2019-09-02 - 2019-11-25   ST211G, H19, 39691 Anpassa Prenumerera
Statistisk teori med tillämpningar HT19
Tid Kurs Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Mån2/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 12, Södra huset hus F Föreläsning Alla F1+intro
Tis3/9 12:00 - 14:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
14:00 - 16:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
Ons4/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
12:00 - 14:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
14:00 - 16:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
Tors5/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fre6/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
12:00 - 14:00 ST211G D220, Södra huset hus D Övrigt Grupp A B1
14:00 - 16:00 ST211G D220, Södra huset hus D Övrigt Grupp B B1
v 37, 2019 
Mån9/9 08:00 - 10:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Tis10/9 10:00 - 12:00 ST211G B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö3
Ons11/9 08:00 - 10:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
Tors12/9 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fre13/9 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 38, 2019 
Mån16/9 12:00 - 14:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
14:00 - 16:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Tis17/9 08:00 - 10:00 ST211G B307ö, Södra huset hus B Övrigt Grupp B B3
10:00 - 12:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övrigt Grupp A B3
12:00 - 14:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
Ons18/9 08:00 - 10:00 ST211G D299, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D299, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
Tors19/9 08:00 - 10:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
10:00 - 12:00 ST211G F3154 (Caserummet), Södra huset hus F Övrigt Grupp A B4
Fre20/9 08:00 - 10:00 ST211G B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
12:00 - 14:00 ST211G D315, Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
15:00 - 17:00 ST211G B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
v 39, 2019 
Mån23/9 08:00 - 10:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
14:00 - 16:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
Tis24/9 08:00 - 10:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
Ons25/9 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F13
12:00 - 14:00 ST211G B307ö, Södra huset hus B Övrigt Grupp A B5
14:00 - 16:00 ST211G D307, Södra huset hus D Övrigt Grupp B B5
Fre27/9 08:00 - 10:00 ST211G E387, Södra huset hus E Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G E387, Södra huset hus E Övrigt Grupp B B6
v 40, 2019 
Mån30/9 16:00 - 21:00 ST211G
ST304G
ST425A
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Generaliserade linjära modeller
Multivariata metoder
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Tentamen Obs! GLM 16-19
Mandatory registration for the exam.
Obligatorisk anmälan till tentamen.
Tis1/10 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F1 STMT II
Ons2/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
Tors3/10 13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fre4/10 08:00 - 10:00 ST211G B419, Södra huset hus B Övrigt Grupp A B1
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST211G B419, Södra huset hus B Övrigt Grupp B B1
v 41, 2019 
Mån7/10 12:00 - 14:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Tis8/10 08:00 - 10:00 ST211G B497, Södra huset hus B Övrigt Grupp A B2
10:00 - 12:00 ST211G B497, Södra huset hus B Övrigt Grupp B B2
Ons9/10 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
14:00 - 16:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Tors10/10 08:00 - 10:00 ST211G E397, Södra huset hus E Övrigt Grupp A B3
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
12:00 - 14:00 ST211G F413, Södra huset hus F Övrigt Grupp B B3
Fre11/10 08:00 - 10:00 ST211G D315, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST211G D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
v 42, 2019 
Tis15/10 08:00 - 10:00 ST211G D320, Södra huset hus D Övrigt Grupp A B4
10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST211G D315, Södra huset hus D Övrigt Grupp B B4
Ons16/10 08:00 - 10:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST211G B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning Alla F10
Tors17/10 08:00 - 10:00 ST211G B497, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST211G F389, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST211G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F11
Fre18/10 09:00 - 11:00 ST211G Hörsal 9, Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
12:00 - 14:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
14:00 - 16:00 ST211G B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
v 43, 2019 
Mån21/10 10:00 - 12:00 ST211G Hörsal 5, Södra huset hus B Föreläsning Alla F13
13:00 - 15:00 ST211G C497, Södra huset hus C Övrigt Grupp A B5
15:00 - 17:00 ST211G C497, Södra huset hus C Övrigt Grupp B B5
Tis22/10 08:00 - 10:00 ST211G D289, Södra huset hus D Övning Alla Ö2. Grupp A+B
Ons23/10 08:00 - 10:00 ST211G D307, Södra huset hus D Övrigt Grupp A B6
10:00 - 12:00 ST211G D307, Södra huset hus D Övrigt Grupp B B6
v 44, 2019 
Tis29/10 15:00 - 20:00 ST108G
ST111G
ST211G
ST306G
ST423A
ST721A
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Finansiell statistisk teori, tentamen
Försöksplanering
Sannolikhetsteori
Statistikens grunder 1
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Urvalsundersökningar, tentamen
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
Obs. SG, kväll.
v 45, 2019 
Tis5/11 15:00 - 20:00 ST211G
ST304G
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Multivariata metoder
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for the exam.
v 48, 2019 
Mån25/11 12:00 - 17:00 ST111G
ST211G
ST721A
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Sannolikhetsteori
Statistikens grunder 2
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning
 
Övrigt