2019-09-03 - 2020-01-31   ST312G, H19, 39692 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Självständigt arbete HT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Undervisningstyp
v 36, 2019 
Fr6/9 10:00 - 12:00 ST312G 39692,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML B705. Södra huset hus B Introduktion
v 37, 2019 
Ti10/9 13:00 - 15:00 ST312G 39692,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML B705. Södra huset hus B Föreläsning
Fr13/9 10:00 - 12:00 ST312G 39692,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML B705. Södra huset hus B Föreläsning
v 48, 2019 
25/11 13:00 - 15:00 ST312G 39692,HT19,v:1936/2003,50% DAG,NML B705. Södra huset hus B Föreläsning

 
Föreläsning
 
Introduktion