2019-09-09 - 2020-02-13   ST123G, H19, 39690 Anpassa Prenumerera
Regressionsanalys och undersökningsmetodik HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2019 
Tis5/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F1
Ons6/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 2, Södra huset hus A Föreläsning Alla F2
Tors7/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fre8/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D320, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö1
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 10, Södra huset hus E Föreläsning Alla F4
v 46, 2019 
Mån11/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D1
Tis12/11 13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Ons13/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö2
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö2
Tors14/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F7
Fre15/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D215, Södra huset hus D Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420, Södra huset hus E Övning Grupp B Ö3
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö3
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö3
v 47, 2019 
Mån18/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D2
Tis19/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
Ons20/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B307ö, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315ö, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö4
Tors21/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D3
Fre22/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F10
v 48, 2019 
Tis26/11 12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
Ons27/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 10, Södra huset hus E Föreläsning Alla F12
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö5
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
Tors28/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D4
Fre29/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML F220, Södra huset hus F Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp C Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Övning Grupp D Ö6
v 49, 2019 
Mån2/12 09:00 - 14:00 ST123G
ST745A
39672,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Laduvikssalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys
Statistisk inferens
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Ons4/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 10, Södra huset hus E Föreläsning Alla F1
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 11, Södra huset hus F Föreläsning Alla F2
Tors5/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fre6/12 12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Övning Grupp A-B Ö1
14:00 - 16:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Övning Grupp C-D Ö1
v 50, 2019 
Mån9/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F4
Tis10/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
Ons11/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306, Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö2
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306, Södra huset hus E Övning Grupp C-D Ö2
Tors12/12 12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fre13/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Övning Grupp A-B Ö3
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499, Södra huset hus D Övning Grupp C-D Ö3
v 51, 2019 
Mån16/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
Tis17/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Michael Carlson Föreläsning
Ons18/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Övning Grupp C Ö4
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Övning Grupp D Ö4
Tors19/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
Fre20/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
v 2, 2020 
Tis7/1 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö5
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp C-D Ö5
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4, Södra huset hus B Föreläsning F11
Ons8/1 11:00 - 13:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137, Södra huset hus A Övning Grupp C-D Ö6
Tors9/1 13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8, Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
Fre10/1 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420, Södra huset hus E Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420, Södra huset hus E Övning Grupp B Ö7
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp C Ö7
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E387, Södra huset hus E Övning Grupp D Ö7
v 3, 2020 
Mån13/1 09:00 - 14:00 ST123G
ST223G
ST745A
39672,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys
Regressionsanalys, tentamen
Statistisk inferens
Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
Ons15/1 16:00 - 21:00 ST111G
ST123G
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Statistikens grunder 2
Undersökningsmetodik
Tentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
v 7, 2020 
Tors13/2 16:00 - 21:00 ST111G
ST123G
ST223G
ST742A
39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML
39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML
39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistikens grunder 2
Tidsserieanalys, tentamen
Undersökningsmetodik
Omtentamen Alla
Alla (kväll)
Obligatorisk anmälan till tentamen
Mandatory registration for exam
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning