2018-09-03 - 2019-01-20   EC1111, Mikroteori med tillämpningar, Examination, Omexamination, +1 objekt (4) Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
16:00 - 18:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A, Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Mikael Priks Dugga 1 Examination Mikroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
16:00 - 18:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A, Hörsal 2. Södra huset hus A, Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Mikael Priks Dugga 2 Examination Mikroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
09:00 - 14:00 EC1111 Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A, Hörsal 2. Södra huset hus A, Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Mikael Priks Dugga 1-2, Tentamen Examination Mikroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
15:00 - 17:00 EC1111 Hörsal 2. Södra huset hus A Mikael Priks Tentamensgenomgång Mikroteori med tillämpningar
09:00 - 14:00 EC1111 Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D, Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Mikael Priks Dugga 1-2, Tentamen Omexamination Mikroteori med tillämpningar OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva dugga/tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se