2019-09-02 - 2019-11-30   ST111G, H19, 39689 Anpassa Prenumerera
Statistikens grunder HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Mån2/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 10, Södra huset hus E Föreläsning Alla F1+intro
Tis3/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
Tors5/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fre6/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B419, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
v 37, 2019 
Mån9/9 11:00 - 13:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
Tis10/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D320, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F5
Tors12/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö3
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F6
Fre13/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D1
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
v 38, 2019 
Mån16/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E487, Södra huset hus E Övning Grupp D Ö4
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
Tis17/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö5
12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö5
14:00 - 16:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 10, Södra huset hus E Föreläsning Alla F9
Ons18/9 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F320, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B413, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö6
Tors19/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
v 39, 2019 
Mån23/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö7
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö7
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML G-salen (hörsal), Arrhenius hus F Föreläsning Alla F11
Tis24/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E397, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö8
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E413, Södra huset hus E Övning Grupp B Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D299, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F4204, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö8
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
Ons25/9 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D2
Tors26/9 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F320, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö9
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E413, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö9
v 40, 2019 
Mån30/9 09:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 1 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Tors3/10 12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 2, Södra huset hus A Föreläsning Alla F1 SG2
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 2, Södra huset hus A Föreläsning Alla F2
Fre4/10 11:00 - 13:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
v 41, 2019 
Mån7/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö1
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F4
Tis8/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D1
Tors10/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D320, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F487, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B419, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F5
Fre11/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö3
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B497, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö3
v 42, 2019 
Mån14/10 10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
Tis15/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D2
15:00 - 17:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F7
Ons16/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F320, Södra huset hus F Övning Grupp D Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F487, Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
14:00 - 16:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
Tors17/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D215, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML F389, Södra huset hus F Övning Grupp D Ö5
Fre18/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D3
v 43, 2019 
Mån21/10 12:00 - 14:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
Tis22/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B497, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E420, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
Ons23/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö7
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp D Ö7
Tors24/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
13:00 - 15:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D4
Fre25/10 08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö8
08:00 - 10:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö8
v 44, 2019 
Mån28/10 15:00 - 20:00 ST111G 39623,HT18,v:1836/1845,100% DAG,NML
39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 45, 2019 
Mån4/11 10:00 - 15:00 ST111G
ST425A
39679,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML
39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Generaliserade linjära modeller
Statistikens grunder 1
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for the exam.
OBS! GLM kl.10-13
v 48, 2019 
Mån25/11 12:00 - 17:00 ST111G
ST211G
ST721A
39608,HT18,v:1840/1845,100% DAG,NML
39628,HT18,v:1836/1845,100% DAG,NML
39680,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
39689,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
39691,HT19,v:1936/1944,100% DAG,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Sannolikhetsteori
Statistikens grunder 2
Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning