2018-09-03 - 2018-12-21   ST111G, H18, 39623 Anpassa Prenumerera
HT18 Statstikens grunder
Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2018 
3/9 09:00 - 11:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla Intro + F1
11:30 - 12:30 ST111G B319. Södra huset hus B Jenny-Leontine Rosen Övrigt Alla Rundvandring, samling vid B319
Ti4/9 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F2
To6/9 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 8. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F3
Fr7/9 08:00 - 10:00 ST111G B307. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö1
08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö1
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö1
v 37, 2018 
10/9 11:00 - 13:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F4
Ti11/9 08:00 - 10:00 ST111G B307. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö2
08:00 - 10:00 ST111G D320. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö2
10:00 - 12:00 ST111G D215. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 11. Södra huset hus F Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F5
To13/9 08:00 - 10:00 ST111G B315. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö3
08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö3
10:00 - 12:00 ST111G D215. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö3
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 11. Södra huset hus F Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F6
Fr14/9 08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Dataövningar Grupp B D1
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp C D1
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F7
v 38, 2018 
17/9 08:00 - 10:00 ST111G D215. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö4
08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö4
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 8. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F8
Ti18/9 08:00 - 10:00 ST111G D207. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö5
08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö5
12:00 - 14:00 ST111G E387. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö5
14:00 - 16:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F9
On19/9 10:00 - 12:00 ST111G E387. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö6
10:00 - 12:00 ST111G F320. Södra huset hus F Moa Tyni Övning Grupp B Ö6
13:00 - 15:00 ST111G E387. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö6
To20/9 12:00 - 14:00 ST111G Hörsal 9. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F10
15:00 - 17:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp A
v 39, 2018 
24/9 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö7
08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö7
10:00 - 12:00 ST111G D315. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö7
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F11
Ti25/9 08:00 - 10:00 ST111G E397. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö8
08:00 - 10:00 ST111G E413. Södra huset hus E Moa Tyni Övning Grupp B Ö8
10:00 - 12:00 ST111G F4204. Södra huset hus F Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö8
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F12
On26/9 08:00 - 10:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp A D2
08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Dataövningar Grupp B D2
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp C D2
To27/9 10:00 - 12:00 ST111G E387. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö9
10:00 - 12:00 ST111G F320. Södra huset hus F Moa Tyni Övning Grupp B Ö9
13:00 - 15:00 ST111G E413. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö9
v 40, 2018 
1/10 10:00 - 15:00 ST111G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 1 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
To4/10 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F1 SG2
15:00 - 17:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F2
Fr5/10 10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F3
v 41, 2018 
8/10 10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö1
10:00 - 12:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Övning Grupp B Ö1
13:00 - 15:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö1
15:00 - 17:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F4
Ti9/10 08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Dataövningar Grupp B D1
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp A D1
13:00 - 15:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp C D1
On10/10 12:00 - 13:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Tentamensgenomgång
To11/10 10:00 - 12:00 ST111G D320. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö2
10:00 - 12:00 ST111G F487. Södra huset hus F Moa Tyni Övning Grupp B Ö2
13:00 - 15:00 ST111G D207. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö2
15:00 - 17:00 ST111G Hörsal 9. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F9
Fr12/10 08:00 - 10:00 ST111G B307. Södra huset hus B Moa Tyni Övning Grupp B Ö3
08:00 - 10:00 ST111G B315. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö3
10:00 - 12:00 ST111G B307. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö3
v 42, 2018 
15/10 12:00 - 14:00 ST111G Hörsal 7. Södra huset hus D Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F6
Ti16/10 08:00 - 10:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp A D2
08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Dataövningar Grupp B D2
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp C D2
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F7
On17/10 08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö4
08:00 - 10:00 ST111G D315. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö4
10:00 - 12:00 ST111G F487. Södra huset hus F Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö4
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F8
To18/10 08:00 - 10:00 ST111G D207. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö5
08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö5
10:00 - 12:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F9
13:00 - 15:00 ST111G D215. Södra huset hus D Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö5
Fr19/10 08:00 - 10:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp A D3
08:00 - 10:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Dataövningar Grupp B D3
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp C D3
v 43, 2018 
22/10 12:00 - 14:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F10
Ti23/10 08:00 - 10:00 ST111G B307. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö6
08:00 - 10:00 ST111G D307. Södra huset hus D Moa Tyni Övning Grupp B Ö6
10:00 - 12:00 ST111G E420. Södra huset hus E Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö6
13:00 - 15:00 ST111G Hörsal 5. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F11
On24/10 08:00 - 10:00 ST111G B307. Södra huset hus B Moa Tyni Övning Grupp B Ö7
08:00 - 10:00 ST111G B315. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp A Ö7
10:00 - 12:00 ST111G B315. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Övning Grupp C Ö7
To25/10 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Föreläsning Alla F12
10:00 - 12:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp A D4
10:00 - 12:00 ST111G B397. Södra huset hus B Moa Tyni Dataövningar Grupp B D4
13:00 - 15:00 ST111G B319. Södra huset hus B Ganna Fagerberg Dataövningar Grupp C D4
Fr26/10 08:00 - 10:00 ST111G Hörsal 4. Södra huset hus B Övning Alla Ö8
v 44, 2018 
29/10 15:00 - 20:00 ST111G Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistikens grunder 2 Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
v 45, 2018 
5/11 10:00 - 15:00 ST111G, ST211G, ST425A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Generaliserade linjära modeller, Statistikens grunder 1, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen OBS! GLM kl.10-13
On7/11 12:00 - 13:00 ST111G Hörsal 3. Södra huset hus B Jolanta Pielaszkiewicz Statistikens grunder 2 Tentamensgenomgång Alla
v 48, 2018 
26/11 12:00 - 17:00 ST111G, ST211G, ST721A Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Sannolikhetsteori, Statistikens grunder 2, Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
To29/11 15:00 - 20:00 ST111G, ST423A, STE101 Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Försöksplanering, Statistik för ekonomer, tentamen, Statistikens grunder 1 Omtentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen
 
Föreläsning
 
Tentamen
 
Övning
 
Dataövningar
 
Omtentamen