2019-01-21 - 2019-04-30   ST111G, Statistikens grunder Anpassa Prenumerera
Statistikens grunder VT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Ti22/1 13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla Intro + F1
On23/1 12:00 - 14:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F2
To24/1 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F3
Fr25/1 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F4
12:00 - 13:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Alla Räknestuga
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B315ö. Södra huset hus B Övning Grupp B Ö1
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B315ö. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö1
v 5, 2019 
28/1 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D220. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B307ö. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö2
Ti29/1 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E397. Södra huset hus E Övning Grupp A Ö3
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö3
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E397. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö3
On30/1 14:00 - 16:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F6
To31/1 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
Fr1/2 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
12:00 - 13:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B315ö. Södra huset hus B Alla Räknestuga
v 6, 2019 
4/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
Ti5/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 8. Södra huset hus D Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö5
On6/2 12:00 - 13:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Alla Räknestuga
To7/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö6
v 7, 2019 
11/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö7
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö7
Ti12/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11, Statistika undersökningar, experiment, observationsstudier, databildning. Mättning och skalnivåer.
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö8
On13/2 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
To14/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö9
Fr15/2 13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz F12, F12 Föreläsning, Alla Repetition, genomgång av gamla tentamina
v 8, 2019 
Ti19/2 13:00 - 18:00 ST111G, ST744A 39649,VT19,v:1904/1908,100% DAG,NML, 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Multivariat analys, Statistikens grunder 1 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
To21/2 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Föreläsning Alla F1 SG2
Fr22/2 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F2
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 2. Södra huset hus A Föreläsning Alla F3
v 9, 2019 
25/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö1
Ti26/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D1
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D1
On27/2 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Alla F4
13:00 - 14:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Jolanta Pielaszkiewicz Statistikens grunder 1 Övrigt Alla Räknestuga för SG2
To28/2 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Föreläsning Alla F5
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D320. Södra huset hus D Övning Grupp C Ö2
Fr1/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D207. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E397. Södra huset hus E Övning Grupp B Ö3
12:00 - 14:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö3
14:00 - 16:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F6
v 10, 2019 
4/3 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D2
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D2
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B319. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D2
Ti5/3 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Föreläsning Alla F7
13:00 - 14:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F397. Södra huset hus F Jolanta Pielaszkiewicz Statistikens grunder 1 Övrigt Alla Räknestuga SG2
To7/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Övning Grupp B Ö4
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Föreläsning Alla F8
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F320. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö4
Fr8/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö5
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F9
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B307ö. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö5
v 11, 2019 
11/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D3
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D3
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D3
Ti12/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F11
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F315. Södra huset hus F Övning Grupp C Ö6
On13/3 11:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Statistikens grunder 1 Övrigt Alla Räknestuga SG2
12:00 - 12:45 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Tentamensgenomgång Alla
To14/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D307. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö7
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Föreläsning Alla F12
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B315ö. Södra huset hus B Övning Grupp C Ö7
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp A D4
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp C D4
15:00 - 17:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML B397. Södra huset hus B Dataövningar Grupp B D4
Ti19/3 08:00 - 10:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp A Ö8
10:00 - 12:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML D315. Södra huset hus D Övning Grupp B Ö8
13:00 - 15:00 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML E387. Södra huset hus E Övning Grupp C Ö8
To21/3 09:00 - 14:00 ST108G, ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML, 39663,VT19,v:1904/1913,50% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Finansiell statistisk teori, tentamen, Statistikens grunder 2 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 13, 2019 
Ti26/3 15:00 - 20:00 ST111G, ST211G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML, 39660,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 16, 2019 
On17/4 11:00 - 11:45 ST111G 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML F220. Södra huset hus F Statistikens grunder 2 Tentamensgenomgång Alla
v 17, 2019 
To25/4 15:00 - 20:00 ST111G, ST211G, ST720A 39641,VT19,v:1908/1913,100% DAG,NML, 39657,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML, 39660,VT19,v:1904/1913,100% DAG,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen, Urval och estimation Omtentamen Alla Mandatory registration for exam, Obligatorisk anmälan till tentamen

 
Föreläsning
 
Övning
 
Dataövningar
 
Tentamen
 
Omtentamen