2019-03-25 - 2019-08-18   ST123G, Regressionsanalys och undersökningsmetodik Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Regressionsanalys och undersökningsmetodik VT19
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2019 
On27/3 08:00 - 10:00 ST123G Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 + intro
To28/3 08:00 - 10:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr29/3 10:00 - 12:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö1
13:00 - 15:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
v 14, 2019 
1/4 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
Ti2/4 10:00 - 12:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
12:00 - 14:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
14:00 - 16:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
On3/4 08:00 - 10:00 ST123G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
To4/4 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
v 15, 2019 
8/4 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Ti9/4 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö3
10:00 - 12:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö3
On10/4 10:00 - 12:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
12:00 - 14:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
14:00 - 16:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
To11/4 13:00 - 15:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
Fr12/4 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
v 16, 2019 
15/4 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö4
10:00 - 12:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö4
Ti16/4 10:00 - 12:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
12:00 - 14:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
14:00 - 16:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
On17/4 08:00 - 10:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
To18/4 09:00 - 11:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
v 17, 2019 
Ti23/4 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
10:00 - 12:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö5
On24/4 08:00 - 10:00 ST123G Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F12
Fr26/4 10:00 - 12:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
12:00 - 14:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
14:00 - 16:00 ST123G B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
v 18, 2019 
29/4 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö6
10:00 - 12:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö6
To2/5 14:00 - 19:00 ST123G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys Tentamen Alla Mandatory registration for exam
v 19, 2019 
6/5 12:00 - 14:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F1 Undersökningsmetodik
Ti7/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
To9/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F3
Fr10/5 08:00 - 10:00 ST123G D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 15:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST123G E397. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö1
v 20, 2019 
13/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
Ti14/5 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST123G E397. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö2
On15/5 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
13:00 - 15:00 ST123G D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö3
To16/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
Fr17/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
v 21, 2019 
20/5 10:00 - 12:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö4
13:00 - 15:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö4
Ti21/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
To23/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
Fr24/5 08:00 - 10:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
13:00 - 15:00 ST123G B307. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST123G D207. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö5
v 22, 2019 
27/5 08:00 - 10:00 ST123G B315. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
10:00 - 12:00 ST123G D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö6
Ti28/5 10:00 - 12:00 ST123G Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
On29/5 08:00 - 10:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
12:00 - 14:00 ST123G B487. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö7
12:00 - 14:00 ST123G D307. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö7
v 23, 2019 
Ti4/6 15:00 - 20:00 ST123G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Undersökningsmetodik Omtentamen, Tentamen Alla Mandatory registration for exam
v 24, 2019 
10/6 10:00 - 15:00 ST123G, ST223G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Regressions- och tidsserieanalys, Regressionsanalys, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 33, 2019 
To15/8 10:00 - 15:00 ST108G, ST123G, ST223G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Finansiell statistisk teori, tentamen, Tidsserieanalys, tentamen, Undersökningsmetodik Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Föreläsning
 
Övning
 
Dataövningar
 
Tentamen
 
Omtentamen
 
Flera Övriga objekt