2018-09-03 - 2019-03-10   EC1211, Makroteori med tillämpningar, Examination, Omexamination, +1 objekt (4) Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A, Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D John Åke Arne Hassler Dugga 1 Examination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
16:00 - 18:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A, Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D John Åke Arne Hassler Dugga 2 Examination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
09:00 - 14:00 EC1211 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A, Hörsal 10. Södra huset hus E, Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D John Åke Arne Hassler Dugga 1-2, Tentamen Examination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
13:00 - 15:00 EC1211 Hörsal 10. Södra huset hus E John Åke Arne Hassler Tentamensgenomgång Makroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1211 Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D John Åke Arne Hassler Dugga 1-2, Tentamen Omexamination Makroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se