2019-09-02 - 2019-11-30   ST111G, H19, 39689 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Statistikens grunder HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
2/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F1+intro
Ti3/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
To5/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr6/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
v 37, 2019 
9/9 11:00 - 13:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
Ti10/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F5
To12/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö3
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F6
Fr13/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D1
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 38, 2019 
16/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E487. Södra huset hus E Övning Grupp D Ö4
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
Ti17/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö5
12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö5
14:00 - 16:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F9
On18/9 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B413. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö6
To19/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
v 39, 2019 
23/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö7
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö7
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML G-salen (hörsal). Arrhenius hus F Föreläsning Alla F11
Ti24/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E397. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö8
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E413. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D299. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö8
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
On25/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D2
To26/9 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö9
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E413. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö9
v 40, 2019 
30/9 09:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 1 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
To3/10 12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F1 SG2
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F2
Fr4/10 11:00 - 13:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
v 41, 2019 
7/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö1
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F4
Ti8/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D1
To10/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B419. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F5
Fr11/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö3
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö3
v 42, 2019 
14/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
Ti15/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D2
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F7
On16/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Övning Grupp D Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F487. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
14:00 - 16:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
To17/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F389. Södra huset hus F Övning Grupp D Ö5
Fr18/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D3
v 43, 2019 
21/10 12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
Ti22/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B497. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
On23/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö7
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp D Ö7
To24/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D4
Fr25/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö8
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö8
v 44, 2019 
28/10 15:00 - 20:00 ST111G 39623,HT18,v:1836/1845,100% DAG,NML, 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 45, 2019 
4/11 10:00 - 15:00 ST111G, ST425A 39679,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML, 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Generaliserade linjära modeller, Statistikens grunder 1 Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for the exam. OBS! GLM kl.10-13
v 48, 2019 
25/11 12:00 - 17:00 ST111G, ST211G, ST721A 39608,HT18,v:1840/1845,100% DAG,NML, 39628,HT18,v:1836/1845,100% DAG,NML, 39680,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML, 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML, 39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Sannolikhetsteori, Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning