2019-01-21 - 2019-09-01   USS302, V19, 69386 Anpassa Prenumerera
SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, halvfart distans, VT19
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp
v 13, 2019 
Ti26/3 09:30 - 12:00 USS302 69386,VT19,v:1913/1923,50% DAG,DST U26. Geovetenskapens hus U Ulrika Magnusson Fördjupning i svenska som andraspråk Campusträff
13:00 - 15:30 USS302 69386,VT19,v:1913/1923,50% DAG,DST U26. Geovetenskapens hus U Ulrika Magnusson Fördjupning i svenska som andraspråk Campusträff
v 21, 2019 
20/5 09:30 - 12:00 USS302 69386,VT19,v:1913/1923,50% DAG,DST F315. Södra huset hus F Ulrika Magnusson Fördjupning i svenska som andraspråk Campusträff
13:00 - 15:30 USS302 69386,VT19,v:1913/1923,50% DAG,DST F315. Södra huset hus F Ulrika Magnusson Fördjupning i svenska som andraspråk Campusträff

 
USS302