299. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
To19/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
10:00 - 12:00 ST211G F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Övrigt Grupp A B4
Fr20/9 08:00 - 10:00 ST211G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
12:00 - 14:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
15:00 - 17:00 ST211G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
v 39, 2019 
23/9 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
14:00 - 16:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
Ti24/9 08:00 - 10:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
On25/9 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 ST211G B307. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B5
14:00 - 16:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B5
Fr27/9 08:00 - 10:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G E387. Södra huset hus E Övrigt Grupp B B6
v 40, 2019 
30/9 16:00 - 21:00 ST211G, ST304G, ST425A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Generaliserade linjära modeller, Multivariata metoder, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Tentamen Obs! GLM 16-19, Mandatory registration for the exam. Obligatorisk anmälan till tentamen.
Ti1/10 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F1 STMT II
On2/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
To3/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr4/10 08:00 - 10:00 ST211G B419. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B1
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST211G B419. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B1
v 41, 2019 
7/10 12:00 - 14:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Ti8/10 08:00 - 10:00 ST211G B497. Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B497. Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
On9/10 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
14:00 - 16:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
To10/10 08:00 - 10:00 ST211G E397. Södra huset hus E Övrigt Grupp A B3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
12:00 - 14:00 ST211G F413. Södra huset hus F Övrigt Grupp B B3
Fr11/10 08:00 - 10:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
v 42, 2019 
Ti15/10 08:00 - 10:00 ST211G D320. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D315. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
On16/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
To17/10 08:00 - 10:00 ST211G B497. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST211G F389. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
Fr18/10 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
12:00 - 14:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
14:00 - 16:00 ST211G B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
v 43, 2019 
21/10 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F13
13:00 - 15:00 ST211G C497. Södra huset hus C Övrigt Grupp A B5
15:00 - 17:00 ST211G C497. Södra huset hus C Övrigt Grupp B B5
Ti22/10 10:00 - 12:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
13:00 - 15:00 ST211G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
On23/10 08:00 - 10:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G D307. Södra huset hus D Övrigt Grupp B B6
v 44, 2019 
Ti29/10 15:00 - 20:00 ST211G, ST306G, ST423A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Försöksplanering, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urvalsundersökningar, tentamen Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam
v 45, 2019 
Ti5/11 15:00 - 20:00 ST211G, ST304G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Multivariata metoder, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for the exam.
v 48, 2019 
25/11 12:00 - 17:00 ST111G, ST211G, ST721A Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Sannolikhetsteori, Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Övrigt