2019-09-09 - 2020-02-13   ST123G, H19, 39690 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Regressionsanalys och undersökningsmetodik HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2019 
Ti5/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F1
On6/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F2
To7/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr8/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö1
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F4
v 46, 2019 
11/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D1
Ti12/11 13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
On13/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö2
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö2
To14/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F7
Fr15/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D215. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö3
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö3
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö3
v 47, 2019 
18/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D2
Ti19/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
On20/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö4
To21/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D3
Fr22/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F10
v 48, 2019 
Ti26/11 12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
On27/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F12
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö5
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
To28/11 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp D D4
Fr29/11 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp D Ö6
v 49, 2019 
2/12 09:00 - 14:00 ST123G, ST745A 39672,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML, 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Laduvikssalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys, Statistisk inferens Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
On4/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 10. Södra huset hus E Föreläsning Alla F1
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F2
To5/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F3
Fr6/12 12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Övning Grupp A-B Ö1
14:00 - 16:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Övning Grupp C-D Ö1
v 50, 2019 
9/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F4
Ti10/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
On11/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306. Södra huset hus E Övning Grupp A-B Ö2
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E306. Södra huset hus E Övning Grupp C-D Ö2
To12/12 12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
Fr13/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Övning Grupp A-B Ö3
12:00 - 14:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Övning Grupp C-D Ö3
v 51, 2019 
16/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F7
Ti17/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Michael Carlson Föreläsning
On18/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö4
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp D Ö4
To19/12 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
Fr20/12 10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
v 2, 2020 
Ti7/1 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö5
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Övning Grupp C-D Ö5
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning F11
On8/1 11:00 - 13:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Övning Grupp A-B Ö6
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Övning Grupp C-D Ö6
To9/1 13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
Fr10/1 08:00 - 10:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E420. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö7
13:00 - 15:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö7
15:00 - 17:00 ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp D Ö7
v 3, 2020 
13/1 09:00 - 14:00 ST123G, ST223G, ST745A 39672,HT19,v:1945/1949,100% DAG,NML, 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys, Regressionsanalys, tentamen, Statistisk inferens Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
On15/1 16:00 - 21:00 ST111G, ST123G 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Statistikens grunder 2, Undersökningsmetodik Tentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen
v 7, 2020 
To13/2 16:00 - 21:00 ST111G, ST123G, ST223G, ST742A 39683,HT19,v:1949/2003,100% DAG,NML, 39690,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML, 39693,HT19,v:1936/2003,50% KV,NML, 39699,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Tidsserieanalys, tentamen, Undersökningsmetodik Omtentamen Alla, Alla (kväll) Obligatorisk anmälan till tentamen Mandatory registration for exam

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Övning