2019-09-02 - 2020-01-19   NS3045, H19, 21892 Anpassa Prenumerera
NS3045 Svenska – kandidatkurs, 30 hp, helfart dag
Tid    Lokal, Lokal Delkurs Moment Undervisningstyp, Ändamål Lärare, Person Studentgrupp Information, Extern kund, Aktiviteter
v 36, 2019 
2/9 13:00 - 15:00 D365. Södra huset hus D Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind NS3035, Projekt 2
16:00 - 18:00 D389. Södra huset hus D ... Introduktion, Tvärseminarium Britt Arvidsson, Inger Lindell, Jonatan Pettersson Alla grupper, Alla projekt, NS3045 kväll
Ti3/9 09:00 - 12:00 D255. Södra huset hus D Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm NS3035, Projekt 1, Projekt I
v 37, 2019 
9/9 13:00 - 15:00 D600. Södra huset hus D Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind NS3035, Projekt 2-3
Ti10/9 09:00 - 12:00 E355. Södra huset hus E Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm NS3035, Projekt 1, Projekt I
To12/9 13:00 - 15:00 Universitetsbiblioteket ... Infosök, Introduktion, Tvärseminarium Alla grupper, Alla projekt kurs i informationskompetens
v 38, 2019 
16/9 13:00 - 15:00 D365. Södra huset hus D Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind NS3035, Projekt 2
Ti17/9 09:00 - 12:00 F347. Södra huset hus F Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm NS3035, Projekt 1, Projekt I
13:00 - 15:00 D365. Södra huset hus D Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind Projekt 2
To19/9 10:00 - 12:00 E371. Södra huset hus E Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Projekt 1, Projekt I Projekt Grammatik
15:00 - 17:00 D389. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 39, 2019 
23/9 09:00 - 12:00 E339. Södra huset hus E Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm Alla grupper, NS3035, Projekt 1, Projekt I
13:00 - 15:00 F220. Södra huset hus F Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind Alla grupper, NS3035, Projekt 2
To26/9 15:00 - 17:00 D389. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 40, 2019 
30/9 13:00 - 15:00 D365. Södra huset hus D Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind NS3035, Projekt 2
Ti1/10 09:00 - 12:00 F355. Södra huset hus F Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm NS3035, Projekt 1, Projekt I
13:00 - 15:00 F363. Södra huset hus F Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind Projekt 2
To3/10 10:00 - 12:00 D231. Södra huset hus D Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Projekt 1, Projekt I
15:00 - 17:00 D389. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 41, 2019 
7/10 13:00 - 15:00 D389. Södra huset hus D Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind NS3035, Projekt 2
Ti8/10 13:00 - 15:00 D600. Södra huset hus D Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind Projekt 2
To10/10 09:00 - 12:00 D480. Södra huset hus D Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm NS3035, Projekt 1, Projekt I
v 42, 2019 
14/10 13:00 - 15:00 D600. Södra huset hus D Retorik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind NS3035, Projekt 2
Ti15/10 13:00 - 15:00 D560. Södra huset hus D Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Projekt 1, Projekt I Projekt Grammatik
To17/10 09:00 - 12:00 F307. Södra huset hus F Grammatik, Språkvetenskaplig kurs 1 ... Seminarium Mikael Kalm NS3035, Projekt 1, Projekt I
15:00 - 17:00 D600. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 43, 2019 
21/10 16:00 - 18:00 D389. Södra huset hus D Examensarbete, Självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning, Självständigt arbete Tvärseminarium, Uppsatsventilering Inger Lindell Alla grupper, Alla projekt
To24/10 10:00 - 12:00 F355. Södra huset hus F Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Peter Lind Projekt 2
v 44, 2019 
To31/10 15:00 - 17:00 D389. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 45, 2019 
To7/11 10:00 - 12:00 D365. Södra huset hus D Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Alla grupper, Projekt 1, Projekt I Projekt Grammatik
10:00 - 12:00 D600. Södra huset hus D Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind Projekt 2
15:00 - 17:00 D389. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 46, 2019 
11/11 16:00 - 18:00 D389. Södra huset hus D Examensarbete, Självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning, Självständigt arbete Tvärseminarium Jonatan Pettersson Alla grupper, Alla projekt
To14/11 10:00 - 12:00 F247. Södra huset hus F Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Projekt 1, Projekt I Projekt Grammatik
v 47, 2019 
Ti19/11 10:00 - 12:00 F347. Södra huset hus F Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Projekt 1, Projekt I Projekt Grammatik
To21/11 10:00 - 12:00 F363. Södra huset hus F Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Peter Lind Projekt 2
15:00 - 17:00 D389. Södra huset hus D Språkvetenskaplig teori och metod ... Seminarium Håkan Åbrink Alla grupper, Alla projekt
v 50, 2019 
Ti10/12 10:00 - 12:00 F247. Södra huset hus F Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Johan Brandtler, Mikael Kalm Projekt 1, Projekt I Projekt Grammatik
To12/12 10:00 - 12:00 E355. Södra huset hus E Examensarbete, Språkvetenskaplig kurs 1 Projektseminarium Gunilla M Almström Persson, Peter Lind Projekt 2
v 3, 2020 
On15/1 09:00 - 12:00 Examensarbete, Självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning, Självständigt arbete Projektseminarium, Tvärseminarium, Uppsatsventilering Alla grupper, Alla projekt
13:00 - 16:00 Examensarbete, Självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning, Självständigt arbete Projektseminarium, Tvärseminarium, Uppsatsventilering Alla grupper, Alla projekt

 
Examensarbete
 
Grammatik
 
Retorik
 
Självständigt arbete
 
Självständigt arbete
 
Självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning
 
Språkvetenskaplig kurs 1
 
Språkvetenskaplig kurs 1
 
Språkvetenskaplig teori och metod
 
Flera Delkurs